Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Egyptische syndicalisten tegen militaire interventie in Libië PDF Print Email
Geschreven door Jef Vanderelst op zondag, 10 april 2011

De vakbond voor ambtenaren die instaan voor de inning van de Egyptische belasting op onroerend goed (Union of the Real Estate Tax Authority of Egypt – URETAE) heeft zich krachtig uitgesproken tegen de Westerse militaire interventie in Libië. In plaats daarvan ijvert ze voor een Arabische interventie.

Deze vakbond is niet de eerste de beste. Het was de URETAE die in 2007 na een 11 dagen durende bezetting annex stakingsactie (die duizenden ambtenaren mobiliseerde) erin lukte erkend te worden als allereerste onafhankelijke vakbond in Egypte. Tegelijk bedongen ze toen een loonsverhoging van niet minder dan 325 % ! Vandaag organiseert de URETAE 30.000 van de 50.000 betrokken taxatie-ambtenaren. De URETAE ligt dan ook niet voor niks mee aan de basis van de onlangs opgerichte Egyptische federatie van onafhankelijke vakbonden. Het is dan ook niet overdreven te zeggen dat deze vakbond enorm veel heeft bijgedragen tot het scheppen van de voorwaarden tot de revolutie van 25 januari.

Ondertussen wordt Egypte gekenmerkt door een ware golf van sit-ins, stakingen en andere mobilisaties van de werkende bevolking. Die werkende (gesalarieerde) bevolking wordt door een adviesorgaan van de voorlopige militaire regering (het Information and Decision Support Center – IDSC) geraamd op meer dan 25 miljoen mensen (waarvan 23 % vrouwen). Het aandeel van de arbeidersklasse in het geheel van de bevolking bedraagt daarmee zo'n 30,5 %, verspreidt over 30.047 bedrijven in 118 industriële zones en meer dan 3500 bank- en verzekeringskantoren.

De doelstellingen van de verschillende syndicale acties zijn bijna overal dezelfde: erkenning van de onafhankelijke vakbonden, afwijzing van de officiële (met het oude regime verbonden) 'gele' vakbonden, wederopname van ontslagen collega's, loonsverhogingen, verhoging van het minimumloon en... hernationalisatie van onder corrupte voorwaarden geprivatiseerde bedrijven.


De verklaring van URETAE

Nee tegen buitenlandse interventie !

Ja tegen Arabische interventie !

Onze vakbond heeft de gebeurtenissen van de revolutie van ons Arabische volk in Libië nauwlettend gevolgd. We bevestigen onze volledige steun aan het Libische volk in hun revolutie en hun recht op vrijheid van de heerschappij van Kadhafi en zijn familie.

Wij bevestigen ook onze volledige veroordeling van alle daden van repressie die Kadhafi heeft gepleegd tegen ons volk in Libië. Tegelijk verwerpen wij buitenlandse interventie en de agressie door buitenlandse militaire troepen tegen ons volk in Libië. We roepen op tot een Arabische interventie om het bloedvergieten van het Libische volk en de agressie van Kadhafi te stoppen en hem te berechten.

Onze vakbond bevestigt haar complete veroordeling van de opstelling der Libische vakbonden, die collaboreren met het Libische regime en de vernietiging van het Libische volk door het regime steunen. Door dit te doen, hebben deze organisaties aangetoond dat ze niets gemeen hebben met echte vakbonden. Wij roepen op tot tot hun omverwerping en tot niet-samenwerking met hen in de Arabische en internationale arena's, omdat zij het bloed van revolutionairen aan hun handen hebben.

Lang leve de Libische revolutie !

Lang leve de Arabische Revolutie !

Vakbond voor Taxatieambtenaren van de Belasting op Onroerend Goed in Egypte (URETAE)

Naar boven