Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

China’s toetrede tot de WHO - Made in China PDF Print Email
Geschreven door Zhang Khai op donderdag, 28 maart 2002
Na vijftien jaar onderhandelen en een maximum aan toegevingen mag China toetreden tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De Chinese media zijn euforisch. Laat ons de door de pers onthulde feiten overlopen, zodat we ons een idee kunnen vormen van de pro en contra van China’s toetrede aan deze instelling.

De dag na de toetrede meende het editoriaal van de Hong Kong Wen Hui Bao dat dit betekende dat China op multilateraal vlak het statuut van meest begunstigde natie zou bekomen, dat dit onvoorwaardelijk was, dat het de belangen van China ten goede zou komen en de hervorming en herstructurering van haar economisch stelsel zal versnellen. De toetrede zou ook leiden tot de uitbreiding van de markt en de internationalisering van China. Het editoriaal besluit: “De vorming van de socialistische markteconomie in China zal alle hindernissen overwinnen”. 

De landbouw in gevaar 

De textielsector zal de meeste baat hebben bij deze toetreding. De VS, de EU, Turkije en andere landen zullen in 2005 formeel alle restrictieve quota op de export van Chinees textiel intrekken. De Wereldbank is optimistisch over de jaarlijkse economische groei van China: 2 procent. Niu Wenyuan, directeur van de strategische afdeling voor duurzame ontwikkeling aan de Chinese academie voor wetenschappen, schat dat er in de komende vijf à tien jaar dertig à veertig miljoen banen zullen gecreëerd worden. 

Het ziet er echter minder rooskleurig uit voor de landbouw, de staatsondernemingen en de kwaliteit van de courante productie. Door de drastische verlaging van de invoerheffingen zouden de buitenlandse industrie- en landbouwproducten wel eens het onderwerp van dumping kunnen worden bij hun intrede in China, wat aanzienlijke moeilijkheden zou scheppen om de competitiviteit van de Chinese producten te handhaven. Men raamt dat in de komende vier jaar het globale niveau van heffingen op industriegoederen zal terugvallen van 15,3 naar 12%. Die terugval zou ongeveer 70% van de getaxeerde producten treffen en ongeveer de helft van de producten zullen zwak belast worden (onder de 10%).

Het gemiddeld niveau van heffingen op ongeveer 300 producten uit de informatietechnologie zal tot ongeveer 5% herleid worden, en een honderdtal producten zal gewoon niet meer belast worden. 

In 2005 zullen zich nog andere drastische wijzigingen voordoen en de producten die vandaag aan 25% belast worden zullen ten opzichte van vandaag tot de helft herleid worden om nog maar 5% van alle producten te bedragen. De algemene aanslagvoet zal onder het gemiddeld niveau van de ontwikkelde landen komen te liggen (9 à 10%). Invoerheffingen op auto’s zullen van het huidig niveau van 70 à 90% dalen tot een standaardniveau van 25% in juli 2006. Dat zal meer druk leggen op de Chinese automobielindustrie. 

Men gaat er ook van uit dat met zo’n concurrentie en door de economische herstructurering tientallen miljoenen werknemers ontslagen zullen worden. De impact op de boeren zal even rampzalig zijn. We nemen het voorbeeld van de soja. Ingevoerde soja is 15 à 20% goedkoper dan Chinese soja. De aanslagvoet ligt op slechts 3%. Volgens de akkoorden die China ondertekende zullen de heffingen op landbouwproducten in etappen verminderen. In 2004 zullen de gemiddelde invoerheffingen, die vandaag 20 à 30% bedragen, tot 14,5 à 15% herleid worden. In 2006 zullen de quota op sommige ingevoerde landbouwproducten zoals soja en plantaardige olie afgeschaft worden, en alle heffingen zullen uniform verlaagd worden tot 9%. Het Amerikaanse landbouwministerie liet weten dat de Amerikaanse farmers onmiddellijk zullen profiteren van de export van landbouwproducten naar China, en het raamde de groei op 2 miljard dollar. Het is ook mogelijk dat steeds meer boeren naar de stedelijke of industriële sectoren zullen overgeheveld worden. 

De telecomsector en die van de verzekeringen zullen de twee voornaamste  zijn die voor het buitenlands kapitaal zullen opengesteld worden. Regels die de inbreng van buitenlands kapitaal in deze sectoren beperkten, werden gewijzigd. Dat betekent dat China aantrekkelijker zou kunnen worden voor buitenlands kapitaal en dito investeerders, wat de basis zal leggen voor de activiteit van het globale kapitalisme.

De voornaamste staatsondernemingen zullen ook geherstructureerd worden en delen ervan zullen verkocht worden aan buitenlandse investeerders. Statistieken tonen aan dat eind 1991 81 procent van de staatsondernemingen geprivatiseerd waren. Anderzijds werden de beheersmechanismen van twee derden van de kleine staatsbedrijven omgevormd tot joint-ventures of verkocht of failliet verklaard. 

Meer strijd 

Ook het grondbezit zal steeds meer geprivatiseerd worden. Dat kan het pad effenen voor een beperkte overheveling van het gebruiksrecht door individuele boeren naar ondernemingen. Uiteraard bestaan er verschillende meningen over de toetrede tot de WHO. Daarom verklaarde premier Zhu Rongji op 9 december 2001 dat “alle leidinggevende niveaus de betekenis van de toetrede tot de WHO correct moeten begrijpen en alle opinies moeten eenmaken rond de politiek van de centrale leiding”. 

Men verwacht immers dat de arbeiders en boeren zich zullen verzetten tegen de schadelijke gevolgen voor hun werk- en levensomstandigheden van China’s toetrede tot de WHO en van de komende toegevingen aan de krachten  van het globale kapitalisme. Meer verzet, meer protest en meer organisatie zullen er de onvermijdelijke gevolgen van zijn.

Naar boven