Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Marxisme
De actualiteit van het marxisme op Radio 1
Geschreven door M. Lievens op 7-05-2007
Naar aanleiding van 1 mei interviewde Kurt Van Eeghem in ‘Het Salon’ Zohra Othman (PvdA) en Freddy De Pauw (medewerker van Rood, het tijdschrift van de SAP) over de huidige rol van het marxisme. Lees verder
Socialisme en communisme
Geschreven door Catherine Samary op 1-01-2007
Catherine Samary is econoom en medewerker bij Espaces Marx. In dit artikel komt ze terug op de noties ‘socialisme’ en ‘communisme’ en de interpretaties ervan. Meer bepaald op het verband tussen het vraagstuk van de distributiewijze en het vraagstuk van het verdwijnen van de staat. Lees verder
Terug van nooit weggeweest, de klassenmaatschappij
Geschreven door M. Lievens op 1-01-2007
Hoe zit het nu eigenlijk met de globalisering? De Doha-ronde in de besprekingen voor de liberalisering van de wereldhandel ligt op apegapen. Een hele reeks financiële crises hebben we achter de rug (Mexico in 1994, Azië in 1997, Rusland in 1998, Brazilië in 1999, Turkije in 2000, Argentinië in 2001…). In 2000 barstte de zeepbel van de dotcom-euforie. Een aantal onevenwichten blijft de wereldeconomie [...] Lees verder
Over het karakter van de huidige lange golf
Geschreven door Michel Husson op 1-01-2007
Een van de kritische artikelen die ingaan op de studie van Brenner, is het stuk van Michel Husson. Hij geeft niet alleen een kritiek op Brenner, maar komt ook met een alternatieve verklaring voor de periode waarin het kapitalisme aan het eind van de twintigste eeuw verkeerde. Om de toegankelijkheid te verhogen schreven we een samenvatting van het artikel van Husson. Lees verder
Marx en de globalisering. Terugkeer naar de toekomst
Geschreven door Nicolas Béniès op 1-01-2007
Hoe kunnen we het proces van neoliberale globalisering analyseren met behulp van de instrumenten van de marxistische theorie? De economist Nicolas Béniès is van oordeel dat om de wereld van vandaag te begrijpen we terug moeten vertrekken van Marx om verder te reiken, nieuwe aanknopingspunten te vinden. Lees verder
Blijft alles bij het oude?
Geschreven door Michel Husson op 1-01-2007
Hoewel de arbeidsvormen sinds Marx danig geëvolueerd zijn, is er fundamenteel weinig  vranderd aan de productieverhoudingen: de instrumenten van de marxistische kritiek hebben dus weinig van hun doeltreffendheid verloren, zo beweert econoom Michel Husson. Lees verder
De cycli van het neoliberalisme
Geschreven door Emir Sader op 1-01-2007
Het neoliberalisme, dat het einde van de geschiedenis had aangekondigd, kent zo zijn eigen geschiedenis. Niet enkel omdat het reeds twee decennia regeert over de wereld maar ook omdat het tot nu toe verschillende fases heeft doorlopen. Ten minste twee politieke cycli zijn reeds achter de rug, beide maken ze deel uit van de lange recessieve golf waarin de wereldeconomie zich bevindt. » Lees verder
‘Een instrument voor eenheid’ Daniel Bensaïd over het leninisme
Geschreven door Daniel Bensaïd op 31-12-2006
Veel linkse organisaties beroepen zich op de leninistische organisatieprincipes. Maar bestaat er wel zoiets als een leninistische organisatievorm, en wat is daarbij de verhouding tussen centralisme en democratie? Welke ervaringen zijn er de afgelopen decennia opgedaan met dit soort organisaties? Deze en andere vragen die betrekking hebben op de opbouw van revolutionaire organisaties komen aan [...] Lees verder
Universeel worden
Geschreven door M. Lievens op 1-06-2006
Daniel Bensaïd publiceert de laatste jaren aan een verbluffend ritme. In 2004 verscheen nog het autobiografische "Une lente impatience", eind 2005 volgde zijn recentste werkje 'Fragments Mécréants. Mythes Identitaires et République Imaginaire'. " Een onverzoenlijke kritiek van de verleiding om te geloven", luidt het op de omslag. Maar een abstract atheïsme is Bensaïd, voor alles een denker [...] Lees verder
Eén jaar na de aanslagen elf september. God, wat zijn die oorlogen heilig!
Geschreven door Daniel Bensaïd op 7-08-2002
Schokkende beelden, vernietigen ideeën. Volgens bepaalde media staat het zoeken naar de diepere oorzaken voor de aanslagen van 11 september gelijk aan ze rechtvaardigen. Sta er niet bij stil, er valt niets toch niets aan te begrijpen! Lees verder