Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Staking bij Bridgestone in Frameries: het geweld van het patronaat is onaanvaardbaar PDF Print Email
Geschreven door Bruno Dewit op zaterdag, 25 juli 2009

Vrijdag 24 juli was er een solidariteitsbijeenkomst aan het picket voor het vliegtuigbandenbedrijf Bridgestone Frameries (Mons-Bergen). De oproep ging uit van het solidariteitscomité met de stakende arbeiders. Verschillende syndicale militanten kwamen hun steun betuigen en de LCR/SAP was eveneens aanwezig en dit al sinds het begin van het conflict op 11 juni. De SAP steunt met al haar kracht de 140 arbeiders die hun 8 collega’s niet in de steek laten. Hieronder kan je het ‘Manifest van de stakers van Bridgesone Frameries’ lezen, plus de oproep van het solidariteitscomité en hun laatste persbericht van vrijdag 24 juli.

Manifest van de stakers van Bridgestone-Frameries
Wij, de arbeiders van Bridgestone, zijn sinds 11 juni 2009 in gemeenschappelijk front in staking tegen het ontslag van 8 collega’s , waaronder ook onze hoofdafgevaardigde. Wij klagen de directie aan die de sectorale CAO niet respecteert. Deze CAO, die kracht van wet heeft, zegt: “De onderneming zal alles in het werk stellen om ontslagen wegens economische en technische redenen te voorkomen. Als de moeilijkheden zich doorzetten, dient er voorafgaand een regime van tijdelijke werkloosheid ingesteld te worden en dit met een toerbeurt indien mogelijk.”

De feiten

Begin juni heeft de directie in de Ondernemingsraad zonder enige voorafgaande discussie de sluiting aangekondigd van de afdeling “Magazijn Banden” en hiermee droogweg het ontslag van 8 arbeiders die er werken. Technische en veiligheidsredenen werden aangehaald, maar er is geen enkele audit gebeurd, geen enkele rechtvaardiging of bewijs werd aangehaald om dit departement te sluiten. Geen enkele reorganisatie van de afdeling werd voorafgaande aangekondigd. Wij waren compleet verrast door deze ongerechtvaardigde ontslagen.

Bridgestone Aircraft Tires controleert 50% van de markt van  banden voor de Europese, Afrikaanse en Midden Oosten- luchtvaartbedrijven. Het zakencijfer is van 53,2 miljoen Euro in 2007 gestegen tot 62,3 miljoen Euro in 2008. De winst voor de site in Frameries in 2008 oversteeg de 5,2 miljoen Euro (dubbel zoveel als in 2007). De onderneming investeerde miljoenen euro voor het plaatsen van zonnepanelen, nam personeel aan, weigerde brugpensioen, verhoogde haar productieprojecten en sloot nieuwe contracten in onderaanneming af. Bridgestone is geen onderneming in moeilijkheden die de naakte ontslagen kan “rechtvaardigen”!

Op hetzelfde moment heeft het bedrijf geprofiteerd van de publieke middelen  die ter beschikking zijn en dit voor een bedrag van meer dan één miljoen euro: notionele intrest (591.914 €), vermindering van bijdragen aan de sociale zekerheid (358.559 €), verminderingen op het vlak van vorming (189.997 €).

De manier waarop de ontslagen arbeiders behandeld zijn is onaanvaardbaar. Het kaderpersoneel heeft de badges en het materiaal van onze kameraden opgeëist nog voor zij hun vooropzeg onder ogen kregen. Op dat moment hebben alle arbeiders begrepen dat de sociale vrede verbroken was. De solidariteit kwam vlug op gang en was compleet: telkens als een arbeider zijn pauze nam vervoegde hij het picket om samen zich te verzetten tegen het patronale onrecht. Onze actie gebeurt in respect, in kalmte en met waardigheid. Wij hebben de directie niet gegijzeld. De directie heeft ons, nadat zij de wet overtrad, echter behandeld als schurken en ons beschuldigd van vernielingen aangericht te hebben. Deze schandelijke en leugenachtige aantijgingen zijn overgenomen door Essencia, de patroonsorganisatie van de chemische industrie en door de pers.

De Eisen

Wij, de arbeiders van Bridgestone, zetten onze staking verder voor onze eisen:

1. de nietigverklaring van de 8 ontslagen
2. de heropname van de arbeiders op hun werkpost
3. Respect voor de sectorale CAO
4. Dat de contracten voor bepaalde duur worden omgezet in contracten voor onbepaalde duur


Oproep

Wij richten ons tot iedereen, werknemers en uitkeringstrekkers. Wij beschuldigen de bazen: zij profiteren van de crisis om de druk op de loontrekkenden te verhogen, op de arbeidsomstandigheden, op de contracten en om de syndikale kracht te breken. Zij willen slaafse en flexibele werkkrachten, zonder rechten. Dit is onaanvaardbaar.

De wereld van de arbeid is niet verantwoordelijk voor de crisis en moet er dan ook niet voor opdraaien. Onze strijd toont de noodzaak aan van  een gezamelijke strijd van de werkmensen om ontslagen te verbieden.
Onze strijd is de uwe. Met uw solidariteit zullen wij winnen!

De arbeiders van Bridgestone Aircraft Tire –site Frameries

Om uw solidariteit te betuigen met de staking: route de Bavay , 7080 Frameries (vlakbij de autostrade)
Om de staking te steunen, kan u een gift doen: 035-7064230-52

Op 30 juni verspreidde het solidariteitscomité volgende oproep:

Solidariteitscomité met de arbeiders van Bridgestone Frameries

STOP DE AFDANKINGEN

De arbeiders van Bridgestone zijn sinds 11 juni in staking en dit in gemeenschappelijk front. Tegenover hen staat een directie die een strijdlustige houding aanneemt en zeer beslist is. Terwijl de onderneming het afgelopen jaar meer dan 5 miljoen Euro winst heeft gemaakt, steekt de directie niet onder stoelen en banken dat zij in de nabije toekomst nog andere werknemers wil ontslaan. Zij voelt zich gesteund door de patroonsorganisatie van de chemie, Essenscia, die de stakers door het slijk sleurt, die hen afschildert als schurken en vernielers. Toen het groot verlof begon, werd het conflict bij Bridgstone een belangrijke krachtmeting voor het geheel van de wereld van de arbeid, die vanaf het begin van de rentrée nog harde strijd zal moeten voeren voor werk, tegen bestaansonzekerheid en tegen inleveringen. Tegen de patronale solidariteit, moet de solidariteit van de wereld van de arbeid en van de bevolking zich bevestigen. De bijeenkomst vandaag is een eerste stap. Daarom richten wij een oproep om een pluralistisch solidariteiscomité met de stakers van Bridgstone op te richten.
Om niet alleen de afdankingen te trotseren.
Handen af van de afgevaardigden van de arbeiders.
Solidariteit met de arbeiders in hun strijd.

Om de oproep te tekenen stuur een mail naar:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Tel: 0494/30.68.35

Meer nieuws kan je lezen op www.lcr-lagauche.be

 

Persbericht van het steuncomité (24 juli 2009)Een voorbeeld van waardigheid en vastberadenheidNa 6 weken staking, heeft er een overleg plaatsgehad in het conflict Bridgestone. De directie heeft de eisen van de stakers verworpen die voor alles de opheffing van de ontslagen eisen en de heropname van de 9 arbeiders op de vestiging van Frameries. De directie daarentegen heeft een voorstel gedaan om hen buiten het bedrijf te herplaatsen (met inkomenswaarborg).De vergadering van de arbeiders heeft gisterenmorgen het door het verzoeningsbureau geformuleerde  voorstel met 69% verworpen. Dit geeft het volledige wantrouwen weer in de directie, die de CAO aan haar laars heeft gelapt, en dit wantrouwen werd duidelijk tijdens het conflict door haar agressiviteit en haar provocaties die deze directie tentoonspreidde. Dit versterkte de vastberadenheid van de arbeiders om de staking vol te houden tot hun eisen zouden worden ingewilligd.De arbeiders van Bridgestone, in gemeenschappelijk vakbondsfront, zijn sinds 11 juni in staking.Tegenover hen houdt de bedrijfsdirectie een strijdbare en zeer vastberaden houding aan.Terwijl de onderneming meer dan 5 miljoen € winst heeft gemaakt het afgelopen jaar, heeft zij op geen enkele manier haar bedoelingen verstopt om in de nabije toekomst andere arbeiders te ontslaan. Zij wordt daarin geteund door werkgeversorganisatie uit de chemie, Essenscia, die de stakers door het slijk heeft gesleurd en hen heeft afgeschilderd als schurken en vandalen.Sinds twee weken is er een Steuncomité met de arbeiders van Bridgestone opgericht, met als doel om hun strijd bekend te maken en hen moreel en financieel te steunen. Het comité looft de moed en de vastberadenheid van de arbeiders die de solidariteit behouden tegenover de bedreigingen en de valse beloftes van de directie.De directie heeft nimmer haar bedoeling onder stoelen of banken gestoken om tegen de stakers juridische en politionele middelen in te zetten. Het is duidelijk dat het conflict voortaan een volledig andere wending zou kunnen krijgen.Het conflict bij Bridgestone wordt een belangrijke krachtmeting voor het geheel van de wereld van de arbeid, die eens te meer harde strijd zal moeten voeren vanaf de 'rentrée' voor werk, tegen bestaansonzekerheid en tegen inleveringen. Tegenover de patronale solidariteit moet de solidariteit van de wereld van de arbeid en van de bevolking staan. De arbeiders van Bridgestone zijn op hun beurt een voorbeeld van waardigheid en vastberadenheid voor allen die die te lijden hebben onder het patronale offensief en van afdankingen.
Het steuncomité staat meer dan ooit aan de kant van de arbeiders in hun strijd. In de dagen die komen zal het Steuncomité alles in het werk stellen om de solidariteit te verbreden, meer bepaald door het Manifest van de stakers van Bridgestone massaal te verspreiden.Het steuncomité met de arbeiders van Bridgestone Frameries(vertaling Bruno De Wit)

 

Naar boven