Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Brief van de CGT van Ford Blanquefort (Frankrijk) aan de collega's van Ford in België en Engeland PDF Print Email
Geschreven door CGT-Ford Blanquefort (Frankrijk) op woensdag, 31 oktober 2012
Beste collega's, beste kameraden in België, Engeland en elders,

Wij zijn tegelijk triest en opstandig vanwege de aankondiging eind vorige week door de leiding van Ford. Triest omdat we weten hoe dramatisch het is om je werk te verliezen in een periode die reeds gekenmerkt werd door een belangrijke mate van werkloosheid en maatschappelijke onzekerheid. Opstandig door deze patronale politiek – van Ford net als van anderen – die zich bedient van de 'crisis' om ongerechtvaardigde herstructureringen door te voeren. In werkelijkheid is er immers geen enkel probleem met de competitiviteit of met de loonkost. Er is enkel de logica van de rentabiliteit, de jacht naar winst, het steeds maar meer voor de leiders en de aandeelhouders. Een logica die steeds weer verhaald wordt op dezelfden: op de loontrekkenden, op zij die reeds diverse afdankingen achter de rug hebben, op de onderbetaalden, op diegenen die slachtoffer werden van het optrekken van de pensioenleeftijd, op de achteruitgang en verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, ... Ford zet de ene fabriek op tegen de andere om de loontrekkenden te verdelen en te verzwakken. In werkelijkheid zijn we allemaal bedreigd. Vandaag liggen Genk, Southhampton en Daghenam in het vizier, morgen komen Keulen of Valencia aan de beurt.

In de fabriek FAI van Blanquefort zijn we sinds 2007 aan het strijden tegen de dreigende sluiting van onze fabriek. Ford heeft deze fabriek afgestoten in 2009 om ze terug te kopen in 2010. Vandaag lanceert Ford hier nieuwe activiteiten, maar onze toekomst is verre van verzekerd. Zoals in vele fabrieken hebben we ons aantal effectieven regelmatig zien verminderen. Het feit dat we er nog steeds staan (ondanks het plan om ons te liquideren tegen 2010) bewijst dat er geen noodlot is, dat we alle reden hebben om het hoofd te rechten en om te weigeren ons neer te leggen bij het zogenaamd onvermijdelijke.

Wij zijn er van overtuigd dat we er belang bij hebben om allemaal samen te reageren, om ons samen te verdedigen, om onze acties te coördineren, om ons verzet te laten samenvloeien over de grenzen heen.

Wij wensen u alle moed en alle kracht toe die nodig is om u te verzetten tegen de slechte plannen van Ford. Daartoe bieden we u onze steun en onze volstrekte solidariteit aan. Wij denken dat het noodzakelijk is om bijeen te komen met alle vakbondsleden van alle Europese fabrieken van Ford om te overleggen hoe we elkaar kunnen helpen en hoe we onze jobs kunnen verdedigen, de jobs van ons allen. Wij hopen dat we in staat zullen zijn om contact met u op te nemen, zodat we in de komende periode samen kunnen handelen.

Kameraadschappelijke groeten,

De vakbond CGT-Ford Blanquefort (Frankrijk)

Naar boven