Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

«Winsten voor de ondernemingen... Op kosten van de gemeenschap?». Bediendenvakbonden protesteren tegen voorstel eenheidsstatuut arbeiders-bedienden PDF Print Email
Geschreven door Bruno De Wit op woensdag, 17 maart 2010

Patronale arrogantie van de bovenste plank. Op woensdag 17 maart verzamelden zo'n 2000 militanten van BBTK-Setca-CNE-LBC zich op de Kunstberg in Brussel om te manifesteren tegen de patronale voorstellen ivm het éénheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.

Reeds jaren wordt er veel inkt en speeksel verspild aan de aanslepende discussie over hoe dit éénheidsstauut er nu moet komen. Arbeiders in dit land hebben qua opzegperiode en opzegvergoeding een veel slechter systeem dan dat van de bedienden. Deze onrechtvaardigheid moet aangepakt worden. Vraag is natuurlijk op niveau van wie? De vakbonden vragen, terecht, een harmonisering naar boven toe van het stauut van de arbeiders. Maar een we kunne pas echt van een eenheidsstatuut spreken als de lat gelijk komt te liggen. De patroons daarentegen zien zo'n gelijkschakeling natuurlijk niet zitten. Zij willen een 'vlot' afdankingssysteem, zonder al te veel hindernissen.

Een van de dagen starten de onderhandelingen in de zgn. 'groep van 10, waar nationale vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden rond de tafel zitten, over o.a; deze materie.

In januari van dit jaar losten de werkgevers via het VBO al een eerste schot voor de boeg van de vakbonden in hun manifest "Laat ons ondernemen". Hierin wordt niet enkel scherpe kritiek geuit op de automatische loonsindexering, maar 'eisen ' zij de invoering van een eenheidsstatuut op hun lijf geschreven.

Wat schrijven zij op p. 2 " Er moet een oplossing voor het ontslagrecht komen. Voor de werkgevers moet het nieuwe ontslagrecht voor alle werknemers in dit land identiek worden en bestaan uit drie onderdelen: 1. een opzegtermijn van een aantal weken per vijf dienstjaren, 2. een netto-ontslagpremie zonder fiscale en parafiscale lasten (ten koste dus van de sociale zekerheid); 3.een sterk activerend werkloosheidsregime (sic!)...

VBO op ramkoers

Voor de werkmensen is dit geen schot voor de boeg van het sociaal overleg maar gebruikt het patronaat een heuse torpedo! Want voor de vakbonden is het duidelijk dat hierdoor een neerwaartse harmonisering wordt voorgesteld voor de bedienden, zonder verbeteringen voor de arbeiders -waar het in eerste instantie toch om te doen was- en worden werklozen -nogmaals- met de vinger gewezen.

VBO-hoofdkwartier opgepimpt

Onder een fijn lentezonnetje konden de manifestanten genieten van een optreden van Booggee Boy terwijl vertegenewoordigers van BBTK en CNE , Erwin Dedyn en Van Kersbilck, naar het VBO-hoofdkwartier trokken om een gesprek te hebben met Rudy Thomaes en Timmermans van het VBO.

Terwijl beide vakbondsmensen binnen waren voor het gesprek, ondersteund door enkele honderden vakbondsleden, werd het gebouw van het VBO getrakteerd op eieren en verf, wat het gebouw een kleurijke lentetint gaf. De aanwezige politiemensen, die geposteerd stonden voor het gebouw, deelden in de feestvreugde!

Een campanje tegen ontslagen en voor werk! Snel!

Na het onderhoud stonden beide vakbondsleiders de nog aanwezige militanten te woord.

Zij spraken duidelijke taal dat de voorstellen van het VBO een oorlogsverklaring betekenen en dat dit geen basis voor onderhandelingen zijn. Zij hekelden het feit dat de sociale zekerheid hun voorstel mee zal betalen en dat de 'activering' van werklozen niet de te volgen weg is.

Erwin Dedyn stelde duidelijk dat er vandaag geen onderhandelingen zijn gebeurd want dat dit nog dient te gebeuren in het interprofessioneel overleg met ACV-ABVV-werkgevers.

Als de werkgevers dan toch "willen ondernemen", aldus Dedyn, "dat zij dat dan vragen aan de financiële wereld om te investeren! Maar wij zullen geen sociale achteruitgang dulden voor de bedienden!" Met deze actie zal het VBO zeker niet plooien, daar waren de twee vakbondsleiders het wel over eens maar er zal zeker verdere actie moeten gevoerd worden in de korte en middellange termijn. Nog volgens hen is dit nog maar het begin van de strijd!

"Niet minder rechten voor de bedienden maar méér voor de arbeiders!" was hun slotpleidooi: "Tous ensemble-allemaal samen!"

De patronale arrogantie is opvallend. De kapitalistische crisis, de bankencrisis, de massaontslagen... de werkmensen weten goed genoeg dat zij niet de schuldige zijn. Een eengemaakte campanje tegen ontslagen en voor jobcreatie is de enige uitweg om aan deze patronale arrogantie een halt toe te roepen.

Photo : Johan Piessens 

Naar boven