Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Een racistische, sexistische en repressieve wet: Neen aan het verbod op het dragen van een niqab of een burqa in de publieke ruimte! PDF Print Email
Geschreven door SAP op dinsdag, 06 april 2010

De Socialistische Arbeiderspartij verwerpt resoluut de unanieme goedkeuring door de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van het wetsontwerp dat het dragen van de niqab en burqa in de publieke ruimte wil verbieden. Van een echt debat was trouwens geen sprake.

Er bestaan vandaag reeds allerlei gemeentelijke reglementen die verbieden om het gezicht in het publiek te verbergen, behalve in de karnavalperiode. De stemming in de kamercommissie is een verwerpelijke islamofobe, sexistische en repressieve geste, gericht tegen een in werkelijkheid in België totaal marginaal verschijnsel. Slechts enkele honderden vrouwen zouden een niqab of burqa dragen...

De SAP wil er de vakbonden en mensenrechtenorganisaties op wijzen dat wanneer deze wet zonder meer passeert, ze nog maar eens een element toevoegt aan de al bestaande repressieve en antidemocratische maatregelen.

Volgens het aangenomen wetsontwerp kan elke persoon die “het gezicht geheel of gedeeltelijk gemaskerd of verborgen heeft, op dusdanige wijze dat hij of zij niet geidentificeerd kan worden in de publieke ruimte, beboet worden met een boete van 15 tot 25€ en /of een gevangenisstraf van één tot zeven dagen.”.

Dit betekent dat een betoger of staakster die bij een openbare bijeenkomst of aan het stakerspikket gedeeltelijk zijn of haar gezicht verbergt om de repressie van het patronaat of de politie te vermijden met deze wet kan vervolgd worden. Het is op basis van een soortgelijk verbod dat de Deense autoriteiten tijdens de tegentop in Kopenhagen in december 2009 vreedzame manifestanten urenlang hebben geblokkeerd of zelfs dagenlang vastgehouden.

Net zoals alle voorstellen van een hoofddoekenverbod op school, dient deze wet in essentie enkel om de echte maatschappelijke problemen waar het kapitalisme in crisis mee geconfronteerd wordt, weg te moffelen: Het verlies aan jobs, het gebrek aan goede huisvesting en gezondheidszorg voor iedereen, de achteruitgang van het openbaar vervoer, enz.

De SAP wil aan de alarmbel trekken; door het instrumentaliseren en oneigenlijk inroepen van de laïciteit en de strijd tegen de vrouwenonderdrukking zoals met deze wet gebeurt, zijn het in de realiteit vooral racisme en sexisme die onrustwekkend terrein winnen in de samenleving.

Deze wet die beweert de waardigheid van vrouwen te beschermen, zal in de praktijk de betrokken vrouwen enkel verbieden om zich nog langer vrij op straat te begeven, en riskeert hen in huis op te sluiten.

Het toppunt van hypocrisie is dat ze gestemd wordt door partijen aan de macht die elke dag opnieuw de rechten van vrouwen schaden door te besparen op openbare voorzieningen, de budgetten voor sociale uitgaven te verminderen, de steun aan vrouwenorganisaties af te bouwen, de bestaansonzekerheid te laten toenemen...

Als het zo dringend is om de laïciteit en de rechten van vrouwen te verdedigen, waarom dan geen verbod van publieke bijeenkomsten tegen het recht op abortus, zoals die waaraan aartsbisschop Léonard onlangs nog deelnam? In zulke gevallen staat niemand van onze pseudo-laïcistische ayatollahs te springen om wettelijke bepalingen. Twee maten en twee gewichten?

Wij vinden het schandalig hoe alle traditionele partijen, Ecolo en Groen inbegrepen, vandaag samen met uiterst-rechts een gemeenschap stigmatiseren, en zo in de val van uiterst-rechts trappen.

Mogen we er op wijzen dat de Groenen tot voor kort openlijk tegenstanders waren van een wettelijk verbod? Hieruit blijkt nogmaals dat regeringsdeelname zijn verplichtingen heeft.

Als het doel van deze partijen is om stemmen te halen op de rug van een gemeenschap waarvan een flink deel nog steeds niet over stemrecht beschikt, moeten we er dan aan herinneren dat de kiezers dikwijls het origineel boven de kopie verkiezen?

Het Franse voorbeeld, waar het Front National bij de laatste regionale verkiezingen een spectaculaire wedergeboorte kende, met dank aan de islamofobe en racistische campagne die werd gevoerd door de regering Sarkozy, zou onze leerling-tovenaars echter tot nadenken moeten aanzetten.

We willen er duidelijk voor waarschuwen dat de geschiedenis aantoont dat het permanent stigmatiseren en verbaal aanvallen van een gemeenschap steedss de weg baande voor fysiek geweld tegen deze gemeenschap. De islamofobe aanvallen worden steeds hatelijker. In andere landen zijn er al dodelijke slachtoffers gevallen!

Voor de SAP zal de ontvoogding van de moslimvrouwen - en van alle vrouwen- het werk van deze vrouwen zelf zijn, niet van de Belgische Staat. Wij zijn solidair met hun strijd tegen elke vorm van onderdrukking, hier en elders.

Laïciteit moet volgens ons bestaan uit de scheiding van Staat en religieuze machten, niet uit het verbieden van individuele religieuze tekenen in de publieke ruimte. Een publieke ruimte die pluralistisch moet blijven en de opvattingen van eenieder moet respecteren.

Naar boven