Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

System change, not climate change PDF Print Email
Geschreven door KSR op dinsdag, 20 april 2010

Er bestaan oplossingen voor de klimaatcrisis. Wat de bevolking van onze planeet nodig heeft is een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame overgang naar een ander model. Een model dat het recht waarborgt op leven en op waardigheid voor alle volkeren. Een model dat aan de volgende generaties een meer vruchtbare planeet overdraagt evenals een meer verrijkend leven.

Het mislukken van de top van Kopenhagen toont dat deze overgang onmogelijk is binnen het kader van het huidig systeem dat steunt op het persoonlijk toeëigenen van de estaansmiddelen en de accumulatie van winst. Daarom onderschrijven ondergetekenden het ordewoord van Klimaforum09 in Kopenhagen -“Verander het systeem, niet het klimaat”- en begroeten ze het iniatief van de Boliviaanse president Evo Morales voor een volkerentop over het Klimaat en het eerbiedigen van Moeder Aarde.

Laten we de vlam levend houden die aangestoken werd in de mobilisatie voor Kopenhagen. Laat ons van deze top een nieuw rendez-vous maken van de wereldwijde klimaatbeweging.

Ondergetekende organisaties roepen op tot een concentratie voor de Boliviaanse ambassade op 24 april, gevolgd door een betoging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid met daarna een feest voor Moeder Aarde.

Wij vragen dat binnen de veertig jaar (tegen 2050) afstand gedaan wordt van alle fossiele brandstoffen. Wij vragen dat alles wordt gedaan om de temperatuursstijging ten opzichte van de voorindustriële tijd te beperken tot +1,5°C, onafhankelijk van welke kostprijs. Wij vragen dat wetenschappelijke en technische kennis ten dienste zouden staan van dit gezamenlijk oogmerk.

Wij vragen een democratisch openbaar optreden met publieke middelen. Wij vragen een herverdeling van rijkdom en kennis, enerzijds tussen Noord en Zuid, anderzijds ook binnen elke samenleving in Noord of Zuid.

In de geest van de mobilisatie in Kopenhagen, vragen wij in het bijzonder:

1.Een onmiddellijke vermindering tegen 2020 door de geïndustrialiseerde landen van hun uitstoot aan broeikasgassen met 40% in vergelijking met 1990.

2.Het erkennen, betalen en compenseren van de klimaatschuld, opgebouwd door overconsumptie van de atmosferische ruimte en de schadelijke effecten die dat had op alle betrokken groepen en bevolking.

3.Het verwerpen van oplossingen op marktbasis evenals van gevaarlijke valse technische oplossingen, zoals kernenergie, biobrandstoffen, afvangen en stockeren van koolstof, "clean development mechnismes", "groene steenkool", genetisch gemanipuleerde zaden, geo-engineering, en het REDD-mechanisme (Emissiereductie bij ontbossing en grondverloedering). Dat zijn oplossingen die enkelmaar de sociale en milieuconflicten verergeren.

4.Echte oplossingen op basis van een duurzaam, hernieuwbaar, proper en gewaarborgd gebruik van de natuurlijke bronnen evenals een overgang naar onafhankelijkheid in voedsel - en energievoorziening, grond - en watergebruik.

Change the politics, not the climate.

Platform 24 april 2010

http://www.klimaatoproep.be/


Massabijeenkomst ter ondersteuning van de “Wereldtop der Volkeren over de Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde”, bijeengeroepen door President Evo Morales (Cochabamba, Bolivië, 20-22 april)"

Zaterdag 24 april 2010 , Brussel

16 uur: Verzameling voor de Boliviaanse ambassade (Louisalaan 176, Brussel)

Feestelijke en carnavaleske optocht naar de Marni-zaal

19 uur: Marni-theater (Vergniesstraat 25, Elsene)

Pachamama-(Moeder aarde)-f eest Latijns Amerikaanse ambiance voor klimaatactivisten in samenwerking met het Platform voor democratie in Honduras

Een initiatief van “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid“

Contact:Wiebe Eeckman : This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Naar boven