Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Carrefour: Organiseer het verzet! PDF Print Email
Geschreven door SAP op maandag, 26 april 2010

Aan het personeel van Carrefour en GB. Aan al het personeel uit de distributiesector. Aan de klanten van de groep Carrefour en GB.

Op 23 februari maakte de directie van Carrefour België een kolossaal herstructureringsplan bekend:

- Sluiting van 14 hypermarkten en van 7 supermarkten, wat neerkomt op het afstoten van 1672 jobs;

- Verkoop van 17 supermarkten en 3 hypermarkten aan de groep Mestdagh (Champion);

- Verhuis van de hypermarkten van het PC (paritair comité) 312 naar het PC 202;

- Verhuis van het personeel van de administratieve diensten naar het PC 218 (ANPCB).

De werkomstandigheden en de bezoldiging van duizenden vrouwen en mannen worden ernstig bedreigd. Maar het personeel van Carrefour laat zich niet naar de sociale slachtbank leiden!

Meer winst voor het patronaat, minder loon voor ons

Carrefour is geen bedrijf in moeilijkheden. Op 22 december 2009 heeft Carrefour Belgium 1 miljard € overgemaakt aan zijn coördinatiecentrum. De groep Carrefour is een machtige multinational die wereldwijd meer dan 8.000 winkels bezit (zonder de franchisewinkels er bij te rekenen): 2.200 in Spanje, 1.600 in Frankrijk, 1.100 in Latijns-Amerika, 626 in Azië en… 118 in België.

De lopende herstructurering is er op gericht om de winsten te verhogen door een netwerk van kleinere winkels te creëren met minder betaald personeel. Personeelsleden die nog flexibeler zijn. En liefst in winkels werkt zonder vakbondsvertegenwoordiging. Carrefour wil zich niet enkel ontdoen van haar ouder personeel maar ook van die werknemers met een zeer grote ervaring in de sociale strijd.

De verandering van PC betekent een serieuze loonsverlaging voor veel mensen. In het PC 312 bedraagt het overloon voor de laatavondopening na 18 uur 50% en 100% op een zaterdag. In het PC 202 is dat 40% na 18 uur en 75% op een zaterdag. In het PC 201 of 202.01 (franchise) is dat nog 25% na 19 uur en 25% op zaterdag en zondag. Veel van deze franchisewinkels zijn immers ook op zondag open!

Ook het personeel van Cora, Delhaize, Colruyt, Match, Aldi, Lidl, ... is betrokken partij!

FEDIS (de werkgeversorganisatie van de distributiesector) steunt het herstructureringsplan van Carrefour Belgium. De slag in het gezicht van het personeel van Carrefour opent de deur voor de afbouw van de arbeidsomstandigheden en de verloning in heel de distributiesector.

Als het personeel van Carrefour gedwongen wordt om over te gaan van het PC 312 naar het PC 202, zal het personeel van Cora onder druk worden gezet om dezelfde weg op te gaan.

Maar het zal daar niet bij blijven. De doelstelling van de werkgevers is om het geheel van het personeel (Delhaize, Colruyt, Match, Aldi, Lidl,enz.) van het PC 202 naar het PC 201 of 202.01(franchise) te dwingen om op die manier de lonen van geheel de sector naar beneden te halen.

Waarom niet beginnen met een 24uur-staking in gans de sector met een nationale mobilisatie?

Als men zich ertoe beperkt om magazijn per magazijn te verdedigen, met de hoop dat men op de volgende Ondernemingsraad de meubels zal kunnen redden, dan riskeert men dat het gevecht verloren wordt.

Allemaal samen vertegenwoordigen de duizenden personeelsleden van de groep Carrefour (hypermarkten en GB’s) en de andere warenhuizen (Delhaize, Colruyt, Match, enz.) een aanzienlijke kracht.

Bij Inbev heeft de onverzettelijkheid van het personeel in januari er voor gezorgd dat het ontslag van 265 arbeiders en bedienden werd ingetrokken. Waarom zou wat bij Inbev lukte niet mogelijk zijn bij Carrefour?

Om dit te doen, moeten we op nationaal vlak krachtsverhoudingen opbouwen. We zouden kunnen werken aan een brede syndicale actie van gans de sector.

Te beginnen b.v. met een algemene staking van alle hyper- en supermarkten in het land met een nationale betoging in Brussel. Om dit te lukken, is het belangrijk om een coördinatie op poten te zetten tussen alle syndikale delegaties van de verschillende winkels.

Voor een nationale betoging

Werknemers van Carrefour, jullie staan niet alleen! In tegenstelling met wat de pers schrijft zijn vele klanten van Carrefour en de Super GB’s gehecht aan hun winkel. Zeker en vast de mensen van de buurt. In vele winkels tekenen de klanten massaal solidariteitspetities. Bij de Carrefour Groene Vallei (Gent) bracht een buurtcomité 200 bewoners samen! We kunnen al die mensen bij de strijd betrekken doorheen steuncomité's. Op naar een nationale betoging!

Een algemeen verbod op afdankingen!

Om ons werk te verdedigen, moeten we in elk bedrijf waar wordt afgedankt het gevecht aangaan. Maar vandaag moeten we te dikwijls actie voeren met de rug tegen de muur, bedrijf per bedrijf en vaak zonder veel steun van de leidingen van ACV en ABVV.

De SAP komt op voor een algemeen verbod op afdankingen in alle bedrijven. En dus niet enkel in bedrijven waar winst wordt gemaakt. Dit kan door de oprichting van een publiek Solidariteitsfonds, betaald met bijdragen van alle bedrijven. Zulk Solidariteitsfonds maakt het mogelijk om jobs en loonvoorwaarden te redden: De winsten van de grote bedrijven dienen mee om banen te behouden in de bedrijven die echt in moeilijkheden zitten.

Dit Solidariteitsfonds moet onder controle staan van de werkende bevolking en hun syndicale organisaties. Net als de boekhouding van de bedrijven. Enkel zo kan uitgemaakt worden of een bedrijf echt in moeilijkheden zit en de tussenkomst van het fonds noodzakelijk is. Een verbod op afdankingen kan als we er samen voor strijden! In het verleden hebben we zo toch ook de wettelijke achturendag, het betaald verlof en een verbod op kinderarbeid verkregen?

Pamflet formaat PDF

Naar boven