Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Het Griekse volk op water en droog brood. Als het kapitalistische Europa soberheid oplegt PDF Print Email
Geschreven door Guy Van Sinoy op donderdag, 29 april 2010

In december 2008 gingen Griekse studenten de straat op en botsten met de politie. Daarna volgde een eerder ongewoon beeld: nu zijn het de Atheense gepensioneerden die betogen en met de politie vechten. Onder druk van de Europese regeringsleiders van de eurozone, heeft de regering Papandreou (PASOK) onlangs besloten een nieuw soberheidsplan uit te voeren ten belope van 4,8 miljard euro: een BTW-verhoging van 2% (van 19 naar 21%), een verlaging van de 13e en 14e maand voor de ambtenaren, een bevriezing van de pensioenen in de publieke en particuliere sector, een stijging van 20% van de belastingen op alcohol, een stijging van 8 cent per liter op benzine, van 3 cent per liter op diesel, een verhoging van 63% van de prijzen voor tabak, een verhoging van de onroerende voorheffing. Dit plan is een aanvulling op de eerste bezuinigingsmaatregelen die al besloten werden in februari: bevriezing van de salarissen in de publieke sector, de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Overheidstekort, manipulaties door bank en politieke manoeuvres

In het najaar van 2009 bedroeg het overheidstekort van Griekenland 112% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), dat wil zeggen ruim boven de Maastricht-normen: landen die willen deel uit maken van de eurozone moeten immers hun overheidstekort onder de 3% houden en de staatsschuld mag niet de 60% van het BBP overschrijden. Veel landen kunnen deze normen echter niet respecteren. In 2009 bedroeg de Belgische staatsschuld 95,7%, de Franse 81,5% en de Duitse 78,7%. De vraag stelt zich dan: waarom deze hardnekkigheid ten aanzien van Griekenland? Omdat de Griekse statistieken doodeenvoudig... met medeplichtigheid van de internationale banken werden vervalst!

In 2001, net voor de toetreding van Griekenland tot de eurozone, hielp de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs de Griekse regering om de omvang van de schuld te verbergen door middel van allerlei ingewikkelde financiële producten. De Europese Commissie kon toen al niet voorbijgaan aan deze manipulatie, maar ze sloot eenvoudigweg haar ogen omdat de integratie van Griekenland in de eurozone belangrijk was wegens strategische en geopolitieke redenen. Toentertijd waren Frankrijk (2de wapenleverancier aan Griekenland) en Duitsland de beste advocaten van Griekenland. Vandaag bezitten Frankrijk en Duitsland 80% van de Griekse schuld.

De reusachtige omvang van het besparingsplan dat de grote Europese machten vandaag aan de Griekse bevolking opleggen is een wanhoopsmiddel om hun belangen veilig te stellen.

Nochtans bestaan er andere budgettaire oplossingen in Griekenland

Desalniettemin bestaan er ook andere manieren om het begrotingsevenwicht in Athene te herstellen. Griekenland is het land van de Europese Unie dat het hoogste percentage van zijn begroting aan militaire uitgaven besteed. De Griekse reders staan aan het hoofd van een vloot van 4.000 schepen, die meestal onder een goedkope vlag varen en die profiteren van een gunstig belastingstelsel. De meeste grote werkgevers hebben hun hoofdkantoor verplaatst naar Cyprus waar de belastingaanslag slechts 10% bedraagt. De Grieks-orthodoxe Kerk, eigenaar van aanzienlijke onroerende goederen, is vrijgesteld van belastingen.

Andere besparingsplannen

Het brutaliteit van het bezuinigingsplan in Griekenland heeft ook tot doel de publieke opinie elders in Europa op soortgelijke plannen voor te bereiden. Portugal (waar de overheid overgaat tot de privatisering van talrijke openbare diensten om haar schuld te vereffenen), Ierland (met een tekort dat dat van Griekenland benadert), Griekenland en Spanje (beide getroffen door een onroerende crisis en die een werkloosheidsniveau hebben dat aan de 20% grenst) zijn nu door de financiële gemeenschap door het minachtende acroniem PIGS (varkens in het Engels) genoemd.

Morgen zullen Portugal, Ierland, Spanje en ook België door de Europese Unie, en de grote machten die er deel van uit maken, onder druk gezet worden om besparingsmaatregelen toe te passen die erop gericht zijn de armen te laten betalen om zo de schatkist van de kapitalisten te vullen.

Internationale Solidariteit

Gelukkig laat de bevolking zich niet pluimen zonder te reageren. Indrukwekkende demonstraties hebben plaatsgevonden in Portugal. In Spanje, hebben de werknemers op 23 februari gedemonstreerd tegen het voornemen om de pensioengerechtigde leeftijd op 67 jaar te brengen. Sinds het begin van het jaar heeft Griekenland twee grote algemene stakingen gekend.

Naar boven