Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

BBTK BHV : opnieuw bureaucratische uitsluitingen binnen het vakbondsapparaat PDF Print Email
Geschreven door SAP op woensdag, 08 september 2010

Op vrijdag 3 september heeft het nationaal bestuur van de BBTK (Bond van Bedienden, Technici en Kaders, onderdeel van het ABVV) alle vakbondsecretarissen van de sector Industrie van de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde op staande voet ontslagen wegens zware fout. Het gaat om volgende mensen: Eric Van der Smissen, Bernadette Mussche, Hendrik Vermeersch, Martin Willems et Ria Cerulis. 

Deze ontslagen wegens zware fout, waarvoor de aanleiding een meningsverschil over de renovatie van de BBTK-kantoren op het Rouppeplein zou zijn, werden voorafgegaan door het onder curatele stellen van de volledige BBTK-Brussel-Halle -Vilvoorde door BBTK-Nationaal,  waarvan de belangrijkste verantwoordelijken  Erwin De Deyn, Myriam Delmée et Jean-Michel Cappoen zijn. 

Op de website van de BBTK is de sector Industrie van het gewest Brussel-Halle-Vilvoorde, een sector met 14000 leden, gewoonweg verdwenen. Er werden ook quarantainemaatregelen genomen door BBTK-Nationaal opdat de vijf ontslagen secretarissen niet meer in contact zouden tkomen met het personeel van BBTK en ABVV. 

De vijf ontslagen secretarissen zijn allemaal ervaren en zeer degelijke syndicale verantwoordelijken. Zo speelde Eric Van der Smissen een centrale rol in de bezetting van Michelin toen de fabriek in Sint-Pieters-Leeuw-werd gesloten. Hendrik Vermeersch is een van de initiatiefnemers van de campagne Red de Solidariteit, voor de eenheid onder de werkende bevolking van dit land. Martin Willems heeft recent nog op briljante wijze de verdediging opgenomen van de vakbondsmensen van FIAT-IAC die op arbitraire en illegale manier waren afgedankt.

De SAP-LCR protesteert met klem tegen deze bureacratische uitsluitingen die de sector Industrie van BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde onthoofden. Deze heksenjacht komt er acht jaar na de arbitraire, bureacratische en illegale uitschakeling van Albert Faust, toendertijd gewestelijk secretaris van de BBTK-BHV en voorzitter van het Brussels ABVV. 

De SAP-LCR protesteert in de eerste plaats omdat deze vijf ontslagen secretarissen werden verkozen door de vakbondsmilitanten van hun gewest. Mocht het nodig blijken om hen hun syndicale verantwoordelijkheden te ontnemen, dan is het aan de militanten van BBTK-BHV om zich uit te spreken, na alle noodzakelijke informatie te hebben gekregen.Het is niet aan het nationaal bestuur van een centrale om gewestelijke secretarissen die werden verkozen door hun basis, aan de kant te schuiven.

Daarenboven waren de vijf ontslagen mensen in dienst van BBTK-BHV. Ze konden dus niet geldig worden ontslagen door BBTK-Nationaal dat juridisch een andere werkgever is. Het zou zijn alsof een vakbondsafgevaardigde bij Carrefour werd ontslagen door Colruyt!

Tenslotte protesteren wij ook omdat een ontslag wegens zware fout verregaande sociale gevolgen heeft voor de betrokkenen: geen vooropzeg noch ontslagvergoeding, opschorten van het recht op werkloosheidsuitkering, … Juridisch kan het motief maar worden ingeroepen voor bewezen zware feiten (diefstal, slagen en verwondingen, …) en dus zeker niet omwille van meningsverschillen over het renoveren van de lokalen. 

In de praktijk wordt het ontslag wegens zware fout dikwijls gebruikt door weinig scrupuleuze patroons die op die manier van strijdbare vakbondsafgevaardigen af willen geraken. Het gebeurt echter uiterst zelden dat een patroon in een keer alle vakbondsafgevaardigden tegelijk ontslaat wegens zware fout. Dit is nochtans wat het nationale bestuur van de BBTK nu doet...

Door zo te handelen brengen De Deyn, Delmée, Cappoen en aanverwanten het imago van het ABVV schade toe. Een vakbond moet in de eerste plaats zelf de arbeidswetgeving respecteren naar zijn eigen personeel. Hoe kan een vakbond morgen op een goede manier werknemers verdedigen die wederrechterlijk werden afgedankt, als hij zelf de arbeidswetgeving aan zijn laars lapt?

De SAP-LCR komt op voor een syndicalisme dat zowel strijdbaar als democratisch is. Ongeacht eventuele meningsverschillen die we met de vijf ontslagen secretarissen mochten hebben over vakbondsaangelegenheden, toch zijn wij van oordeel dat ze onmiddellijk opnieuw moeten worden opgenomen, en dat het aan de basismilitanten van de sector Industrie van BBTK-BHV is om zich in een democratische stemming uit te spreken over het in dienst houden of niet van hun verantwoordelijken. 

Voor alle vragen hierover kan u contact opnemen met Thomas Weyts, 0496/ 20 76 37 of This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 

Naar boven