Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Met of zonder regering : geen besparingen op onze kap! SAP pamflet PDF Print Email
Geschreven door SAP op vrijdag, 21 januari 2011

Niemand snapt nog iets van de politieke crisis in België. Ons land is nu al Europees recordhouder wat het aantal dagen zonder federale regering betreft, en zal op 30 maart ook het wereldrecord breken. Het ongenoegen is dan ook erg groot.

Toch is het grootste gevaar voor de meerderheid van de bevolking niet het ontbreken van een nieuwe regering op zich. Het echte gevaar is dat deze toestand ideeën geeft aan al diegenen die voor een verregaande afbraak van onze sociale rechten en verworvenheden zijn. Iets wat we nu al in een ganse reeks andere landen in Europa zien.

Het patronaat windt er geen doekjes om: Als België niet snel stevig bespaart om de put van 25 miljard te vullen die werd gemaakt door de reddingsoperatie van de banken en de belastingcadeau's aan de rijken, dan zullen de «ratingbureaus» er van uitgaan dat ons land niet kredietwaardig meer is.

De «markten» (met andere woorden: het geheel van patroons) zullen dan hogere intrestvoeten opleggen, zoals in Ierland en Griekenland. De factuur, waarover alle partijen in het parlement het eens zijn dat de bevolking er voor moet opdraaien, zal dan nog hoger oplopen.

Voor hen is de keuze dan ook simpel:

Of er komt eindelijk een nieuwe regering die op korte termijn een zware aanval inzet op de sociale zekerheid, de openbare diensten en de inkomens van de werkende bevolking en de uitkeringsgerechtigden (in het kader van een overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en gemeenschappen).

Of de chantage van «de markten» dwingt de vorming van een noodregering af die het sociaal-economische beleid als prioriteit heeft. In beide gevallen is de bedoeling duidelijk: zware bezuinigingen, een echte blitzkrieg tegen de werkende bevolking, de werklozen, gepensioneerden, bestaansuitkeringstrekkers, jongeren...

We mogen geen enkele illusie hebben in de partijen die nu mee in een regering willen, noch de «zeven», noch de liberalen. Ze willen allemaal mee besparen op onze kap. We mogen enkel op onze eigen massale acties rekenen. Vlamingen, Walen en Brusselaars, Belgen en migranten, werkenden en werklozen, jongeren, vrouwen en gepensioneerden.

Allemaal samen-tous ensemble!

Tegen besparingen en nationalistisch opbod: SOCIAAL VERZET!

Besparen zoals elders in Europa, wat betekent dat?

  • 37% minder sociale uitgaven in Duitsland.
  • Bevriezing van de ambtenarenlonen gedurende 4 jaar in Portugal.
  • Het schrappen van 120.000 jobs in het onderwijs en het budget voor onderzoek met 40% verminderen in Italië.
  • Afschaffing van 500.000 banen in de openbare diensten in Groot-Britannië.
  • Verlaging met 15% van de pensioenen in Roemenië..
  • Verhoging van de BTW met 5 tot10% in Griekenland.
  • Afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen in Spanje.
  • Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd met 2 jaar in Frankrijk.
  • Verlaging van het minimumloon met 12% in Ierland.

En nog veel meer en erger!

Pamflet in PDF

Naar boven