Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Niet met onze voeten, niet met onze centen ! Hoog tijd voor sociaal verzet ! Pamflet PDF Print Email
Geschreven door SAP op zondag, 13 februari 2011

Bart wil de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid splitsen om zo de werknemers uit Vlaanderen en Wallonië met elkaar te laten concurreren. Zo kunnen de bazen onze lonen en uitkeringen beter verminderen, onze arbeidscontracten uithollen en hun winsten opdrijven.

Albert wil de nationale sociale zekerheid behouden, maar ze wel door de gehaktmolen halen. Hij wil zijn kroon redden door het gras voor de voeten van Bart weg te rijden. Hij heeft de regering Leterme, die geen enkele legitimiteit meer heeft, opdracht gegeven een besparingsplan uit te werken. Een staatsgreep op zijn Belgisch : het lijkt grappig, maar is het allesbehalve.

Yves heeft opdracht ons 25 miljard te laten ophoesten om de cadeau's aan de banken en het patronaat terug te betalen. Wat gaat hij doen ? Pensioenleeftijd op 67 jaar ? Werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken ? Besparen op de openbare diensten ? Of alles ineens ?

Het patronaat wil alles, en nog meer. Voor de werkende mens : een loonsverhoging van drie keer niks, geknoei met de index, “harmonisering” naar beneden toe van de arbeiders- en bediendenstatuten. Voor henzelf: verlaging van de bijdragen aan de RSZ en nog minder belastingen moeten betalen, terwijl de winsten blijven stijgen !

De Europese Unie, van Griekenland tot Ierland en van Spanje tot Polen, wil dat de werkende bevolking betaalt en zich kapot werkt opdat het Europese patronaat kan concurreren met de Chinese, Amerikaanse en Japanse bazen.

Elio wil een regering van nationale eenheid met alle partijen, die ons de 25 miljard doet ophoesten. Tegelijk wil hij de vakbonden kalm houden door te zeggen dat het “de schuld is van Bart”. 

Caroline, Johan en Frank gaan tegenwoordig dikwijls plat op de buik voor Bart, en af en toe voor Elio. Allemaal geven ze wel eens kritiek op het “harde neoliberalisme”, en allemaal voeren ze al meer dan 20 jaar dat beleid mee uit !

Besparen zoals elders in Europa, wat betekent dat ?

 • 37 % minder sociale uitgaven in Duitsland.
 • Bevriezing van de ambtenarenlonen gedurende 4 jaar in Portugal.
 • Schrapping van 120 000 jobs in het onderwijs en vermindering van het budget voor onderzoek met 40 % in Italië.
 • Afschaffing van  500 000 banen in de openbare diensten in Groot-Britannië.
 • Verhoging van de BTW met 5 tot 10 % in Griekenland.
 • Afschaffing van de werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werklozen in Spanje.
 • Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd met 2 jaar in Frankrijk.
 • Verlaging van het minimumloon met 12 % in Ierland.

De nieuwe regering : antisociaal ultraliberaal of ultraliberaal antisociaal ? 

Niemand begrijpt nog iets van de politieke crisis. Maar al de partijen die ruzie maken over BHV zijn akkoord om de gewone mensen 25 miljard te laten ophoesten. Wij moeten het gat vullen dat werd gemaakt door de reddingsoperatie voor de banken en de belastingcadeau's aan de rijken. Of het nu  gebeurt door een regering De Wever-Di Rupo of door een opgepimpte “oude” regering Leterme: zij gaan er voor! Aan ons om alles uit de kast te halen om hen op hun bek te laten gaan!

ACV, ABVV en ACLVB : 't is op straat en in de bedrijven te doen !

Alle traditionele partijen gaan op hun knieën voor de markten, de bankiers en de bazen. Enkel de vakbonden zijn nog in staat om in gans België de werkenden en uitkeringsgerechtigden (werklozen, zieken, gepensioneerden, …) samen hun rechten te laten verdedigen.

2,5 Miljoen vakbondsleden hebben de macht om nee te zeggen, en de crisis te laten betalen door zij die ze hebben veroorzaakt.

Maar dan moeten de vakbonden terug naar waar ze echt thuishoren, in plaats van in alle discretie met het patronaat en de regering te onderhandelen. Op straat en in de bedrijven, in gemeenschappelijk front ABVV-ACV-ACLVB, arbeiders en bedienden, werkenden en werklozen, allemaal samen ! Er is een echt actieplan nodig met stakingen om beurt zodat we ze zo lang als nodig kunnen volhouden. Zo kunnen we de bazen en de partijen van het patronaat doen plooien. 

De acties tegen dit Interprofessioneel Akkoord van sociale afbraak zijn een belangrijke etappe in dit sociaal verzet. Als het nodig is moeten we voor de algemene staking gaan !

Hun beurt om schrik te krijgen !

De Tunesische en Egyptische volkeren trokken de Arabische revolutie in gang, ook voor ons hier een prachtig voorbeeld. Ook hier kan enkel vastberaden, radikale, strijd echte democratische en sociale overwinningen afdwingen. Het volstaat van het te willen, van te durven, van samen in sociaal verzet te gaan: “Genoeg van armoede en onrechtvaardigheid, van bestaansonzekerheid en stress. Genoeg van racisme en sexisme. Laat de bazen en bankiers zelf voor hun crisis opdraaien !”.

Een gezamenlijke beweging van de Vlaamse, Waalse en Brusselse werkende klasse voor klare antikapitalistische eisen is de beste manier om onze sociale verworvenheden te verdedigen, en er nieuwe af te dwingen. Het is ook de beste manier om een eind te maken aan het huidige nationalistische opbod, en tot een echt democratische en rechtvaardige staatshervorming te komen.

Wij eisen :

 1. Een loonsverhoging – 1 500 euro netto minimum voor iedereen; minimum uitkering van 1 200 euro netto/maand. Volledig behoud van de indexkoppeling van de lonen en sociale uitkeringen.
 2. Arbeidsduurvermindering naar de 32-urenweek, met loonbehoud en bijkomende aanwervingen.
 3. Recht op vervroegd pensioen op 55 en op pensioen op 60, berekend aan 75 % van het loon van de 5 beste jaren van de loopbaan.
 4. De sociale zekerheid is van de werkende bevolking: de bijdragen zijn ons uitgesteld loon. Stop aan het verminderen van de patronale bijdragen. Geen splitsing van de RSZ, maar beheer door de werkende klasse !
 5. Afschaffing van de notionele intrest en het bankgeheim. Invoering van een echte vermogensbelasting.
 6. Moratorium op het betalen van de schuld en annulatie van het deel van de staatsschuld  veroorzaakt door het redden van de banken. 
 7. Nationalisatie van de banken zonder schadeloosstelling, onder democratische controle. 
 8. Verbod op afdankingen. Een fonds om jobs te redden betaald door een deel van de winsten.
 9. Ons geld moet naar openbare diensten en jobs gaan, niet naar het patronaat !
 10. Neen aan deze EU in dienst van de banken en speculanten. Voor een ander,  radikaal democratisch en ecosocialistisch Europa !

Pamflet in PDF

Naar boven