Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

20 Maart: allen naar Brussel! Nationale Solidariteitsmanifestatie met de volkeren van Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Loop mee in de groep van de SAP-LCR! PDF Print Email
Geschreven door SAP op dinsdag, 08 maart 2011

Op 20 maart wordt in Brussel een Nationale Solidariteitsmanifestatie met de volkeren van Noord-Afrika en het Midden-Oosten georganiseerd. De betoging vertrekt om 14u, aan het Noordstation. De oproep wordt ondersteund door een breed platform van progressieve organisaties en solidariteitscomité's, bijeengebracht door de CNAPD en Vrede VZW.

Het platform van de manifestatie:

  1. We zijn solidair met de volksopstanden voor vrijheid, democratische rechten en sociale vooruitgang in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
  2. We veroordelen de politieke, economische en militaire steun van het Westen aan de dictatoriale regimes.
  3. We roepen de Europese Unie en haar lidstaten op om een rechtvaardige economische en sociale ontwikkeling te steunen.

We eisen respect voor de soevereiniteit van de betrokken landen en volkeren.

De SAP-LCR roept op om talrijk deel te nemen aan deze manifestatie. De volkeren in strijd voor democratische rechten en sociale rechtvaardigheid hebben nood aan onze actieve solidariteit. Hiervoor mogen we niet rekenen op de regeringen, allen medeplichtig aan de dicaturen. De mobilisatie van de sociale bewegingen is doorslaggevend. Daarom heeft de Algemene bijeenkomst van sociale bewegingen tijdens het Wereld Sociaal Forum in Dakar een oproep gelanceerd om wereldwijd te betogen op 20 maart.

De SAP-LCR onderschrijft het platform van de manifestatie als minimale gemeenschappelijke basis en een aanvaardbaar compromis. Eenheid in de actie is immers onontbeerlijk om de solidariteit zo massaal mogelijk te maken. Toch denken wij dat het  nodig is om, terwijl we binnen dit gemeenschappelijk kader mobiliseren, ook onze eigen internationalistische en revolutionaire eisen te verdedigen, die een flink stuk verder gaan dan het platform van de betoging. 

Twee punten zijn vooral belangrijk volgens ons:

Het afwijzen van elke militaire imperialistische tussenkomst. De geschiedenis laat hierover geen enkele twijfel bestaan: «humanitaire» redenen zijn nooit meer dan voorwendsels. De imperialistische militaire interventies hebben steeds als belangrijkste redenen het verdedigen van de economische, politieke en strategische belangen  van het kapitalisme. Ze moeten klaar en duidelijk verworpen worden.

De solidariteit met de volkscomité's en volksorganisaties die de strijd consequent willen aangaan, zowel voor democratische rechten al de sociale rechten van de uitgebuitenen en de onderdrukten (m/v). Wij zijn niet solidair met de burgerlijke en kleinburgerlijke krachten die de revoluties willen stopzetten zodra ze de dictator hebben verjaagd. Wij zijn solidair met de organisaties van de werkende bevolking, de werklozen, de armen, de kleine boeren, enz., die de strijd voor sociale rechtvaardigheid en voor het van de macht verjagen van de ganse corrupte kliek verderzetten. In de eerste plaats zijn wij solidair met de onafhankelijke vakbonden en de revolutionaire socialistische organisaties in de regio, zoals onze Tunesische kameraden van de Ligue de la Gauche Ouvrière, die lid zijn van het bredere Front van de 14e januari.

Voor de SAP-LCR is de heroïsche strijd van de volkeren van de Maghreb en het Midden-Oosten veel meer dan een reeks «volksopstanden»: het is een authentiek revolutionair proces. De eerste succesen van de revoluties in Tunesië en Egypte moedigen de uitgebuitenen en onderdrukten in de ganse wereld aan om op te komen voor hun rechten. Deze revoluties verbeteren de krachtsverhoudingen tussen de werkende klasse en het kapitaal en zetten het perspectief van een samenleving die produceert voor het voldoen van de reële menselijke behoeften opnieuw op de dagorde. Menselijke behoeften die democratisch worden bepaald,  met respect voor de ecologische limieten.

De SAP-LCR nodigt je ook alvast uit op onze grote Internationalistische Solidariteitsmeeting op vrijdag 29 april in Brussel, ter gelegenheid van 1 mei. Op deze meeting willen we vooral revolutionaire activisten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten het woord geven. 

We roepen je ook op om onze sticker en affiche «Solidariteit met de Arabische revoluties» te helpen verspreiden. De opbrengst van de verkoop gaat naar onze Tunesische kameraden van de Ligue de la Gauche Ouvrière. Onze kameraden organiseren ondermeer een bijeenkomst van revolutionaire organisaties uit de regio, op 25, 26 et 27 maart, in Tunis.      Ze kunnen onze financiële steun goed gebruiken.

Om al deze redenen roepen we je op om op 20 maart samen met ons op te stappen, om samen een klaar en duidelijk «Leve de Arabische revolutie!» te laten weerklinken.

SAP (Socialistische Arbeiderspartij) 

Belgische Afdeling van de IVe Internationale 

Naar boven