Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Non-profit: gedaan met onze voeten te spelen! PDF Print Email
Geschreven door Bruno De Wit op donderdag, 31 maart 2011

Ondanks de tweespalt die heerst tussen het ABVV en het ACV sinds de strijd tegen het IPA en de Europese betoging van 24 maart in Brussel, slaagde de 'Witte Woede' erin om op dinsdag 29 maart 13.000 manifestanten op de been te brengen.
Als er één ding is wat je de vakbonden van de “zachte sector” moet meegeven, is het hun manifeste wil om in gemeenschappelijk vakbondsfront actie te voeren. Het front ACV-ABVV blijft sterk, en krijgt meestal ook de steun van het ACLVB.

In eerste instantie was deze betoging gepland door de Vlaamse sectoren van de Non-profit (gehandicaptenzorg, kinderopvang, opvoedingsinstellingen,...). Zij hadden als eersten het voorstel tot CAO van bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V) volledig van tafel geveegd. Alle “toegevingen” stonden immers reeds in het Vlaams regeerakkoord. Het gaat hier over een sector met meer dan 150.000 personeelsleden.


Ook de federale (nationale) sectoren (zoals ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging,...), samen goed voor meer dan 300.000 jobs, zijn al geruime tijd vragende partij zijn voor een nieuwe 5-jaren-CAO (2011-2015). Vermits we nog steeds opgescheept zitten met de uittredende regering Leterme (die van doodlopende zaken), en er nog steeds geen vooruitzicht is op een nieuwe CAO, sloten ook zij zich aan bij de betoging van de Vlaamse Non-profit. 


De betogers willen boter bij de vis. De vakbonden riepen iedereen op om schoenen mee te brengen, onder het motto: "Sta eens een dag in onze schoenen". 
Uiteindelijk werd het dan ook geen matte Noord-Zuid-betoging, maar werd ter hoogte van de Beurs aan een heus schoenenwerpen gedaan. Kop van jut waren nationale politiekers Leterme, Di Rupo en De Wever, en Vlaams minister Vandeurzen. Niet alleen de politiek van cadeaus aan de aandeelhouders werd gehekeld, maar ook hun manifeste onwil om rekening te houden met de terechte verzuchtingen van de personeelsleden van de 'Witte Woede'.

Dit zal niet de laatste betoging zijn… Volgende keer met nog meer, om eindelijk de regering(en) te doen zwichten?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven