Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Hun Europa is het onze niet! Hoog tijd voor verzet! PDF Print Email
Geschreven door SAP op zondag, 19 juni 2011

Het «Euro-Pakt», en de «Economische Gouvernance» zijn een heuse oorlogsverklaring vanwege de Europese Unie (EU) aan de arbeidersbeweging. De doelstelling van de Europese instellingen en de regeringen van de verschillende lidstaten, van welke kleur ook, is overal dezelfde: De werkende bevolking moet de kapitalistische crisis betalen! Hiervoor moeten de laatste verworvenheden van de welvaartstaat kapot. De automatische loonindexering, de sociale rechten, de collectieve arbeidsovereenkomsten, de openbare diensten, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en het pensioenstelstel... Alle verworvenheden die de werkende klasse door jarenlange strijd heeft afgedwongen moeten er aan!

Het fundamentele doel van de EU is het veiligstellen van de belangen van de Europese multinationals in de keiharde concurrentiesalg die ze voeren met hun Noord-Amerikaanse of Aziatische tegenhangers. De EU, waarvan de echt doorslaggevende instellingen (Europese Raad en Europese Commissie) nooit verkozen werden, treedt alle democratische principes met de voeten. Ze legt een echte technocratische dictatuur op.
 Onder voorwendsel van het aanpakken van de openbare schuld, grotendeels veroorzaakt door de miljarden die in de banken en belastingscadeau's aan het patronaat werden gestoken, zijn de «reddingsplannen» voor Ierland, Portugal en Griekenland zoals ze door de «troïka» (EU, IMF en Europese Centrale Bank) werden uitgedokterd, niet meer dan een gigantisch bedrog. In ruil voor sommen die aan schandalig hoge intrestvoeten worden geleend, wordt de bevolking een ongehoorde soberheid en sociale achteruitgang opgelegd. Ondanks – of eerder omwille! - alle inspanningen die de Griekse werkende bevolking al meer dan een jaar krijgt opgelegd, bevindt Griekenland zich vandaag op de rand van het failliet: hun remedie is erger dan de kwaal!

De vakbonden moeten dringend stoppen met hun steun aan de EU, instrument van de banken en speculanten. Dit Europa is het onze niet, en is dat ook nooit geweest!

We moeten breken met de EU en doorheen onze eigen acties een Ander Europa opbouwen: een democratisch en solidair Europa, een Europa van de volkeren en de werkende mensen (m/v).   Een Eco-socialistisch Europa!

De reactie van de vakbondsleidingen en het Europees Vakverbond (EVV), verknocht als ze zijn aan het «sociaal overleg» en volgzaam als ze zijn tegenover de «politieke vrienden», op de crisis en het besparingsoffensief is absoluut niet op het niveau van de uitdagingen. Meer dan ooit is het nodig om breed en vastberaden in verzet te gaan, om op Europees vlak samen in actie te komen.

De revoluties in de Arabische wereld en de «beweging van de verontwaardigden» in Spanje en Griekenland tonen de weg: massaal en volgehouden verzet tegen dit onmenselijk en despotisch systeem. Laat ons samen opkomen voor:

          Actieve solidariteit met de revoluties in de Arabische wereld en de «beweging van de verontwaardigden»!

          Een «Operatie Waarheid» van de vakbonden over wat het patronaat ons ontstolen heeft!

          Een sociaal en ecologisch antikapitalistisch noodplan!

          Een Europees actieplan: Naar een Europese algemene staking!

          Een breuk met deze EU om een Ander Europa op te bouwen!

Socialistische Arbeiderspartij (SAP)

De Oproep tot sociaal verzet wil hiertoe een aanzet geven. Onderteken hem op www.sociaalverzet.be !

Pamflet in PDF

Naar boven