Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

SAP-pamflet: Stelende bankiers, corrupte patroons, medeplichtige regeringen... Genoeg! Hoog tijd voor sociaal verzet! PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web op dinsdag, 15 november 2011

1. 2000-2007: De banken weten niet meer wat doen met hun geld. Ze creëren een kunstmatige zeepbel van goedkope hypothecaire leningen aan particulieren. Niet erg, denken ze, de waarde van de huizen zal wel blijven stijgen.

2. De banken zetten hun hypotheken om in waardepapieren. Die worden gekocht door verzekeringsmaatschappijen, banken en rijken die speculeren op een blijvende stijging van de waarde van de huizen.

3. 2008: De huizenmarkt stort in. Waardepapieren die werden uitgegeven op basis van hypothecaire leningen worden «toxisch», giftig. Wereldwijd riskeren banken in te storten.

4. Oktober 2008. Fortis, DEXIA, KBC en Ethias zitten in de problemen. De Staat koopt de Fortis Bank voor 100% over voor 9,4 miljard en stelt zich borg voor de «toxische waardepapieren» die worden ondergebracht in een «bad bank». Bovendien wordt nog eens 2,2 miljard besteed aan de aankoop van aandelen van DEXIA.

5. Maart 2009. De Staat ruilt 75% van Fortis voor aandelen van BNP Paribas, die 2,6 miljard waard zijn. De gemeenschap verliest 4 miljard €. Reynders heeft het over een goede deal… Voor wie?

6. Om Fortis te kopen, heeft de Staat geleend bij de banken. Hierop moet ze intresten betalen. Gevolg: de overheidsschuld gaat van 84% van het Bruto Nationaal Product in 2007 naar 96% in 2009. Om de put te vullen willen Di Rupo en co de openbare uitgaven, de lonen en werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen en de uitgaven voor gezondheidszorg aanvallen.

7. Juli 2011: Griekenland, vermorzeld door EU en IMF, kan zijn schuld aan de banken niet meer betalen. De banken verliezen dus een beetje, na eerst heel veel te hebben binnengerijfd. Ondermeer DEXIA deed er lustig aan mee. De waarde van de aandelen van DEXIA stort in.

8. Oktober 2011: De Staat doet nog eens een «Fortiske»: 1) ze koopt DEXIA over voor 4 miljard (terwijl ze maar 1,6 miljard waard is); 2) ze stelt zich borg voor een «bad bank»; 3) ze gaat op zoek naar een kandidaat-overnemer uit de privésector die DEXIA voor een aalmoes wil overnemen.

9. Deze «redding» van DEXIA brengt een nieuwe toename van de staatsschuld met zich mee, en dus nog meer druk van de speculanten. En raad eens wie de komende regering de factuur wil laten betalen?

10. DEXIA komt voort uit de privatisering van het Gemeentekrediet. Momenteel zijn de gemeentelijke aandeelhouders voor 14% aandeelhouders... van de «bad bank», de rommelkredieten. Scholen, kinderopvang, OCMW's, hospitalen: ze zijn allemaal in gevaar.

11. Dehaene en anderen die zich met DEXIA hebben verrijkt komen er zonder een schrammetje vanaf. Het akkoord met de Staat voorziet zelfs dat als de Staat Dexia kan verkopen met winst, deze winst naar de vroegere privé-aandeelhouders moet gaan!

We kunnen een zelfde verhaal vertellen over ArcelorMittal. En een pak andere grote bedrijven... De logica is overal dezelfde: de verliezen voor de gemeenschap, de winsten voor het patronaat en de bankiers. De meerderheid van de bevolking wordt geofferd op het altaar van de winst.

Genoeg! Hoog tijd voor sociaal verzet!

DEXIA moet worden genationaliseerd zonder schadeloosstelling van de grote aandeelhouders. De bestuurders moeten voor de rechtbank komen. Ministers die medeplichtig waren aan deze grootschalige zwendel moeten worden afgezet. Heel de financiële sector moet onteigend worden en in publieke handen komen. De bezittingen van Mittal in België moeten in beslag genomen worden.

Voor een tijdelijke stopzetting van de betaling van de overheidsschuld. « Open de boeken « over de schuld. Laat ons met de vakbonden en sociale bewegingen een burger-audit organiseren van de schuld. We betalen de illegitieme schulden, ontstaan door het geklooi en gezwendel van de banken, niet!

Hoog tijd om het sociaal verzet voor te bereiden: ACV en ABVV moeten klaar en duidelijk kamp kiezen. Er is nood aan een duidelijk actieplan dat het geld haalt waar het zit, om de sociale noden te lenigen!

Samen staan we sterk, samen kunnen we winnen! Apart maken ze kipkap van ons, en dat is enkel goed voor de katten.

HET KAPITALISME, DAT IS SOCIALE AFBRAAK EN VERNIETIGING VAN ONS LEEFMILIEU. De SAP komt op voor een radicaal democratische, feministische en ecosocialistische samenleving.

Naar boven