Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Geslaagde nieuwjaarsactiviteit van de SAP PDF Print Email
Geschreven door SAP-Antwerpen op dinsdag, 10 januari 2012
Op 6 januari organiseerde de Antwerpse afdeling van de SAP een geslaagde nieuwjaarsactiviteit. Een vijftigtal kameraden woonden de avond bij.

Schuldencrisis

Eerst en vooral werd aandacht besteed aan de schuldencrisis die momenteel vele landen in haar greep houdt. Er werd aandachtig gekeken naar de film Debtocracy. In die Griekse film wordt niet alleen de manier besproken waarop de schuldencrisis huishoudt in Griekenland. Er wordt ook gekeken naar manieren om de nefaste neerwaartse spiraal die het gevolg is van de schuldencrisis om te buigen naar meer hoopvolle perspectieven.

Doorlichting van de schuld

Concreet wordt daarbij verwezen naar de succesvolle doorlichting van de schuld zoals ze doorgevoerd werd in Ecuador. Daardoor konden enorme bedragen worden geïdentificeerd als “illegitieme” schulden, die dan ook niet terugbetaald worden. Ecuador slaagde erin op die manier miljarden vrij te maken voor de werkelijke sociale noden van de bevolking.

Rood!

Vervolgens werd het woord gegeven aan Erik De Bruyn. Namens de nieuwe linkse beweging Rood! legde hij uit dat het dringend nodig is dat de linkerzijde haar onderlinge verdeeldheid overstijgt. Hij benadrukte dat er weinig toekomst zit in de opvatting dat links zichzelf alleen maar kan verenigen door zich te scharen achter een enkele organisatie – zoals bijvoorbeeld de PVDA – zelfs  indien die organisatie vandaag de grootste lijkt te zijn. Ook zag hij weinig heil in een terugplooi op het zuiver syndicale terrein, hoe belangrijk de syndicale strijd en beweging ook -terecht- is.  In plaats daarvan bepleitte hij een eenwording op een hoger niveau. Een eenheid die de uitdrukking is van het reëel-bestaande pluralisme in de linkerzijde én in de sociale strijdbewegingen. Uiteindelijk moet zo'n eenheid ook leiden tot de vorming van een nieuwe partij, die een werkelijk politiek verlengstuk kan zijn voor de sociale strijd. Tenslotte riep hij de aanwezigen op het voorbeeld van de SAP te volgen, door de beweging Rood! actief te steunen, door er ook lid van te worden.

Buffet

Tenslotte genoten de aanwezigen van een hapje en een drankje. Vooral het door de Antwerpse afdeling bereide buffet kon op veel lof en waardering rekenen. Intussen werd er geanimeerd gediscussieerd over de crisis, de strijd er tegen en over de perspectieven voor linkse eenheid. Meerdere aanwezigen vroegen ook effectief om lid te worden van Rood!. Ook de boekenstand deed goede zaken. Een boeiende en plezante avond!Naar boven