Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Jawel: Ecologie! PDF Print Email
Geschreven door Daniel Tanuro op vrijdag, 14 mei 2004

Een tikkeltje provocatorisch, bovenstaande titel. Omdat ecologie belangrijk is. Maar onderstaand artikel kijkt over de horizon. Het herinnert de marxisten eraan dat het kapitalisme niet alleen de werkende mensen maar ook de natuurlijke hulpbronnen uitbuit, dat er een verband is tussen beide en dat die relatie beslissend is voor een mogelijk alternatief. Vervolgens willen we de niet-marxisten duidelijk maken dat de milieukwestie deel moet uitmaken van ons programma, wat niet kan zonder er een concrete inhoud aan te geven...

Vorige maand verkoos de redactie van Rood de titel "Nieuws van de planeet". Nogal zeurderig vond ik. We zitten niet in een theesalon of bij de kapper. Deze rubriek dient immers niet om het groene hoekje van het blad te vullen, maar om te helpen aan de "ecologisering " van onze manier van denken en ageren. De redactie is het natuurlijk eens met mijn zienswijze en daarom houd ik vast aan de oorspronkelijke titel: "Jawel, ecologie !"

Welnu, het "nieuws van de planeet" is niet te fameus, zoals iedereen weet. Maar je moet je hoeden voor bepaalde apocalyptische vertogen. Zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het rapport van het Pentagon over de repercussies van de klimaatswijziging op de nationale veiligheid van de V.S., bekend gemaakt door The Observer. In een poging om de precisie van Nostradamus' voorspellingen te overtreffen krijgen de rampen die ons de volgende twintig jaar zullen teisteren een datum opgeplakt. Dijkbreuk in 2007 : Den Haag verdwijnt ; dijkbreuken in het delta van de Sacramento en vorming van een Californische binnenzee. In 2010 houdt the Golf Stroom op met waaien, wankelt het klimaat, daalt de temperatuur in het noordelijk half-rond tot gemiddeld 3º C en woedt er oorlog tussen Bangladesj, India en China ; miljoenen vluchten voor de het stijgend zeepeil. In 2022 gaan Frankrijk en Duitsland elkaar te lijf voor het Rijnwater en emigreren de Scandinaviërs naar het zuiden. Enzovoort.

Media en actiegroepen hebben zich op het rapport geworpen om G.W. Bush aan de kaak te stellen. Greenpeace-man Rob Gueterbock : "De President beweert dat de opwarming van de planeet lulkoek is maar op de andere oever van de Potomac bereidt het Pentagon zich voor op klimaatsoorlogen". Inderdaad, wat een paradox. Maar het rapport zelf blijkt larie en apekool. Het is een soort knipselkrant van de meest ex-treme scenario's die de Intergouvernementele Groep van Experts inzake Klimaatswijziging bestudeert. Om het resultaat van hun werk "sexy" te maken hebben ze de vervaldatums naar elkaar toegeduwd zonder te merken dat sommige scenario's el-kaar wederzijds uitsluiten. Voorbeeld : je kan niet tegelijk een nieuwe ijstijd in het noordelijk halfrond hebben en een globale stijging van het zeepeil. Als het verdampte zeeopervlaktewater neervalt als sneeuw en tot ijs samenklontert (heel Groot-Brittannië bedekkend) moet het zeepeil dalen, en niet stijgen. Elementair mijn beste Watson!

Maar er is een andere, belangrijkere reden om het pentagonees "klimaatsmodel" te wantrouwen. Dit model ontkent dat de klimaatsverandering mensenwerk is. Het gaat om een natuurlijk, onafwendbaar proces. Geen woord in de conclusies over de noodzaak van een vermindering van de emissie van broeikasgassen. Niet het minste voorstel om de klimaatswijziging tegen te gaan. De V.S.A. moeten zich gewoon (jawel "gewoon" !) voorbereiden op een nog meer chaotische wereld met zijn hongersnoden, nucleaire oorlogen, zoetwater- en energietekorten, volksverhuizingen… Het land vormt zich om tot een onineembare vesting voor het moment waarop "de natuur", de Grote middeleeuwse Pest indachtig, de wereldbevolking een paar tientallen miljoenen overtollige armoezaaiers die jaloers azen op zijn rijkdom, lichter maakt. Malthus verheven tot de macht tien...

Je hoeft het Pentagon niet te raadplegen om te beseffen dat de klimaatswijziging een bedreiging vormt voor de mensheid en de ecosystemen. Het rapport krijgt van de lerares wetenschappen nul op tien.  Maar anderzijds maakt het op angstaanjagend wijze duidelijk dat sommige "futurologen" en dus bepaalde sectoren van de heersende klasse, tot ALLES bereid zijn om hun systeem veilig te stellen. Ze staan klaar om de wetenschap te manipuleren, om "oplossingen" op te dringen die de nazi-barbarij evenaren en om dit alles te verpakken in een ideologie van een andere tijd, gekleed in de apo-calyptische gewaden van het klimatologisch Armageddon. Nu val ik weer op mijn pootjes en vul bovenstaande titel aan: Jawel, ecologie en socialisme!

Naar boven