Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Brussel 21 februari : Gedaan met Noord-Zuid-wandelingen en symbolische acties! PDF Print Email
Geschreven door SAP op vrijdag, 08 februari 2013
Op straat tegen patronaat en besparingen? Ja, maar...

Gedaan met Noord-Zuid-wandelingen en symbolische acties!

Voor een echt actieplan van ABVV en ACV! 

Provinciale 24-urenstakingen, met als perspectief een nationale staking, tot aan de eisen is voldaan! 

21 februari, in Brussel: nationale betoging van het gemeenschappelijk vakbondsfront.

 

Een sociaal noodplan tegen de crisis

 1. Afschaffing van de loonnorm, geen gemorrel aan de index, intrekking van de maatregelen tegen de werklozen.

2. Neen aan de annualisering van de arbeidstijd en de verhoging  van het aantal overuren. 

3. Neen aan onzekere jobs: een volwaardig contract van onbepaalde duur voor iedereen.

4. Statuut arbeiders/bedienden: harmonisering naar boven.

5. Afschaffing van de notionele intrest. Belasting op de grote fortuinen.

6. Neen aan de verlaging van de "loonlasten".  Individualisering van het recht op sociale uitkeringen.

7. Ford, Mittal: samen sterk! Onteigening zonder schadeloosstelling.

8.  Audit en kwijtschelding van de illegitieme schuld. Nationalisatie van de banken zonder schadeloosstelling.

9. Herfinanciering van openbare diensten en sociale sectoren. 

10. 32-urenweek zonder loonverlies met bijkomende aanwervingen. 

Een openbaar plan van ecologisch verantwoorde productie en energieproductie.

Voor een ander Europa en een antikapitalistisch alternatief: hoog tijd voor een nieuwe partij van de werkende klasse

 

Pamflet hier downloaden (pdf)

Naar boven