Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Beweging links van PS en Ecolo in Franstalig België PDF Print Email
Geschreven door SAP-Web op vrijdag, 22 februari 2013
We publiceren hieronder ter informatie de perstekst die vandaag door het ABVV-gewest Charleroi / Zuid-Henegouwen werd verzonden. Op 1 mei 2012 lanceerde het ABVV van Charleroi / Zuid-Henegouwen een oproep tot samenwerking links van PS en Ecolo, om zo tot een antikapitalistisch politiek alternatief te komen voor het mee beheren van de crisis door sociaaldemocraten en groenen . De SAP (LCR in Franstalig België) ondersteunde vanaf de aanvang voluit deze oproep, en nam ook mee het initiatief om verschillende debatten te organiseren (ondermeer op onze Antikapitalistische Lenteschool in 2012 en 2013), interviewde verschillende vakbondsverantwoordelijken over dit initiatief, enz. Wij blijven vanzelfsprekend verder mee werken aan dit proces, waaraan ook andere linkse krachten in een constructieve en kameraadschappelijke sfeer meewerken. Vooral het feit dat nu ook de CNE (Franstalige christelijke bediendencentrale, tegenhanger van de LBC) interesse toont om mee te werken, en het feit dat alle organisaties links van PS en Ecolo betrokken zijn, is zeer verheugend.

 

Perstekst

Op 1 mei 2012 haalde het ABVV van Charleroi / Zuid-Henegouwen uit naar het soberheidsbeleid en de afwezigheid van een politiek verlengstuk voor de eisen van de werkende bevolking. In zijn toespraak riep gewestelijk interprofessioneel secretaris Daniel Piron op tot een politieke samenwerking links van PS en Ecolo om zo de werkende bevolking opnieuw hoop en waardigheid te geven.

Enkele weken later sprak de nationale secretaris van de Franstalige christelijke bediendenbond CNE, Felipe Van Keirsbilck, zich in dezelfde zin uit. Ook andere vakbondsverantwoordelijken spraken zich intussen in deze zin uit.

Op 20 februari beslisten verantwoordelijken van de PTB (PVDA), LCT, MG (Mouvement de Gauche), PH (Parti Humaniste), het Front de Gauche van Charleroi, de PSL (LSP), de PC (Parti Communiste) en de LCR (SAP in Vlaanderen), bijeen op initiatief van het ABVV van Charleroi / Zuid-Henegouwen, en in aanwezigheid van een vertegenwoordigster van de CNE, hun verantwoordelijkheid op te nemen en «present» te antwoorden op deze verschillende oproepen. 

In de hoop dat meer en meer krachten uit de vakbonden, sociale organisaties en het verenigingsleven hun hierin steunen en hen op deze weg verder helpen, beslisten de aanwezigen een steuncomité voor dit initiatief op te richten, en zo de verwachtingen concreter beginnen inlossen. Ze willen dit doen met alle krachten die hieraan willen meewerken, zonder exclusieven, met een zo breed mogelijk pluralisme en een zo democratisch mogelijke werkwijze.

Als eerste stap en in samenwerking met de syndicale krachten die hen hebben geïnterpelleerd, roepen de organisaties samen op voor een dag van debat en actie eind april. Op deze dag zullen ze een voorstel van gemeenschappelijke verklaring ter discussie leggen en aannemen.

Allemaal samen tegen de besparingen, de armoede en de onrechtvaardigheid. Voor een links alternatief tegen de kapitalistische crisis!

 

 

Naar boven