Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Verander de wereld, niet het klimaat! De SAP lanceert een antikapitalistische klimaatcampagne PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op donderdag, 24 mei 2007

Op dit ogenblik rolt er een dubbeldik nummer van 50 pagina's van Rood van de persen, helemaal gewijd aan kapitalisme en klimaatverandering. Begin juni volgt er een massakrantje dat we gratis en in heel België op 40.000 exemplaren zullen verspreiden rond datzelfde thema. Er volgen dan ook nog affiches, stickers, flyers en een heleboel lokale activiteiten... Onder het motto "Verander de wereld, niet het klimaat" start de SAP een eigen klimaatcampagne. Tegelijkertijd lanceerde Socialisme Zonder Grenzen een oproep voor een nationale klimaatmanifestatie, die op één week tijd door méér dan 250 personen werd ondertekend. Die oproep kan je zelf ook tekenen op: www.klimaatoproep.be.

De poolkappen die in sneltempo afsmelten. Ganse woongebieden die onder water komen te staan. Andere gebieden die getroffen worden door extreme droogte en hitte. De opkomst van nieuwe of oude ziektes, hongersnoden, watertekorten en oorlog. Miljoenen mensen die op de vlucht moeten slaan op zoek naar een leefbaar stukje aarde.… Indien de klimaatverandering niet gestopt kan worden  zouden de gevolgen voor mensheid wel eens zéér verregaand kunnen zijn.

Met de nieuwe campagne 'Verander de wereld, niet het klimaat' wil de SAP het verband leggen tussen 200 jaar kapitalistische, industriële ontwikkeling en een hele waslijst aan milieuproblemen, met als centraal probleem vandaag de klimaatverandering. Nooit waren de wetenschappelijke en technologische mogelijkheden zo groot als nu en tegelijkertijd was de armoede nooit zo wijdverbreid en staat de mensheid oog in oog met een ongeziene ecologische dreiging. Dat is de enorme contradictie van het kapitalisme vandaag.

Linkse en rechtse antwoorden op klimaatverandering

In het campagnekrantje komen verschillende aspecten van het probleem aan bod. Wat is klimaatverandering en welke zijn de oorzaken? Wat is de link tussen het kapitalisme en de klimaatproblemen? Waarom is het binnen de grenzen van het kapitalisme zo moeilijk om tot een efficiënte, sociaal rechtvaardige én solidaire oplossing van het probleem te komen? Welke plannen smeedt de mondiale elite om het probleem de baas te kunnen? Wat stellen de traditionele partijen in België voor? Wat zijn de rechtse en wat zijn mogelijk linkse antwoorden op het probleem? Welk antwoord moet de linkerzijde geven? Welke voorstellen kunnen we doen op de korte termijn, voor welk alternatief strijden we op de langere termijn? 

De massakrant 'Verander de wereld, niet het klimaat' zullen we vanaf juni op 40.000 exemplaren verspreiden in het ganse land. Begin september vindt er een zomerschool van de SAP plaats aan de Belgische kust waarop we ons nog eens met alle militanten van de organisatie zullen verdiepen in alle aspecten van de klimaatverandering. Gewapend met die kennis kunnen we dan volop aan de slag in het najaar: overal in het land zullen er meetings en activiteiten op touw gezet worden en we nodigen jongeren en werkende mensen uit om deze campagne samen met ons te voeren in hun school, aan de unief, in hun wijk of op het werk.


De oproep 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid'

250 ondertekenaars op één week tijd!

Tegelijkertijd lanceerden 23 vertegenwoordigers van uiteenlopende sociale bewegingen een oproep voor een nationale klimaatmanifestatie op zaterdag 8 december, tijdens de volgende VN-klimaattop op Bali. Hun oproep 'Klimaat en sociale rechtvaardigheid' vind je op www.klimaatoproep.be , waar je de oproep ook zelf kan ondertekenen.

Het is de bedoeling om een brede maar duidelijk antineoliberale alliantie tot stand te brengen rond klimaat. Daarbij staan twee uitgangspunten centraal:

  • Er zijn structurele en radicale maatregelen nodig om het klimaat te redden, maar die maatregelen moeten ook sociaal rechtvaardig zijn en internationaal solidair. Onze solidariteit en sociale herverdeling mag onder geen beding het eerste slachtoffer worden van de strijd tegen klimaatverandering.
  • We willen een brede en links-pluralistische beweging opbouwen die gericht is op mobilisatie. Je kan immers pas wegen als je een krachtsverhouding uitbouwt. Een nationale manifestatie is daartoe een eerste stap.

Sociale bewegingen, syndicalisten en de politieke linkerzijde

Vorig jaar kwamen er in Londen als eens 25.000 mensen op straat voor eenzelfde type van manifestatie, georganiseerd door de campaign against climate change. Op zaterdag 8 december is het de bedoeling om wereldwijd tot massale straatprotesten te komen. Om zo een betoging tot een goed einde te brengen is er nood aan een brede progressieve alliantie van bewegingen. De oproep werd gelanceerd door organisaties als Attac, Vrede, Friends of the earth, Masereelfonds, Socialisme Zonder Grenzen, Wervel, JNM en anderen. Inmiddels kwamen daar een pak ondertekenaars uit een heleboel andere sociale bewegingen nog bij.

Opvallend daarbij is dat ook heel wat syndicalisten de oproep zonder dralen tekenen. Op dit ogenblik hebben mensen als Gaby Colenbunders (Ford Genk), Maria Vindevoghel (ACV-luchthaven) of Jan Meirvenne (15decemberbeweging) de oproep al onderschreven. Ook vanuit politieke hoek krijgt  de oproep heel wat steun. Momenteel tekenden mensen als Bart Staes (Groen!), Peter Mertens (PVDA+), Jef Sleeckx (CAP), heel wat leden van de SAP natuurlijk maar ook vertegenwoordigers van spirit en een eenzame SP.A'er (Wendel Trio samen met een vertegenwoordiger van animo).


Nieuwe websites

Als we dan toch bezig zijn, pakken we binnenkort ook uit met twee nieuwe websites. De SAP-site vind je vanaf de zomer terug op het adres www.sap-rood.be (Franstalig: www.lcr-lagauche.be ) en al het campagnenieuws bundelen we op een handige overzichtssite www.ecosocialisme.be

Naar boven