Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

M. Lievens: "Enkel door te breken met het neoliberalisme kan links de verrechtsing stoppen" PDF Print Email
Geschreven door Jan Verbruggen op woensdag, 28 september 2005

Onder de slogan " Een andere politiek is mogelijk, tegen extreem-rechts en het neoliberalisme " lanceert de SAP vanaf september een nieuwe politieke campagne. Centraal element van de campagne is het 200 pagina's tellend fonkelnieuwe boek "Het neoliberaal bedrog" van de hand van M. Lievens. Daarnaast verschijnt er een campagnekrantje dat de voorstellen en ideeën van de campagne bondig samenvat. Ten slotte verschijnen er in de komende maanden ook pamfletten, affiches en stickers die de campagne kracht moeten bijzetten.

M. Lievens: Het uitgangspunt van de campagne is eigenlijk dubbel. Reeds 30 jaar aan een stuk volgen de opeenvolgende Belgische regeringen grosso modo hetzelfde beleid : om de economische crisis aan te pakken moeten de bedrijven in de watten worden gelegd met allerhande fiscale cadeaus, moet er bespaard worden in de sociale uitgaven, wordt de arbeidsmarkt geflexibiliseerd, krijgen private bedrijven toegang tot openbare sectoren… Men heeft altijd beweerd dat die neoliberale recepten voor economisch herstel zouden zorgen en uiteindelijk de hele samenleving ten goede zouden komen. Dertig jaar later stellen we vast dat de winsten van de bedrijven door al die gunsten inderdaad weer zijn gaan pieken, maar dat dit allerminst leidt tot een daling van de werkloosheid of zelfs tot nieuwe investeringen. De winsten verdwenen in de zakken van de aandeelhouders. De neoliberalen hebben ons dus bedrogen. Terwijl ze beweerden dat ze jobs zouden creëren, voerden ze in werkelijkheid een beleid waar enkel de rijken rijker van werden. Dat tonen we allemaal cijfermatig aan in het boek. Vandaar dus de titel "Het neoliberaal bedrog".

Ten tweede tekent zich tegen deze neoliberale socio-economische achtergrond ook een politieke crisis af. De sociaal-democratie maakt nu reeds 18 jaar deel uit van de Belgische regering. Ook tijdens die 18 jaar werd niet afgeweken van dat neoliberale pad, wat de kern van het sociaal-economisch beleid betreft. Door dat beleid nam de onzekerheid en de onderlinge competitie toe. Nog steeds zijn vandaag honderdduizenden mensen werkloos, tal van bedrijven sloten het voorbije jaar de poorten of dankten grote groepen mensen af ... Voor zij die wel nog aan de slag zijn, steeg de werkdruk en de flexibiliteit enorm. De consumptie van antidepressiva swingt de pan uit in België. Extreem-rechts maakte van deze groeiende onzekerheid - vooral in de steden - gebruik om mensen tegen elkaar op te jutten en haar racistische en ultrarechtse boodschap erin te krijgen bij de bevolking. Tijdens die 18 jaar ging het Vlaams Belang verkiezing na verkiezing vooruit. Extreem-rechts is dus de onbetwiste winnaar van 30 jaar neoliberalisme, dat kan niemand ontkennen.

We maken dus een dubbele vaststelling : 1) het neoliberalisme is gebouwd op bedrog en 2) extreem-rechts is de winnaar van 30 jaar neoliberaal beleid. Daaruit trekken we een politieke conclusie : om rechts en extreem-rechts te bekampen zal de linkerzijde moeten breken met het neoliberalisme en terug een eigen politiek project ontwikkelen waarin sociale herverdeling, collectieve dienstverlening, radicale democratie en internationale solidariteit centraal staan, in plaats van lastenverlagingen, sociale afbraak, privatiseringen en internationale concurrentie. De winsten die de bedrijven vandaag boeken tonen aan dat er méér dan middelen genoeg zijn om een politiek te kunnen voeren ten gunste van de meerderheid van de mensen. Wie heeft er gewerkt voor deze winsten? Wij allemaal natuurlijk! Het is dus normaal dat deze winsten aangewend moeten worden om onze sociale zekerheid te bekostigen, om openbare dienstverlening mee te organiseren, om onze wijken te verfraaien. Enkel zo'n links en positief politiek project kan erin slagen om de verzuring en de verrechtsing een halt toe te roepen. Het campagneboek "Het neoliberaal bedrog" staat vol concrete alternatieven en voorstellen voor een ander beleid.

Ook Europa neemt in de campagne een belangrijke plaats in ?

Lievens: Je kan het neoliberale beleid in België niet los zien van de opbouw van de neoliberale Europese Unie. Alle basisteksten en verdragen van de Europese Unie nemen de liberale 'vrije concurrentie' als uitgangspunt. Met de agenda van Lissabon, die tot doel heeft om van Europa ‘de meest competitieve economie ter wereld’ te maken, zien we hoe dat antisociale beleid echt Europees gecoördineerd wordt, al blijft het sociale dan formeel tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren. Het is vandaag onmogelijk om het neoliberalisme enkel op het niveau van een Europese lidstaat te verslaan, omdat het net om een Europees gecoördineerd offensief gaat. Strijd op het niveau van de lidstaten blijft nodig maar moet gekoppeld worden aan Europese mobilisaties. De ‘Neen’ aan de grondwet in Frankrijk en Nederland betekent een belangrijke nederlaag voor het neoliberalisme in Europa. De SAP pleit nu voor een Europese betoging gericht tegen de Europese top van 15 en 16 december in Brussel. We doen dat voorstel ook in ons campagnekrantje.

Wat is het doel van deze politieke campagne en wat gaat de SAP nu concreet doen ?

Lievens: Het neoliberalisme is de laatste decennia zo dominant geweest, dat heel wat mensen, ook in de linkerzijde en de arbeiders-beweging, moeite hebben om zich een alternatief voor te stellen. Ons boek bevat heel wat feiten en cijfers die aantonen dat het neoliberalisme zijn eigen beloften niet kan waarmaken en ons een rad voor de ogen wil draaien. Dit jaar zal de regering vijf miljard lastenverlagingen toekennen aan bedrijven. Men beweert dat die lastenverlagingen dienen om de jobs te creëren. Welnu, cijfers van het rekenhof tonen glashelder aan dat die fiscale cadeaus in het verleden helemaal niet tot een duidelijke stijging van het aantal jobs leidden. Integendeel, de weinige jobs die ze opleverden hebben we in werkelijkheid peperduur betaald. Tegelijkertijd wil men ons schrik aanjagen door verhalen over de onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid. Men spreekt dan over enkele miljoenen euro's tekort. Welnu, wat betekenen enkele miljoenen tekort als je aan de andere kant miljarden cadeau geeft aan de patroons ? Met dit soort van eenvoudige voorbeeldjes tonen we aan dat het weldegelijk mogelijk en nodig is om de neoliberale politiek radicaal om te keren en terug aan herverdeling te doen ten gunste van de meerderheid van de mensen.

Deze feiten en cijfers moeten onze militanten en andere linkse militanten van de arbeidersbeweging en sociale bewegingen wapenen en in staat stellen om daar waar zij actief zijn steeds een radicaal antineoliberaal en antikapitalistisch perspectief aan te reiken. Deze campagne zorgt ervoor dat je sterker staat in discussie met zij die toch maar vast willen houden aan de regering en haar beleid.

Maar evenzeer willen we met deze campagne de SAP sterker op de politieke kaart plaatsen in België en duidelijk maken welke alternatieven we voorstaan. We willen met deze campagne een bijdrage leveren aan de vorming van een alternatief programma voor de linkerzijde in België. Immers, als je het eens bent over het feit dat een alternatief mogelijk is, staan we opnieuw voor het oude probleem in ons land : hoe een politieke kracht opbouwen die een dergelijk project geloofwaardig politiek kan vertolken. Wij willen echter eerst op basis van deze campagne mensen in de linkerzijde verzamelen en concrete politieke initiatieven nemen. Zoniet span je de kar voor het paard. Tijdens de komende maanden zullen de afdelingen van de SAP aan de slag gaan met het campagnemateriaal en in zoveel mogelijk steden in ons land meetings en debatten organiseren om de campagne bekend te maken.

Naar boven