Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

SAP-Leuven plaatst drie kandidaten op de lokale Groen!-lijst PDF Print Email
Geschreven door Jan Verbruggen op maandag, 26 juni 2006

David Dessers, Martine Oosterlinck en Jimmy Crispeyn zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober namens de SAP kandidaat op de lokale groene lijst. Ze staan in blok op de lijst (plaatsen 26, 27 en 28) en de SAP voert een eigen campagne rond de drie. Mocht die campagne een verkozene opleveren, dan zetelt die als een onafhankelijk gemeenteraadslid van de SAP. Dat is in een notendop de overeenkomst die de Leuvense SAP afsloot met de de lokale afdeling van Groen!

De SAP van Leuven neemt sinds 1981 steevast deel aan de lokale verkiezingen. Het is dan ook belangrijk om die continuïteit te behouden. De lokale afdeling startte reeds in 2004 met de voorbereidende discussies over de lokale verkiezingen van 2006. De voorkeur ging ernaar uit om deel te nemen met een open linkse lijst, waarop naast de kandidaten van de SAP ook andere kritische en linkse Leuvenaars zouden kunnen aantreden.

Tijdens het jaar 2004 organiseerde de SAP van Leuven een reeks vergaderingen om de mogelijkheid van zo'n linkse lijst te 'testen'. Heel wat Leuvenaars actief in de sociale bewegingen werden aangesproken en uitgenodigd om de discussie over zo'n lijst aan te gaan. Het resultaat van die vergaderingen was zeker niet negatief over de ganse lijn, maar bleek toch onvoldoende om op een geloofwaardige wijze deel te nemen met een 'eigen' lijst.

Oppositionele linkse lijst

Op 9 november 2004 vond er in Leuven een betoging plaats gericht tegen het Vlaams Belang, georganiseerd door een breed links front dat vorm kreeg onder de naam 'Leuven Open Stad'. Dat front telde onder meer de twee vakbonden, een aantal ngo's, Attac en een aantal politieke partijen in haar rangen, zoals Groen, SAP en ook de PvdA. Tijdens de vele debatten binnen dat front kwamen ook de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 meermaals te sprake. Groen! en de SAP zetten de gesprekken nadien voort, wat uiteindelijk uitmondde in dit samenwerkingsverband rond de gemeenteraadsverkiezingen. 

Groen! maakt in Leuven geen deel uit van de coalitie, die nu reeds 12 jaar aan een stuk gevormd wordt door de SP.A van burgemeester Louis Tobback en CD&V. Groen! trekt dus naar de kiezer vanuit de oppositie en neemt een kritische houding aan ten opzichte van het gevoerde beleid. Uiteraard gaan de voorstellen en de kritieken van de SAP vaak een stuk verder dan die van Groen!. Maar het betekent wel dat die groene lijst in Leuven de aantrekkingspool zal vormen voor de linkse Leuvenaars, die het niet eens zijn met het beleid van de coalitie.

Over een mogelijke toekomstige coalitie werden twee duidelijke afspraken gemaakt met Groen! Ten eerste is een mogelijke verkozene van de SAP niet gebonden aan de keuzes die Groen! zal maken op dat vlak. Ten tweede zullen onze stemmen niet aangewend worden om de SP.A uit de coalitie te zwieren ten voordele van een rechtse coalitie met de VLD. Met andere woorden: Groen! zal niet zonder de SP.A in een nieuwe coalitie stappen (waarmee wij niet gezegd hebben dat wij zo'n mogelijke coalitie zouden steunen).

Leuven mooi en onbetaalbaar

De SAP werkt momenteel aan een lokaal programma, waarrond de campagne zal opgezet worden. Vast staat dat die campagne aandacht zal hebben voor dé grote problemen die de stad vandaag kent. Het probleem bij uitstek is dat Leuven simpelweg een onbetaalbare stad wordt voor jonge mensen. Huizen huren en kopen is er duurder dan waar ook in Vlaanderen. Een buskaartje werd er recent 50% duurder. Er is een absoluut gebrek aan betaalbare kinderopvang… Het stadsbestuur heeft Leuven de voorbije jaren flink verfraaid, via allerhande grote openbare werken. Maar het heeft geen oog willen hebben voor de sociale gevolgen van die opkuis: de prijzen schieten de lucht in en vele jonge Leuvenaars moeten de wijk nemen.

Komt daarbij dat het stadsbestuur die elitarisering soms zelf actief in de hand werkt. Onder leiding van Tobback werd een aantal goedkope openbare zwembaden gesloten en vervangen door een prestigieus publiek-privaat zwemparadijs, Sportplaza. Helaas mag vandaag de private partner quasi alle prijzen bepalen en is dat mooie zwembad nu voor vele Leuvenaars onbetaalbaar. Dat is kort samengevat het beleid van Tobback: Leuven oogt mooier maar werd onbetaalbaar voor de modale Leuvenaar. 


Dit zal zeker een speerpunt worden van de campagne van de SAP. Maar we willen ook onze zeg doen over directe democratie, cultuur, verkeersveiligheid, onderwijs, jobs etc. Bovendien zal de Leuvense SAP uitpakken met een aantal hele concrete, socialistische voorstellen om de problemen te verhelpen. In het septembernummer komen we uitgebreid terug op deze campagne. 

De kandidaten van de SAP in Leuven zijn:

  • Plaats 26, David Dessers, 33 jaar, redacteur van Rood en actief in de andersgloabliseringsbeweging
  • Plaats 27, Martine Oosterlinck, 56 jaar, actief in de Leuvense SAP, volgt schilderkunst aan de Leuvense academie
  • Plaats 28, Jimmy Crispeyn, 35 jaar, fabriekarbeider bij Terumo in Haasrode, syndicalist en deeltijds student geschiedenis

Naar boven