Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Ilse Fannes: "De Belgische regering verschuilt zich achter de Europese politiek" PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op maandag, 17 juli 2006

"Wanneer trekt onze regering de kaart van Palestina". Dat is de slagzin van de nieuwe campagne van het het Actieplatform Palestina (APP), een breed samenwerkingsverband van ngo's en solidariteitsorganisaties, dat ook ondersteund wordt door lokale actiegroepen. "We bundelen de krachten rond Palestina en voeren samen campagnes. We vinden het ook erg belangrijk dat er een juiste beeldvorming bestaat rond het conflict tussen Palestina en Israël.", zegt Ilse Fannes, coördinatrice van het APP in een gesprek met Rood.

Ilse: "De campagnes van de voorbije jaren waren in de eerste plaats gericht op sensibilisering. We wilden het brede publiek vertellen wat er precies aan de hand is in Palestina. De campagne van dit jaar is er in de eerste plaats op gericht om politici te interpelleren. Wij willen de druk opvoeren zodat zij op het internationale toneel zouden eisen dat de VN-resoluties rond Palestina nageleefd worden door Israël. Vandaag worden die resoluties gereduceerd tot een vodje papier. Het blijft natuurlijk ook wel een sensibiliseringscampagne naar het brede publiek. We spreken immers mensen aan op straat met de vraag om een briefkaart te sturen naar minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht."

Kunnen die Belgische politici iets ondernemen?
Ilse:
"De Belgische politici zouden inderdaad initiatieven kunnen nemen, zeker in het kader van de Europese Unie. Het probleem is dat Palestina vandaag niet erg hoog op de politieke agenda staat en dat er weinig animo rond bestaat. Enkel door de verkiezingsoverwinning van Hamas kwam Palestina nog eens ter sprake. Maar als het gaat om schendingen van mensenrechten van Israël ten opzichte van de Palestijnen, de bezetting, de bouw van de muur dan horen we die Belgische politici maar weinig stellingen innemen. Ze verschuilen ze eerder achter de Europese politiek, die op zijn beurt sterk beïnvloed wordt door de Verenigde Staten. Bij de start van de oorlog in Irak heeft België toch ook beslist om niet mee te doen. We kunnen dus weldegelijk als klein landje een statement maken. Ook rond Palestina zou België een trendzetter kunnen zijn. Maar ja, met duidelijke stellingnamen rond Palestina maak je je niet zo populair als politicus. Het blijft een heikel thema. Met onze campagne "Gebruik je hoofd tegen de muur" van vorig jaar hebben we wel hier en daar wat politiek gehoor gekregen. De SP.A, Groen en Spirit toonden wel sympathie, maar op regeringsvlak beweegt er weinig of niets. Bij de start van de huidige campagne werden we ontvangen op het kabinet van premier Guy Verhofstadt. Maar dat was reeds na de Hamasoverwinning. De discussie draaide dus vooral rond het al dan niet opschorten van de hulp aan de Palestijnse Autoriteit. We konden enkel maar ons standpunt duidelijk maken dat de hulp niet opgeschort mag worden."

Hoe kan er volgens het APP een einde komen aan het conflict? 
Ilse:
"Het APP houdt momenteel vast aan de twee-statenoplossing. Wij komen dus op voor twee leefbare staten. We noemen dat een rechtvaardige en duurzame vrede. Op het terrein is wel zo dat de Palestijnse gebieden minder en minder leefbaar worden. Het gaat dus niet in de goede richting. Voorts komen we ook op voor de terugkeer van de vluchtelingen. Natuurlijk zijn we voorstanders van onderhandelingen, maar we denken dat die onderhandelingen enkel succesvol kunnen zijn als er vanuit de internationale gemeenschap een sterke druk wordt uitgeoefend op Israël. Ook daar gebeurt jammer genoeg op het terrein eerder het tegenovergestelde: iedereen laat Israël gewoon met rust."

Was jij verrast door de verkiezingsoverwinning van Hamas?
Ilse:
"Die overwinning was op zich niet zo een verrassing, de omvang ervan wel. Ook Hamas had zich niet aan een volstrekte meerderheid verwacht. De overwinning moet vooral gezien worden als een signaal vanuit de bevolking. Het vredesproces is de laatste jaren geen stap vooruit gegaan. Bij Fatah bleef er heel wat geld kleven aan de vingers van de mandatarissen. Mensen raken dat beu. Anderzijds boekte Hamas enkele jaren geleden al een serieuze overwinning bij de gemeenteraads-verkiezingen. En daar waar Hamas aan de macht kwam, bleek ze eigenlijk wel goed werk te leveren, zeker op het vlak van de basisbehoeften: onderwijs, kinderopvang, gezondheids-zorg… Fatah liet het daarentegen vaak afweten. Dat is onze verklaring voor die overwinning. Wij hebben altijd gezegd dat de steun aan Palestina niet opgeschort mag worden, ook al mocht blijken dat de Palestijnen massaal voor een organisatie kozen die voorkomt op de lijst van terroristische organisaties. Dat is dus ook vandaag ons standpunt. Méér nog, wij vinden dat er met Hamas een dialoog moet aangegaan worden om ze te trachten te betrekken in het vredesproces. Ook de PLO had zijn verleden, maar koos gaandeweg voor een politieke aanpak en werd een gesprekspartner. En ook in andere landen zie je gelijkaardige evoluties. Vandaag is de hulp aan de Palestijnse Autoriteit wél opgeschort. We verzetten ons daartegen en klagen dit aan via brieven en communiqués. Het valt trouwens op dat ook grote organisaties als Amnesty International, Oxfam International en het Rode Kruis die opschorting aan de kaak stellen, op basis van ongeveer dezelfde argumenten als wij."

Hoe gaat de campagne nu verder verlopen?
Ilse:
"Onze campagne loopt nog tot 29 november. Tijdens de zomer willen we actievoeren en sensibiliseren op zomerfestivals. We staan vier dagen op Klinkende Munt in Brussel. Eigenlijk kan elke braderie aangegrepen worden om mensen aan te spreken rond Palestina. De slotdag, 29 november, is de internationale dag van solidariteit met het Palestijnse volk. Op die dag sluiten we de campagne af met een groot politiek debat. Het doel van de campagne bestaat erin om politici te beïnvloeden. Vandaar dat we aan het einde van de campagne die politrici wel eens op de rooster willen leggen."

Naar boven