Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

"Dag voor een Andere Politiek" lokt 600 deelnemers PDF Print Email
Geschreven door Jan Verbruggen op zaterdag, 28 oktober 2006

Afgelopen zaterdag vond aan de ULB in Brussel de "Dag voor een Andere Politiek" plaats, georganiseerd door het Comité voor een Andere Politiek (CAP) en Une Autre Gauche (UAG). Met 600 deelnemers uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië werd de dag een groot succes. Bovendien ging het om een erg divers publiek: militanten van radicaal links, actievelingen uit uiteenlopende sociale bewegingen, syndicale delegees, jongeren en gewone kritische burgers.

De aanwezigen bediscussieerden in twaalf thematische workshops de krachtlijnen van een toekomstig programma. Aan het einde van de dag werd met een ruime meerderheid een motie goedgekeurd. Daarin staat te lezen dat de nieuwe politieke beweging zich voorneemt om deel te nemen aan de federale verkiezingen van 2007.

De dag ging van start met twee politieke inleidingen. Het was Jef Sleeckx die de spits afbeet. Hij vatte nog eens samen hoe het initiatief was tot stand gekomen en pleitte voor de opbouw van een nieuwe politieke kracht, die ook aan de verkiezingen deelneemt. Na hem was het de beurt aan Didier Brissa, die namens Une Autre Gauche het woord nam en duidelijk maakte dat UAG samen met het CAP wil bouwen aan een ééngemaakt project. Lode Van Outrive en Nadine Rosa-rosso zaten de meeting voor.

Na de inleidingen was er een open micro. Tal van mensen namen het woord. Vooreerst werd er een boodschap voorgelezen van George Debunne, ex-algemeen secretaris van het ABVV. Wegens een lift-panne kon hij niet aanwezig zijn op de dag. Toch liet hij weten dat hij UAG en CAP voor de volle honderd procent blijft steunen. Er werd ook een steunboodschap voorgelezen van François Houtard, co-organisator van het Wereld Sociaal Forum. Raoul Marc Jennar was wél aanwezig en sprak zijn steun uit voor de nieuwe beweging. Hij vertelde over de strijd tegen de Europese grondwet in Frankrijk. Een gemeenteraadslid van de Duitse WASG uit Aachen nam het woord en vertelde hoe in zijn land werk werd gemaakt van een politiek alternatief. Mon Steyaert, mede-stichter van Agalev, sprak de zaal toe en uitte zijn steun. En tal van andere aanwezigen, onderwie ook militanten en gemeenteraadsleden van de SAP, beklommen het spreekgestoelte.

Daarna verdeelden de aanwezigen zich over twaalf thematische werkgroepen. In keinere groepen van telkens een vijftigtal personen werden programmatorische thema's als werk, openbare diensten, ecologie, bescherming van delegees of internationale solidariteit besproken. Zoals verwacht was de tijd te kort om echt tot goede conclusies te komen. De werkgroepen zullen dan ook verder blijven werken tijdens de komende maanden. De inleidingen werden verzorgd door mensen uit heel wat verschillende sociale bewegingen. Militanten van de SAP verzorgden de inleidingen in de werkgroepen ecologie, openbare diensten, internationale solidariteit en huisvesting.

Na de pauze was er opnieuw ruimte voor tussenkomsten uit de zaal. Naar de smaak van nogal wat mensen duurde dit een beetje te lang. De dag werd afgerond met de stemming van een motie, waarin de beweging zich voorneemt om werk te maken van een politiek alternatief op federaal vlak en deel te nemen aan de federale verkiezingen van 2007, daar waar de omstandigheden het toelaten. Tot slot zal er in de toekomst een congres georganiseerd worden waarop er beslist kan worden om al dan niet over te gaan tot de oprichting van een nieuwe partij. Voorlopig wordt er verder gewerkt als 'politieke beweging'.

De SAP verheugt zich over het succes van deze dag. Het gaat om een historische gebeurtenis voor de radicale linkerzijde in België. Het is al een hele tijd geleden dat de oprichting van een nieuwe politieke beweging op zoveel belangstelling en medewerking kon rekenen. De SAP feliciteert alle personen en organisaties die deze dag mee mogelijk hebben gemaakt. Later zullen we op deze website een gedetailleerder verslag van de dag publiceren en de foto's.

Naar boven