Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De SAP en LEF PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op donderdag, 03 november 2005

De SAP schroeft haar engagement binnen LEF, het Links Ecologisch Forum, drastisch terug. Terwijl het forum bedoeld was om overleg tussen groen-linkse organisaties te bespoedigen om op die wijze samen te bouwen aan een links politiek alternatief in Vlaanderen, dreigt LEF vandaag ten onder te gaan aan onnodige structuren, statuten en regeltjes maar ook aan meningsverschillen over de te volgen politiek.

De SAP heeft LEF nooit beschouwd als een partij in wording, daarvoor was de tijd niet rijp. LEF moest dus volgens ons in de eerste plaats een overlegforum zijn van waaruit zinvolle gemeenschappelijke acties en activiteiten zouden kunnen groeien. Wij blijven ook vandaag fervente voorstanders van zo'n linkse samenwerking, de sectaire praktijken zijn in het verleden maar al te vaak een zware hinderpaal gebleken in de uitbouw van politieke alternatieven. Maar indien LEF ervoor zou kiezen om zich te ontwikkelen als een partijtje, zou het in de praktijk gewoon een partijtje erbij betekenen in de radicaal linkse hoek, gezien de omstandigheden niet meteen toelieten om in één klap een veel bredere basis aan te spreken. Helaas stellen we vast dat LEF op weg is dat te worden.

LEF hergroepeerde grosso modo een viertal politieke collectieven: de SAP, de KP, LEEF en in mindere mate de groep Sta Op, rond Raf Verbeke en co. Vooral de militanten van de KP hebben zich vanaf de eerste dag verzet tegen een "forumformule" en hebben LEF met statuten, functioneringsregeltjes en instanties opgezadeld die niet beantwoordden aan de reële omvang en toestand van LEF. Vanuit een compromisbereidheid werden die zaken dan toch maar aangenomen door de eerste vergaderingen. Helaas bleek de compromisbereidheid van de andere kant achteraf minder groot. De regeltjes gingen dienen om manifest ondemocratische werkwijzen mee goed te praten. Zowel de mensen van LEEF als de SAP'ers herkennen zich niet langer in de functioneringswijze binnen LEF.

Daarnaast is er een politiek meningsverschil. LEF ontstond uit een oproep die gelanceerd werd vanuit het Uilekot in Herzele. De oproep stelde dat 'groen en links in Vlaanderen er weer maar eens aan was voor de moeite', na de verkiezingen van 2003. De bewuste tekst riep op om te bouwen aan een politiek alternatief links van groenen en sociaal-democraten. Specifieke verkiezingen kunnen natuurlijk altijd specifieke demarches vereisen, maar het perspectief van LEF was de opbouw van een links politiek alternatief, tegen het neoliberalisme van de anderen in. Ook hier blijkt weer een duidelijk verschil met de KP-aanpak, die duidelijk gericht is op een politiek mét de sociaal-democraten.

Het probleem is dat dit allemaal nauwelijks bespreekbaar blijkt binnen LEF. Recent werd er tijdens een vergadering in Herzele op een wijze die helemaal in strijd is met de gevreesde statuten een leiding verkozen die helemaal in handen is van de KP. Daar stopt het voor ons. De SAP blijft geïnteresseerd in samenwerking met andere linkse groepen en partijen maar zal - indien er niets wijzigt - LEF in de toekomst links laten liggen.

Naar boven