Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Marxisme-cyclus in Leuven afgelopen: een succesje! PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op woensdag, 10 december 2003

De afgelopen weken namen in totaal 25 mensen deel aan een marxistische vormingscyclus in Leuven. De reeks werd georganiseerd door de lokale SAP-afdeling en vond plaats in het lokaal van de lokale SAP en KP 'De Masereelclub'. Vooral jongeren schreven zich in voor deze reeks, studenten maar ook werkloze en werkende jongeren. Opvallend was vooral dat het publiek bestond uit mensen die voorheen nooit op SAP-activiteiten over de vloer kwamen. Daardoor kunnen we spreken van een zeker succes en staat het nu reeds bijna vast dat er in 2004 een vervolg komt op de reeks.

De cyclus bestond uit drie sessies, die drie dinsdagen na elkaar plaatsvonden en werd gegeven door leden van de Leuvense SAP. Op dinsdag 2 december sprak Matthias Lievens over de grondslagen van het marxistisch denken en de marxistische analyse. Een uiteenzetting over het dialectische materialisme, over de relatie tussen onderbouw en bovenbouw en een pleidooi tegen dogmatische en deterministische karikaturen. Op dinsdag 9 november sprak Guy Hendrix over de werking van de kapitalistische economie en over de marxistische kijk op maatschappij en productie. Guy reikte ook al wat ideeën aan over hoe de samenleving kan veranderd worden. Op dinsdag 16 november sprak David Dessers over socialistische democratie en zelfbestuur als alternatief voor het kapitalisme. Hij ging in op het debat rond reformisme en revolutie, sprak over de staat en de historische ervaringen van de arbeidersklasse om een zelfbeheerde en zelfbestuurde maatschappij op te bouwen.

De deelnemers aan de cursus betaalden een inschrijvingsprijs van 5 euro (studenten en lage inkomens) en 8 euro voor werkenden. In ruil ontvingen ze de 'Inleiding tot het marxisme' van Ernest Mandel. Tijdens elke sessie werden er teksten uitgedeeld die dieper ingingen op het thema van de avond. Aan het einde van de rit vulden de deelnemers een evaluatieformulier in, waar trouwens uit bleek dat heel wat van de deelnemers een vervolg op deze cursus wel zien zitten. Een aantal deelnemers liet ook weten wel eens uitgenodigd te willen worden op een SAP-vergadering.

Het ziet er dus naar uit dat de Leuvense SAP een vervolg zal breiën aan deze cyclus. Hoe dat vervolg er dan precies zal uitzien, moet nog blijken. In ieder geval toont deze Leuvense ervaring alweer aan dat er onder progressieve jongeren een hernieuwde interesse ontstaat voor het marxisme en het socialisme. Nadat we reeds in drie Waalse steden een cyclus opstartten in de loop van 2003, zullen er in 2004 initiatieven volgen in heel wat Vlaamse steden. In Sint-Niklaas bijvoorbeeld, waar de marxisme-cyclus van de lokale SAP-afdeling start in januari (zie kalender).

Naar boven