Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Resolutie over Brazilië PDF Print Email
Geschreven door Vierde Internationale op donderdag, 21 april 2005

In februari kwam het Internationaal Uitvoerend Comité van de Vierde Internationale samen in Amsterdam. We publiceren enkele uittreksels uit een resolutie over de politieke toestand in Brazilië.

De ervaring van twee jaar regering Lula toont overduidelijk aan welke politieke oriëntatie deze regering volgt. Het gaat om een coalitie met vertegenwoordigers van het kapitaal, steunend op de parlementaire rechterzijde. Het is een regering die een neoliberale economische en financiële politiek volgt en dus niet bij machte is om een antwoord te bieden aan de essentiële problemen van uitsluiting en armoede in Brazilië en om de confrontatie met het imperialisme aan te gaan. Deze twee jaar tonen ook aan dat de interne dynamiek van deze politiek niet kan veranderd worden.

De belangrijkste economische en sociale maatregelen van de regering passen volledig in het kader dat de financiële markten, de internationale instellingen en hun bondgenoten van het Braziliaans kapitaal vastlegden: het begrotingsoverschot verhogen om de publieke schuld af te betalen, de intrestvoeten laten stijgen, sociale programa's beperken, landhervormingen uitstellen, weigeren om het minimumloon op te trekken tot een degelijk niveau, de ambtenaarspensioenen ondermijnen, de universitei-ten klaarstomen voor privatiseringen, de syndicale bureaucratie versterken en arbeidsrechten aan banden leggen.

Deze algemene oriëntatie maakt dat de linkse ministers in de regering meewerken aan de sociale onzekerheid of de gegijzelden worden van een politiek die niet de hunne is. Deze twee jaar tonen glashelder dat de opbouw van een antineoliberaal, antikapitalistisch arbeidersblok tegenstrijdig is met steun of deelname aan de huidige regering. Sinds de vor-ming van de regering zijn er reserves, twijfels en meningsverschillen geweest in de Vierde Internationale in verband met de deelname van Democracia Socialista aan de regering. Tijdens het jongste wereldcongres openden we een discussieproces over de Braziliaanse politieke situatie.

Na de ervaring van de voorbije twee jaar en rekening houdend met wat we eerder beschreven, kan er geen enkele twijfel meer bestaan over het feit dat deelname aan de regering Lula, of het nu gaat om ministeriële deelname of andere politiek verantwoordelijke posten, tegengesteld is aan de opbouw van een alternatief in Brazilië, in overeenstemming met onze programmatorische uitgangspunten.

Het Internationaal Uitvoeren Comité neemt akte van de discussies en meningsverschillen binnen de DS over de te volgen strategie alsook van de deelname van een deel van de stroming aan de oprichting van de PSol (Partij voor socialisme en vrijheid, nieuwe linkse oppositiepartij). In een situatie die gekenmerkt wordt door verdeeldheid en het risico op verdere fragmentatie, behouden we relaties met alle componenten van de Vierde Internationale in Brazilië  met als doel de dialoog verder te zetten in het perspectief van de opbouw van een politiek alternatief voor de regering Lula.

Naar boven