Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Superscore voor het links blok - Interview met Miguel Portas, Europarlementslid PDF Print Email
Geschreven door Chris Den Hond op dinsdag, 19 april 2005

Het Portugese Links Blok realiseerde een spectaculaire doorbraak in de laatste verkiezingen. We hadden een gesprek met Miguel Portas, Europarlementslid voor het Links Blok.

 

Hoe verklaart u de doorbraak van links bij de laatste verkiezingen in Portugal ?

De mensen zijn heel ontevreden over de liberale politiek van de rechterzijde die aan de macht was. Dat is de voornaamste reden. De twee rechtse partijen hebben veel stemmen verloren ten voordele van de socialistische partij, die de absolute meerderheid behaalt in het parlement. Maar ook het Links Blok, wij dus, hebben ons aantal verkozenen bijna verdrievoudigd, van 3 naar 8.

Wat is voor de kiezers het verschil tussen de socialistische partij en het Links Blok ?

Er is een groot en duidelijk verschil. De socialisten blonken uit in "niet zeggen wat ze zouden doen als ze aan de macht komen". Ze zijn in het vage gebleven, terwijl wij heel concreet hebben uitgelegd welke maatregelen we zouden nemen als we ooit in een regering zouden zitten.

Is deze doorbraak een voorspel van een linkse golf in heel de Europese Unie of zitten we nog in de cyclus van links - rechts afwisselend in de regering?

Ik vrees dat de cyclus van de alternantie links-rechts nog niet ten einde is. De overwinning van de linkerzijde in Portugal is een goede zaak, maar wat echt continu is in de politiek is de ongeschreven wet van het heersende liberalisme. De situatie is wel niet dezelfde in alle Europese landen. In Frankrijk is er vandaag een sterke protestbeweging tegen de antisociale wetten. In Italië ook. In Portugal is de opinie sterk verschoven naar links, maar die situatie mag je niet veralgemenen naar heel Europa toe.

Rond welke thema's heeft het Links Blok campagne gevoerd ?

We hebben campagne gevoerd rond werkgelegenheidspolitiek, dus voor het scheppen van kwaliteitsvolle jobs en ook over een belasting-hervorming. We stellen heel concrete maatregelen voor om meer rechtvaardigheid en gelijkheid te brengen in de Portugese fiscaliteit. Het thema van Europa is geen direct verkiezings-thema geweest omdat de sociale situatie in Portugal de slechtste is in de laatste 15 jaar. De mensen zijn heel bezorgd om hun dagelijkse situatie

Hoe functioneert de partij, vijf jaar na de oprichting ? Trekt ze nog steeds mensen aan?

Kijk, elke verkiezing gaan we erop vooruit. Vandaag heeft het Links Blok een grote aantrekkingskracht bij een belangrijk deel van de jeugd en de dertigers. Maar sinds kort begint onze invloed ook te verhogen bij loontrekkenden en zelfs bij gepensioneerden. Het Links Blok is als beweging of als partij een beetje atypisch binnen de Europese traditie omdat het verschillende politieke stromingen verenigt. De mensen die lid zijn van het Links Blok zijn dat niet in functie van een algemene ideologie, maar omwille van de concrete voorstellen die we doen voor vandaag de dag. De verschillende ideologische stromingen - maoïsten, trotskysten, stalinisten - leven vreedzaam samen binnen het Links Blok. Wat ons verenigt zijn de concrete politieke voorstellen voor vandaag of morgen. We zijn geen archeologen van het verleden. Elk lid behoudt zijn politieke achtergrond. Maar de meeste leden van het Linkse Blok zijn simpelweg linkse activisten. Ze weten dat er trotskysme geweest is, maoïsme of stalinisme, velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis, want een bewust besef van het verleden is nodig om te kunnen ageren in de toekomst. Maar de kracht van onze politiek ligt niet in onze historische disputen. Wij zijn geen nostalgici. In tegendeel, wij menen dat de vernieuwing van de linkerzijde in Portugal en zelfs in Europa afhangt van onze capaciteit om onze nostalgie te overstijgen. In het Links Blok zitten vandaag velen van de vroegere extreem-linkse organisaties, maar er zijn ook ecologisten en linkse socialisten. Wat ik goed vind aan het Links Blok is dat we niet altijd kost wat het kost gelijk willen hebben tegen heel de wereld in. We proberen een meerderheid van de bevolking achter ons te krijgen. Voor ons is het socialisme een dagdagelijkse praktijk. Wat ons interesseert zijn de concrete voorstellen voor vandaag, voorstellen die tot een breuk leiden met de heersende politiek, voorstellen die aantonen hoe de samenleving op een andere manier kan georganiseerd worden.

Nemen nieuwe generaties verantwoordelijkheden in de leiding van het Links Blok ?

De oprichters van het Links Blok waren beginnende veertigers vijf jaar geleden. We waren niet echt van de generatie ‘68, wel van de generatie van de Portugese anjerrevolutie in 1974. Vandaag kent het Links Blok een nieuwe laag van verantwoordelijken met een leeftijd tussen 25 en 35 jaar. En volgens mij zijn ze beter dan onze generatie. Niet slecht, he?

Naar boven