Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Het begin van een alternatief voor Schröder PDF Print Email
Geschreven door Fréderic L. op zaterdag, 02 april 2005

Het haalde zelfs het vrt-journaal, in Duitsland heeft men de fundamenten gelegd voor een nieuwe partij links van de sociaal-democratische SPD van rijkskanselier Schröder. Zijn politiek van sociale afbraak, de zogenaamde "pijnlijke, maar noodzakelijke hervormingen", leidde tot een heropleving van de sociale strijd in Duitsland en de creatie van een  bredere basis voor een nieuwe linkse partij.

 

Het jaar 2004 bracht het begin van een verandering in het politieke landschap, het begin van een splitsing in de sociaal-democratie en in het vakbondsapparaat. Niet alleen braken heel wat vakbondsmilitanten met de SPD, ze begonnen ook aan de bouw van een alternatief. In Duitsland heb je links van de groenen en sociaal-democraten eveneens nog de PDS, maar die is toch geen volwaardig alternatief voor de ex-leden van de SPD. Enerzijds omdat de PDS zelf verantwoordelijk wordt geacht voor het neoliberaal beleid op regionaal niveau, waar de partij coalities aanging met de SPD, en anderzijds omdat de PDS nooit is doorgebroken in het westen van het land. Twee initiatieven zagen het daglicht in het begin van 2004, "Wahlalternative 2006" en het "Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit". Beiden ontsproten uit breuken van vakbondsmilitanten met de SPD aangevuld met anderen. In juni 2004 kwamen de twee initiatieven bijeen om zich samen te voegen tot "Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit" (WAsG). Daarmee was het proces gestart om te komen tot een nieuwe partij. Een eerste publieke meeting in Berlijn liet duidelijk blijken uit welk publiek WAsG put. Voornamelijk mensen uit de vakbonden, maar ook een minderheid van mensen die de PDS en de Groenen de rug toekeerden, naast militanten van de Duitse antikapitalistische linkerzijde, o.a. van SAV, Linksruck  en de ISL. Jonge mensen actief in het andersglobalistisch milieu blijven daarentegen (nog) een minderheid.

Centraal blijft het debat welk politiek alternatief naar voren moet worden geschoven tegen Schröder. Daarnaast woedt een debat over de interne democratie en structurering van de organisatie. Op dit moment heeft WAsG welgeteld 7000 leden. Relatief weinig dus voor een land als Duitsland, maar  wel een voldoende basis om een nieuwe partij uit te bouwen. Sommige peilingen gaven WAsG in de zomermaanden een score tussen de 4 en de 11 procent van de stemmen. Bemoedigend voor de leden, gezien op dat moment nog maar sprake was van een beweging naar een nieuwe partij en de WAsG nog niet bekend was bij het brede publiek. Ook al hechten we niet te veel belang aan opiniepeilingen toch laten ze blijken dat een nieuwe partij met een zekere dynamiek wel degelijk in staat is electoraal mee te spelen.

De sterkste regionale sectie van WAsG bevindt zich in Noordrijn-Westfalen, met ongeveer 1300 leden. Vooral in Keulen, Bonn en Dusseldorf speelt de radicale linkerzijde een belangrijke rol en verwierven ze er leidinggevende posities binnen de organisatie. In deze deelstaat vindt een zeer specifiek debat plaats. Moet er deelgenomen worden aan de deelstaatverkiezingen van mei 2005? Een meerderheid van de leiding argumenteerde van niet aangezien zo de weg open zou zijn voor een rechtse regering onder leiding van de CDU. Maar het waren de radicale linkse krachten die protesteerden tegen die positie en de noodzaak aanvoelden om wel aan de verkiezingen deel te nemen. De WAsG zou aan het grote publiek duidelijk moeten maken geen regering te steunen die een neoliberaal beleid neerpoot, stelden ze. Ten derde argumenteerden ze dat de WAsG zich moet opbouwen doorheen algemenere campagnes en zich niet mag beperken tot verkiezingen. Een algemene ledenvergadering besliste daarbij tegen de verwachtingen van de leiding in dat er toch deelgenomen zal worden aan de verkiezingen. Heel veel leden trokken deze conclusie toen in de deelstaten Brandenburg en Saksen-Anhalt de afwezigheid van WAsG in het voordeel speelde van extreemrechts. 

Op 22 januari 2005 zou de WAsG beslissen of ze al dan niet zou overgaan tot de vorming van een partij. Meer dan 96% van de leden stemde hiermee in. Een voorlopig programma en statuten werden aangenomen. In maart 2005 volgt een groot programmatorisch congres. Nog wat later zal de partij dan officieel boven de doopvont worden gehouden in een groot stichtingscongres. Alleszins zal de partij haar opwachting al maken tijdens de deelstaatverkiezingen van Noordrijn-Westfalen.

Vooral de ISL, onze Duitse zusterorganisatie, poogt antikapitalistisch links binnen de partij bijeen te brengen. Er bestaat al een netwerk van een aantal organisaties. Het komt er nu op aan ook erkend te worden als stroming binnen de partij. Dat zal niet gemakkelijk zijn, ook al omdat de meerderheid van de RSB, onze andere zusterorganisatie in Duitsland, niet wil deelnemen aan de partij. De opbouw van een linkerzijde binnen deze nieuwe kracht zal dan ook niet over één nacht ijs gaan, maar het is de moeite waard om er veel energie in te steken.  

Site: http://www.wahlalternative-asg.de

Dit artikel is gebaseerd op een stuk van Manuel Kellner in International Viewpoint januari 2005, http://www.internationalviewpoint.org

Naar boven