Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Respect: de politieke hoop van de Britse anti-oorlogsbeweging PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op dinsdag, 27 april 2004

George Galloway werd als parlementair buitengezwierd bij Labour, omwille van zijn niet aflatende strijd tegen de oorlogspolitiek van Blair. Hij zetelt nog steeds als onafhankelijke en lag aan de basis van een nieuwe linkse coalitie in zijn land, Respect. Ook de Engelse militanten van de Vierde Internationale bouwen mee aan deze nieuwe coalitie. Rood sprak in Londen met Greg Tucker, gekende syndicalist van de spoorwegvakbond, militant van de ISG (Vierde Internationale) en kandidaat op de lijst van Respect in juni.

In juni vinden er in Engeland zowel Europese als lokale verkiezingen plaats. In londen wordt ook de Greater Londen Assembly gestemd, een soort Londens overkoepelend parlement. Het wordt meteen de eerste electorale test voor Respect (www.respectcoalition.org). De nieuwe beweging krijgt heel wat weerklank in de pers en in de samenleving. Ze wordt gezien als de politieke evenknie van de massale anti-oorlogsbeweging. Al is het nog te vroeg om te weten of Respect ook echt een kiespubliek zal weten te vinden...

Greg Tucker: Wij waren reeds een tijd actief in de Socialist Alliance, een samenwerkingsverband van een aantal radicaal linkse organisaties. Respect betekent nu een poging om dit politieke netwerk nog uit te breiden, op basis van de zeer succesvolle anti-oorlogsbeweging in dit land. Miljoenen mensen kwamen op straat tegen de oorlog van Bush en Blair. Duizenden waren georganiseerd in lokale anti-oorlogscomités. Daarop baseert Respect zich nu. We willen bouwen aan een brede, kriti-sche politieke beweging die zich links van Labour bevindt.

Twee verschillende factoren hebben geleid tot de oprichting van Respect. Aan de één kant koos de Socialist Alliance ervoor om op zoek te gaan naar verbreding. Wij hebben die koers verdedigd, tijdens de massale anti-oorlogsprotesten. Aan de andere kant kwamen er binnen die anti-oorlogsbeweging een boel mensen tot de conclusie dat je de oorlogspolitiek niet langer kunt bekampen binnen de bestaande politieke partijen. Een sleutelfiguur is zonder twijfel de ex-Labour parlementair George Galloway. Hij was een opposant tegen de oorlog vanaf het eerste uur. Hij werd de belangrijkste woordvoerder van die anti-oorlogsstroming binnen zijn partij en werd uiteindelijk buitengezet door Labour. Toen hij zich uitsprak voor een nieuwe, linkse politieke kracht kwam de zaak in een stroomversnelling terecht.

Het idee voor Respect rijpte tijdens discussies tussen een aantal linkse personaliteiten, vaak nogal gekende figuren. Eén van hen was de gekende cineast Ken Loach. Onze stroming van de Vierde Internationale werkt reeds een hele tijd goed samen met Ken Loach. Hij is een echte sympathisant en deelt onze ideeën over de verdere ontwikkeling van Respect als een organisatie. Ik denk dus dat Ken Loach zeker en vast een belangrijke rol kan spelen in de komende periode.

Maar gaat het om een soort van electoraal bondgenootschap of willen jullie een nieuwe partij uit de grond stampen?

Greg Tucker: Heel de zaak zit nog in een opstartfase. Maar Respect krijgt wel heel veel weerklank. De anti-oorlogsbeweging in Engeland wordt ten dele gevormd door een alliantie van de politieke krachten, die zich links van Labour bevinden, van de groenen tot alle radicaal linkse groepen en partijen. Maar de beweging telde ook een massa ongeorganiseerde activisten in haar rangen. Het zijn vooral deze mensen die we willen aanspreken met Respect.

We zitten nog in een vroege fase, maar de eerste test komt er wel al aan, nl. De verkiezingen in juni. Respect zal deelnemen aan de Europese verkiezingen, aan de verkiezing voor de Londense raad en waar het zin heeft ook aan de lokale verkiezingen. Wij beschouwen deze verkiezingen als een referendum over de oorlogspolitiek van Blair en als een eerste test voor een politiek alternatief voor Labour. Op dit ogenblik is Respect voornamelijk een electoraal bondgenootschap. Maar wij denken dat het kan uitgroeien tot een nieuwe partij voor de linkerzijde. Daarom voeren wij met de militanten van de ISG een campagne die stelt dat Respect zich na de verkiezingen moet omvormen tot een nieuwe politieke partij.

Indien dat lukt, rest er de Socialist Alliance niets anders dan zich te ontbinden en op te gaan in Respect. Maar dat hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkeling van Respect. Ergens hoop ik dus dat we de Socialist Alliance binnenkort kunnen ontbinden (lacht). Als militanten van de Vierde Internationale zullen wij wel altijd werken aan een marxistische stroming binnen zo'n bredere linkse partij. Wij geven het blad Socialist Resistance uit, een blad dat een heleboel marxistische militanten verzamelt, breder dan enkel de Vierde Internationale. Dat blad kan verder haar rol spelen, denken we. We gaan onszelf zeker niet als een besloten groepje van de Vierde Internationale opstellen binnen Respect. Dat is nergens voor nodig.

Vier jaar geleden steunde de Socialist Alliance de onafhankelijke burgermeesterskandidaat Ken Livingston. Hij haalde het en werd burgemeester. Wat is jullie houding vandaag tegenover Ken Livingston?

Greg Tucker: Ken Livingston keerde inmiddels terug naar Labour, terwijl hij vier jaar geleden als onafhankelijke kandideerde. Hijzelf beschouwt zijn terugkeer als een overwinning, een heropname in "zijn" partij, zonder dat hij ten gronde van gedacht veranderde bijvoorbeeld over de oorlog. Blair heeft hem nodig... Uiteraard betekent zijn terugkeer naar Labour dat hij weer de Labour-agenda moet uitvoeren. Respect neemt het nu dus op tegen Livingston. Maar iedereen kan twee stemmen uitbrengen; de kandidaat van je eerste keuze en de kandidaat van de tweede keuze, die enkel geldt als jouw kandidaat de tweede ronde niet haalt.

Allicht zullen we oproepen om onze kandidaat als eerste keuze te nemen, Livingston als tweede keuze. We willen toch een eigen kandidaat naar voor schuiven, omdat het een aantal publicitaire voordelen biedt. Zonder burgemeesterkandidaat is het moeilijk om je een eigen politiek profiel aan te meten in de campagne.

 

Naar boven