Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Bomspotting XL : Het is vijf voor twaalf! PDF Print Email
Geschreven door Fréderic L. op maandag, 11 april 2005
Op 16 april komt de nieuwe bomspotting er aan. Op die dag trachten meer dan duizend vredesactivisten kernwapens voor de rechtbank te brengen. Dit jaar mogen we rekenen op een extra grote actie, Bomspotting XL, als afsluiter van een heus actiejaar. Al eerder berichtten we uitvoerig over deze campagne. Voor een babbel over XL gingen we toch nog eens langs bij Fabien van het Forum voor Vredesactie.

Fabien: 16 april is als datum voor Bomspotting XL niet zomaar gekozen. Twee weken later vindt immers de toetsingsconferentie van het nonproliferatieverdrag plaats in New York. Alle landen die het verdrag hebben ondertekend, gaan er samenzitten om te zien hoe het nu verder moet met het kernwapenbeleid. Dat is een zeer belangrijk moment, omdat een aantal grote landen, waaronder de VS en Rusland, aangekondigd hebben dat ze nieuwe kernwapens willen ontwikkelen. Het nonproliferatieverdrag is daarmee in groot gevaar. Met onze acties willen wij de aandacht vestigen op wat in New York staat te gebeuren, en vooral druk zetten op onze eigen regering, die daar aanwezig zal zijn.  

Op drie plaatsen wordt actie gevoerd. Hoe gaat dat concreet in zijn werk?

Fabien: Er zijn nu meer dan dertig regionale groepen. Nieuw is dat er ook een tiental Waalse groepen zijn. Die comités zullen mobiliseren om samen naar één van de actieplaatsen te trekken. Dat zijn het Navo-hoofdkwartier in Evere, het militair Navo-hoofdkwartier in Shape (Bergen) en Kleine Brogel, waar de kernwapens liggen. Op een tiental plaatsen komen de verschillende regiogroepen samen. Ze krijgen er een briefing en kunnen zich dan begeven naar de plaats van actie. De actie verloopt dus volledig gedecentraliseerd. Uiteraard willen we vooral op de terreinen zelf geraken. Ons doel is de kernwapenpolitiek niet ongestoord zijn gang te laten gaan. We weten natuurlijk dat de politie massaal aanwezig zal zijn en dat het geen gemakkelijke opdracht wordt om op een terrein te geraken. Maar als we één dag de werking van de Navo kunnen verstoren, dan is dat voor ons al een succes. 

Wat blijft er over van het doel om internationaler te gaan, om buitenlandse groepen aan te trekken en eventueel gelijktijdige acties te ondernemen in andere landen?

Fabien: We zijn daar volop mee bezig. Het is echt niet gemakkelijk om goede contacten te leggen in het buitenland. Ons actiemodel is ook niet altijd exporteerbaar. Toch zullen er dit keer meer buitenlandse delegaties op het appel zijn. Of het ook mogelijk is om acties in het buitenland te voeren, zullen we in de komende weken nog moeten zien. 

De politieke wereld

Fabien: Als er ooit verandering komt in de kernwapenbeleid, zal dit via het parlement moeten gebeuren. Iedereen is dus welkom om mee te doen met onze acties, ook mensen uit de politieke wereld die hun nek willen uitsteken om de kernwapens te bannen. Er beweegt wel degelijk iets op politiek niveau. De laatste jaren steekt het debat over de kernwapens in Kleine Brogel opnieuw de kop op. In het laatste regeerakkoord stond bijvoorbeeld dat België zijn best zou doen de kernwapens uit ons land te verwijderen. Dat is natuurlijk niet genoeg, maar toch al een stap vooruit. Wij willen echter vooral de druk opvoeren op de politiek in functie van wat België gaat verdedigen op de toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag in mei. Zal de Belgische regering haar mond houden of de moed hebben om aan te kondigen dat ze op termijn de kernwapens wil verwijderen?

De rol van België binnen de Navo is beperkt. België blijft braaf volgen, en dat is ook wat Louis Michel steeds heeft bepleit. Hij stelde voortdurend dat we maar een klein landje zijn. We kunnen wel ons best doen om het internationaal recht te doen naleven, maar als de relaties met onze grote broers in het gedrang komen, dan kennen wij onze prioriteiten. Dat is ook het discours van de Belgische regering vandaag. Onze invalshoek wat dit betreft is duidelijk: het internationaal recht moet gerespecteerd worden en België kan daarbij wel degelijk een voortrekkersrol spelen. 

Wat na deze bomspotting?

Fabien: We zijn in oktober-november 2004 begonnen met Bomspotting Small acties. Dat zijn onaangekondigde acties. Het is de bedoeling die verder te zetten na XL. Het doel is vooral opnieuw oncontroleerbaar te worden. We zagen de laatste jaren dat onze massale acties makkelijker gecontroleerd konden worden door de ordediensten. Voor de massa-acties zal veel afhangen van de conferentie in mei in New York. Welk standpunt zal ons land innemen? Als we vaststellen dat er geen vooruitgang wordt geboekt, dan gaan we onverbiddellijk door.

Naar boven