Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

De LCR bouwt zich verder op PDF Print Email
Geschreven door Ann Verbruggen op donderdag, 21 november 2002

Onze Franse zusterorganisatie kent een onstuitbare groei, zo lijkt het wel. Terwijl de organisatie halfweg jaren negentig nog hoop en al 800 leden telde, is dat cijfer nu gestegen tot méér dan 3000. Dit terwijl we nog steeds spreken over een militante, revolutionaire partij, waarbinnen lidmaatschap gelijk staat aan actief militeren. Die stijgende ledenaanhang hangt natuurlijk sterk samen met een stijgende invloed in heel de Franse samenleving. Bij de presidentsverkiezingen wist LCR-kandidaat Besancenot immers méér dan een miljoen stemmen achter zijn naam te krijgen.

Van 1 tot 3 november vond er een nationale conferentie van de LCR plaats. Afgevaardigden van de afdelingen bogen zich over de verdere opbouwperspectieven voor de partij. Sinds haar laatste congres in 2000 steeg het ledenaantal met 60 procent. Die stijging is in een belangrijke mate te wijten aan de oprichting van nieuwe afdelingen, in steden waar de LCR lange tijd niet meer actief was, of nooit actief is geweest. Nieuwe afdelingen kwamen er dit keer ook in kleine en middelgrote steden, waar onze stroming steeds erg zwak stond.

Voorheen was er ook een onevenwicht tussen de aanhang van de LCR in de streek rond Parijs en de rest van het land. De Parisiens hadden erg veel gewicht in de organisatie. Voortaan bevindt echter 70 procent van de leden buiten die regio. De gemiddelde leeftijd van de organisatie bedraagt nu 39 jaar. Eén vierde van de leden is jonger dan dertig, de helft van de leden jonger dan 40.

Velen gingen er van op een afstand van uit dat de stijging van de LCR een strovuurtje zou zijn. Zij blijken zich te vergissen. De stijgende aanhang heeft immers te maken met diepgaande verschuivingen binnen de Franse linkerzijde, zowel op het sociale als op het politieke vlak. Door haar oppositie tegen het beleid van de gauche-pluriel-regering heeft de LCR een plaats verworven binnen links, die ze nooit had kunnen bereiken door die oppositie intern binnen dat centrum linkse kamp te voeren. Ze heeft kunnen inbeuken op de hegemonie van de PS en de PC -bonzen over de Franse linkerzijde. Op die wijze beïnvloedt de LCR vandaag enorm de debatten in heel de brede linkerzijde.

Op 19 november bevestigde de Parijse LCR nog maar eens haar gestegen aanhang. Die dag liet ze immers nog eens de zaal van La Mutualité vollopen. Net voor de presidentiële verkiezingen gebeurde dat al eens. Nu de verkiezingen achter de rug zijn werd met de keuze voor deze historische zaal de lat toch wel erg hoog gelegd. De zaal stroomde vol tot de nok, zo'n 1500 mensen luisterden naar interventies van onze kameraad Olivier Besancenot alsook naar een interventie van een woordvoerder van de Confédération Paysanne. Diezelfde dag werd immers duidelijk dat boerenleider José Bové effectief zal moeten brommen.

Thema's van de avond waren eigenlijk de nakende oorlog tegen Irak en de mobilisaties tegen die oorlog alsook de nieuwe antisociale maatregelen van de regering Rafarin en de strijd ertegen. Via deze site houden we jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van de LCR.

Naar boven