Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Philips-Barcelona: meer dan 300 jobs bedreigd PDF Print Email
Geschreven door Sébastien Brulez op donderdag, 21 april 2005
Op zondag 6 maart trokken 2000 mensen - arbeiders en sympathisanten - op straat in het centrum van Barcelona om te protesteren tegen de sluiting van de fabriek Miniwatt, van Philips-LG de reus in electrische huishoudapparatuur. Na verschillende opeenvolgende golven van ontslagen worden nu nog eens 320 jobs bedreigd. Op het moment dat we dit schrijven, handhaaft de directie haar beslissing om de productie op 31 maart stil te leggen.

Het was vooral op basis van een oproep van het bedrijfscomité en van het 'Netwerk tegen bedrijfssluitingen en precariteit' dat de 2000 betogers de straten van Barcelona op trokken, op naar de 'Palau de la Generalitat' (de zetel van de Catalaanse regering) waar de syndicale delegees het woord namen. Onder hen Juan Montero, voorzitter van het bedrijfscomité en syndicaal afgevaardigde van de CCOO (Comisiones Obreras), de meerderheidsvakbond bij Miniwatt: "Wij eisen het behoud van de tewerkstelling onder de zelfde sociale en loonvoorwaarden. En als de regering niet in staat is een deftige job te vinden voor elke arbeider, dat ze dan het bedrijf maar nationaliseert!" 

Juan Montero: " In 2000 telde Miniwatt 1050 arbeiders, waaronder 400 jongeren die deeltijds werkten tijdens het weekend. Die jonge mensen waren perfect geïntegreerd in de CCOO, wij hebben ze gevormd opdat ze op een dag de fakkel van het alternatieve bedrijfssyndicalisme zouden kunnen overnemen. Maar in mei 2001, na de fusie Philips-LG, werden de 400 deeltijdse jobs geschrapt. We hebben toen grote mobilisaties, betogingen en bezettingen van de Beurs georganiseerd. Zeventien dagen lang hebben we gestaakt. Maar niets aan te doen, die jonge gasten werden toch ontslagen.

In 2002 werd Miniwatt te koop gesteld om in 2003 opgekocht te worden door Business Creation. Dat was een simpel manoeuvre van Philips om te kunnen ontslaan zonder smet op het eigen blazoen. Enkele maanden later immers werden 300 jobs geschrapt via vervroegd pensioen. Geconfronteerd met die situatie, heeft de metaalfederatie van de CCOO juridische acties ondernomen tegen de verkoop van Miniwatt. Die episode eindigde in oktober 2004 met de terugkoop van het bedrijf door Philips-LG".

Eenheidsworst

Enkele dagen voordien hadden de arbeiders hun voorstel aan de regering en aan de oppositie voorgelegd. "Het antwoord was hetzelfde aan de twee kanten, ze zeggen allemaal dat we het rationaliseringsproces moeten aanvaarden en toegevingen moeten doen. De oppositie zowel als de regering volgen de logica van het neoliberaal kapitalisme", klaagt Juan Montero. En de vakbond maar oproepen tot een boycot van de producten van de multinational: "Als Philips absoluut elders goedkopere arbeidskrachten wil gaan zoeken, dat ze dan vertrekken, maar dat ze dan wel hun producten uit de markt terugtrekken, want wij willen er niets meer van weten!" Op 26 februari namen 150 arbeiders deel aan een 24-urenstaking om de aandacht van de media en de regering te vestigen op de sluiting van het bedrijf. 

Massale delokalisaties

Het Catalaanse voorbeeld is helaas geen geïsoleerd geval. De multinational Philips-LG voorziet de sluiting van alle Europese productiesites van de oude generatie om in Azië haar nieuwe technologieën te gaan ontwikkelen, waar de arbeidskracht goedkoper is en de sociale rechten nagenoeg onbestaande. Oostenrijk, Duitsland en Groot-Brittannië betaalden al het gelag. Philips rechtvaardigt de delokalisatie van Miniwatt aan de hand van de bewering dat het bedrijf niet langer rendabel zou zijn. In feite vertikt de multinational het er nog één rotte euro in te investeren, en hoopt ze haar biezen te kunnen pakken met een som van zo'n 180 miljoen euro op zak, bijeengeschraapt op basis van de speculatie rond het terrein dat ze momenteel bezet, en dat het bedrijf vroeger onder het mom van jobcreatie gratis had gekregen. 

Solidair syndicalisme

Het huidige gevecht van de arbeiders van Miniwatt ligt in de lijn van een traditie van democratisch, solidair en strijdbaar syndicalisme. Ze speelden een rol in nagenoeg alle strijdbewegingen, van de lange 'overgangsstakingen' aan het eind van het franquisme tot de huidige strijd tegen de neoliberale globalisering. Tijdens de jaren '80 waren ze de eersten in Catalonië om in een intern referendum te pleiten tegen de toetreding van de Spaanse Staat tot de Navo. De arbeiders van het bedrijf namen ook actief deel aan de solidariteitsbeweging met de Sandinistische revolutie in Nicaragua.

De linkervleugel van de Comisiones Obreras staat heel erg sterk in het bedrijf. In feite hebben ze altijd de overhand gehad tijdens de collectieve loononderhandelingen.

Vandaag wacht de arbeiders, die al wekenlang gemobiliseerd zijn, een nieuwe beproeving. "Het grootste probleem", meent Juan Montero, "is dat er onder de 320 bedreigde arbeiders 90 arbeidsters zijn tussen 45 en 50 jaar. Op die leeftijd is het nagenoeg onmogelijk een nieuwe job te vinden. Die vrouwen riskeren met lege handen op straat te komen staan." Een mars naar de hoofdzetel van Philips-LG in Madrid is voorzien voor 4 april.

Naar boven