Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Mechelen: Verzet loont! Vlaams Belang in Mechelen uit de stad! PDF Print Email
Geschreven door Bruno De Wit op vrijdag, 14 maart 2008
De perscommentaren logen er niet om:”Tolerantie wint in Mechelen” - ”verdraagzaamheid wint van haat”-“Nauwelijks belangstelling voor manifestatie Vlaams Belang”-“Tegen-manifestatie lokt meer volk”...

Maandagavond 11 maart verzamelden tussen de 120 à 150 mensen op de Mechelse Grote Markt om te protesteren tegen de anti-islamfakkeltocht van het VB. Het initiatief voor deze manifestatie gebeurde eerder spontaan en uit verontwaardiging dat het VB in eerste instantie toestemming had gekregen om dwars door de stad te trekken. Het VB had heel de stad volgeplakt met haar affiches. Verschillende individuen, actief in verschillende Mechelse organisaties, waaronder ook de SAP van Mechelen, sloegen de handen in elkaar en begonnen een race tegen de tijd om zo snel mogelijk mensen te mobiliseren. Met succes!

Niet alleen werd het VB verbannen buiten de stadsring, ook hun optocht moesten zij afblazn en werden zij gedwongen tot een ‘statische fakkeltocht’. Hun ‘fakkeltocht’ werd één grote mislukking! Slechts een 60-tal rechts-extremisten kwamen opdagen. Wat een dreun voor gastspreker De Winter en Mechels’ VB-voorman Creyelman!

Op datzelfde moment namen de tegenbetogers hét symbolische hart van de stad in: de Grote Markt, waar trouwens ook het hoofdkwartier van het VB gelegen is. Toen de mededeling kwam dat de betogers met dubbel zoveel waren steeg een gejuich op. Er waren vele jongeren aanwezig, wat hoopgevend is, naast wat politici van Sp.a, Groen!, enkele CD&V’ers* en Ali Salmi (Spirit én schepen in Mechelen) die feitelijk mee opriep voor de manifestatie. Ook waren er vakbondsmensen van ACV en ABVV aanwezig naast vele andere verontruste burgers. Spijtig genoeg ging op datzelfde moment een sinds lang geplande avond van BBTK door n.a.v. de komende syndicale verkiezingen en dit op enkele honderden meters van de Grote Markt. De manifestanten konden eventueel rekenen op de 200 aanwezige militanten van BBTK indien er zich problemen op de markt zouden voordoen.

Het was voor iedereen een opsteker van formaat om extreem-rechts buiten de stad te houden. Eén zwaluw maakt de lente nog niet. Het VB is nog steeds de grootse formatie in de gemeenteraad. Daarom dat de SAP een verklaring verspreidde onder de manifestanten en via mail waarin gepleit werd om ook de neoliberale politiek als wegbereider van extreem-rechts te bekampen. Tevens pleiten wij er voor om in Mechelen ons te organiseren naar de toekomst toe. Onze oproep eindigde met de oproep ;"No Pasaran".

Het was ook verheugend iemand van de Spaanse gemeenschap te mogen begroeten. Het VB had eerder gepoogd om op een schandelijke manier deze gemeenschap op haar fakkeltocht te laten opdraven maar zij vingen bot. Angel Bernardino, Spanjaard en correspondent voor de Spaanse krant La Region Internacional, hekelde het VB in de pers. We zijn benieuwd of onze actie ook tot in Spanje bekend raakt.


*De CD&V deelde een ‘pamflet’ uit waarin ze aan platte oppositie deed tegen de coalitie die de stad bestuurt. Dit was totaal zin-en inhoudsloos. Ze kunnen het blijkbaar nog steeds niet verkroppen dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 niet hebben gewonnen. Zo’n platte dorpspolitiek kan een heropgestarte anti-racismebeweging in Mechelen missen als kiespijn.

No Pasaran - Verklaring SAP-Mechelen

  1. Het Vlaams Belang onderstreept met haar « fakkeltocht » eens te meer dat zij een ordinaire anti-islampartij is geworden. Zij stigmatiseren en beledigen een welbepaalde bevolkingsgroep en gooien geloof, islam en terrorisme op één hoop. Het is met deze boodschap dat een Hans Van Temsche in Antwerpen aan zijn moorddadige raid begon.
  2. In de maanden april en mei gaan in de privé-bedrijven de sociale verkiezingen door. Meer dan 2 miljoen werknemers zullen hun afgevaardigden verkiezen. Hierbij speelt nationaliteit, afkomst of geloof geen rol. Zelfs mensen zonder papieren met een arbeidscontract kunnen zich kandidaat stellen en zullen verkozen geraken. Op de werkvloer zal het niet uitmaken of men Mohamed, Jos, Juan, Maria of Fatima heet. Op de avond van de “fakkeltocht” houdt BBTK in de stadsfeestzaal in Mechelen haar kandidatenvoorstelling.
  3. De prijs van de stookolie, de electriciteit, voeding, ... zijn voor iedereen even duur. De koopkrachtdaling treft alle werkmensen.
  4. Alle werknemers hebben er op dit moment belang bij om samen te vechten tegen het gevoerde beleid van de regering om cadeau’s uit te delen aan de patroons en aandeelhouders. Het is duidelijk dat het Vlaams Belang een verdeel en heers politiek voorstaat: zijn het niet ‘de Walen’, dan zijn het ‘de illegalen’ of ‘de islamieten’,enz.
  5. Het is dit neoliberaal beleid van de afgelopen 20 jaar dat het Vlaams Belang keer op keer heeft versterkt.
  6. Het terugwinnen van dit electoraat kan maar door een even radikaal anti-neoliberaal antwoord te bieden waarbij de sociale noden zoals huisvesting, vast werk, ... op het eerste plan moeten komen.
  7. Net zo min een neoliberaal beleid zal werken om de klimaatcrisis tegen te gaan omdat de kapitalistische productiewijze aan de basis hiervan ligt, des te meer zal de strijd tegen het racisme een gevecht moeten zijn tegen het neoliberalisme.
  8. De geplande tegenactie is een krachtig antwoord tegen extreem-rechts. We zullen ons verder moeten organiseren. Het Vlaams Belang wil de Spaanse gemeenschap voor haar karretje spannen. Wij willen benadrukken wat de Spaanse republikeinen riepen tijdens de Spaanse revolutie in de jaren 30 tegen de fascisten: “No Pasaran- Zij zullen er niet doorkomen!”
11 maart 2008

Naar boven