Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Gezamenlijke reactie van de linkse coalitie tegen het NSV aan de UGent PDF Print Email
Geschreven door Rood UGent op vrijdag, 17 oktober 2008
Op dinsdagavond 7 oktober organiseerde de extreemrechtse, niet door de UGent erkende Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) voor het eerst een debat in een Gents universitair gebouw. Een brede coalitie van linkse en progressieve verenigingen (ABVV-Jongeren, Actief Linkse Studenten, Anarchistisch Kollektief, Animo Gent, Comac, Flux, Gras, Rood Ugent en Vonk: Marxistische Studenten) besloot om tegen deze activiteit met vereende krachten op vreedzame wijze te protesteren. Zo'n 300 studenten vormden een levende muur voor de hoofdingang van de Blandijn en verhinderden zo dat de auditoria van de UGent een spreekbuis van het extreemrechtse gedachtegoed werden. Dit is de gezamenlijke reactie van de linkse coalitie...
Ook Philip Dewinter, één van de sprekers op de NSV-activiteit, werd de toegang tot het gebouw ontzegd. Dewinter had echter een troep activisten van Voorpost meegbracht en aarzelde niet om, ondanks het pleidooi van de rector en de politie om afzijdig te blijven, een charge uit te voeren naar de studenten die de toegang blokkeerden. Hun agressie bracht een element van geweld in de vredevolle actie. Studenten werden geslagen en aarzelden niet om zichzelf te verdedigen en Dewinters persoonlijke knokploeg terug te dringen. Het straatgeweld van Voorpost spaarde zelfs de rector niet. De charge van Voorpost was zelfs zo hevig dat de politie het waterkanon op Dewinter & co losliet om hen van de studenten weg te drijven.

Desinformatie

Niettegenstaande de agressieve rol van Dewinter deelde deze doodleuk aan de camera mee dat het de linksen waren die met hun gewelddaden een aanslag op de vrije meningsuiting vormen. De linkse organisators van de actie zouden door het verhinderen van een debat van de NSV zélf totalitair en fascistisch zijn. De rechtse verenigingen binnen het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) van de UGent, met name LVSV, CDS, Jong-NVA en KVHV, namen algauw Dewinter zijn retoriek over en veroordeelden en bloc de linkse actie omdat deze “gewelddadig” zou zijn en “de vrije meningsuiting” niet zou respecteren.

Tot onze verbijstering stellen we vast dat het rechtse blok niet alleen een hetze tegen de organisatoren van de protestactie op touw zet, maar ook direct politiek profijt wil trekken uit het jammerlijke en incidentele geweld dat tijdens de vreedzaam bedoelde blokkade voorviel. Onder het mom van de “bescherming van de vrije meningsuiting” schreef het rechtse blok een open brief naar de rector, met de bedoeling hem onder druk te zetten om de linkse en progressieve verenigingen uit het PFK te schorsen. Het is een schande hoe zij de gebeurtenissen van 7 oktober naar hun hand trachten te zetten in plaats van mee te werken aan de strijd tegen de opgang van extreemrechts in onze universiteit. Wij hopen dan ook dat de rector zich niet laat intimideren door deze “goede schoonzonen van de democratie”, maar de egoïstische motieven van deze aasgieren van de vrije meningsuiting doorprikt.

Geweld

De intentie van de linkse en progressieve coalitie werd van bij het begin via pamfletten en affiches duidelijk gesteld: vreedzaam actievoeren. Helaas dacht het extreemrechtse kamp hier anders over. Zowel de politie als het aanwezige academisch personeel kan van het geweld van Voorpost en NSV getuigen en het verslag van de Dienst Gebouwen over het verloop van de actie brengt een helder relaas van hun baldadigheden.

Hoewel de verenigingen die de protestactie organiseerden op geen enkele wijze gewelddadigheden hebben gestimuleerd, drukken zij toch hun spijt uit voor de aanwezigheid van geweld op de universitaire gronden en de geleden fysieke en morele schade.

Vrije meningsuiting

In haar open brief stelt het rechtse blok, als een echo van Dewinter, dat het verhinderen van de activiteit van de NSV een aanval is op een grondrecht, namelijk de vrijheid van meningsuiting. Wij stemmen in met de verklaring van de rechterzijde dat vrije meningsuiting een basisrecht is, maar we nuanceren dit onmiddellijk: vrije meningsuiting is niet absoluut. Het feit dat de Belgische wetgeving negationisme en racisme bestraft, toont aan dat er grenzen zijn aan de door het Vlaams Belang en rechts gecelebreerde “vrije meningsuiting”. Vrije meningsuiting houdt op wanneer zij de fundamenten die deze vrijheid van mening garanderen, ondergraaft, en een excuus wordt om ongelijkheid en discriminatie te promoten. Artikel 17 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat onder andere de vrijheid van meningsuiting verdedigt, stelt immers: “Geen der bepalingen van dit Verdrag mag worden uitgelegd als zou zij voor een Staat, een groep of een persoon een recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld teniet te doen of deze verdergaand te beperken dan bij dit Verdrag is voorzien.”

Als bewuste studenten mogen we echter niet passief afwachten tot onze "democratische rechtstaat" zijn werk doet. Wegens de angst voor aanslepende gerechtelijke acties en procedures voelt de universiteit zich verplicht haar auditoria voor extreemrechts open te stellen, zelfs al houdt dit een smet in op haar blazoen van pluralisme en verdraagzaamheid. Het toelaten van een niet-erkende en extreemrechtse vereniging zoals de NSV schept een gevaarlijk precedent en kan door andere, nog extremere organisaties (Blood & Honour bijvoorbeeld) als argument worden aangehaald om zich een toegang te forceren tot onze universiteit. De linkse verenigingen klagen de rechtsonzekerheid van onze universiteit aan en stellen dat acties zoals wij die op dinsdag 7 oktober gevoerd hebben, momenteel het enige middel vormen om discriminatie, onverdraagzaamheid en het extreemrechtse gedachtegoed binnen de UGent tegen te houden. Het argument van "vrije meningsuiting" is in deze context slechts een excuus voor passiviteit en tolerantie van de intolerantie.

Aard van de NSV

"Nen amadees, ne marokkaan, Ne kraker en ne nikkeriaan, Ne kommunist, ne vreemde tist, Die zwieren we al in hun kist... "
"Ne vuile jood, ne maoïst, Ne franskiljon en ne socialist, Den BRT en 't syndicaat, Die benen we uit tot op de graat!"
- Strofes uit een klassiek NSV-lied (De Morgen, 8-10-2005)

Laten we er geen doekjes om winden: de NSV is een fascistoïde organisatie met een geschiedenis van geweld, intimidatie en racisme. Enkele jaren geleden bezette de NSV een tijdlang studentenhuis De Brug. Ze joegen studenten en personeel naar buiten en vielen het lokaal van Verkeerd Geparkeerd (holebivereniging) binnen. Een aantal NSV-leden werden gearresteerd. Verder verdedigt de NSV openlijk homofobe en racistische ideeën. Zo nodigde NSV-Gent enkele jaren geleden Guillaume Faye uit als spreker, die voordien vooroordeeld was wegens het aanzetten tot racistisch geweld.

Ook heden blijft de NSV in woord en daad vasthouden aan het extreemrechtse gedachtegoed. In april dit jaar namen verscheidene NSV-leden deel aan de beruchte Eurorus meeting, waar onder andere voormalig KKK-leider David Duke op uitgenodigd was. Frederik Ranson, lid van de nationalistische studenten, was medeorganisator van deze meeting. De linkse en progressieve verenigingen stelden een dossier op met de historische en contemporaine wandaden van de NSV, dat op www.geennsv.be kan worden geraadpleegd.

Vanwege de fascistische en racistische aard van de NSV, vanwege de morele verplichting die vanuit de ethische code en de antidiscriminatieverklaring van de UGent uitgaat, vanwege het precedent dat de aanwezigheid van deze extreemrechtse organisatie op universitaire gronden zou scheppen, hebben de linkse en progressieve verenigingen beslist om de activiteit van de NSV te blokkeren. Niet om de vrije meningsuiting met voeten te treden, maar wel integendeel: om haar te vrijwaren.

Ondertekenaars: Actief Linkse Studenten, Anarchistisch Kollektief, Animo Gent, Comac, Gras, Rood Ugent, Vonk: Marxistische Studenten

Naar boven