Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Seminarie: troeven en limieten van het ecomarxisme PDF Print Email
Geschreven door SAP op vrijdag, 24 oktober 2008

Het marxisme heeft de ecologische kwestie gemist. Het is pas recent dat marxistische auteurs en activisten op een ernstige manier de ecologische kwestie trachten te integreren in hun maatschappijanalyse en hun praktijk. Dat betekent niet dat er voorheen geen aandacht was voor de milieucatastrofe. Wel werden niet alle noodzakelijke consequenties getrokken uit de centrale plaats die deze crisis heeft in de huidige maatschappij en de diepgaande veranderingen die nodig zijn om ze het hoofd te bieden.

 

Eén van de belangrijkste bijdragen in dit debat werd geleverd door John Bellamy Foster, hoofdredacteur van het Amerikaanse marxistische maandblad Monthly Review. Hij had aanvankelijk het plan opgevat om een boek te schrijven over ‘Marx and Ecology’, om na te gaan waar de hiaten in Marx’ theorie scholen, en waar die theorie geherformuleerd zou moeten worden. Hij kwam echter tot de boude vaststelling, die door anderen gecontesteerd wordt, dat Marx wel degelijk uitgaat van een ecologisch kader voor zijn maatschappijanalyse. De uiteindelijke titel van zijn basiswerk werd dan ook ‘Marx’ Ecology’. Dat kader is gebaseerd op Marx’ theorie van het metabolisme of stofwisseling tussen mens en natuur. Het kapitalisme, zo bleek Marx te stellen, heeft gezorgd voor een breuk in die stofwisseling, die aan de basis ligt van een aantal milieuproblemen, zoals de uitputting van de bodem, de vervuiling van de rivieren en de lucht, de gezondheidsproblemen van mensen enzovoort. De theorie van het metabolisme en van de metabolische breuk werd vervolgens door andere marxisten, zoals Paul Burkett, gereconstrueerd en verder uitgebouwd.   

Op vrijdag 7 november organiseert de vzw Vorming Léon Lesoil i.s.m. de SAP een seminarie over de troeven en limieten van dit ecomarxisme. Sprekers van dienst zijn Derek Wall, de woordvoerder van de Engelse Green Party, en Daniel Tanuro, SAP. Tanuro schreef recent enkele kritische bijdragen waarin hij de limieten van Marx’ ecologie benadrukt, bijvoorbeeld het feit dat Marx hoegenaamd geen onderscheid maakte tussen energie als stock en als stroom, waardoor hij het verschil niet zag tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energiebronnen. Hij gaat hierover het debat aan met Wall. Deze twee eminente sprekers zullen ons een beeld geven van de laatste stand van het marxistische debat over ecologie.  Iedereen die in dit debat is geïnteresseerd, is van harte welkom.

Het seminarie gaat door op vrijdag 7 november om 20 uur in de zaal van de UPJB (Unie van Progressieve Joden in België), Overwinningstraat 61, 1060 Brussel (Sint-Gillis), op een goeie vijf minuten te voet van het zuidstation. De voertaal is Engels. Gelieve op voorhand uw komst te melden via This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it .

De dag na dit seminarie vindt de conferentie 'Klimaat en Ecosocialisme' plaats. Alle info hierover op www.ecosocialisme.be

 

Naar boven