Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Actie Stop het casinokapitalisme lokt 150 aanwezigen PDF Print Email
Geschreven door SAP op donderdag, 13 november 2008

Op 12 november vond om 17u voor de beurs van Brussel de actie ‘Stop het casinokapitalisme’ plaats. De actie werd mee op de rails gezet door de SAP maar had de steun van een heleboel sociale en linkse organisaties, zoals Attac, Vrede, PVDA etc. Zo’n 150 personen verzamelden voor de beurs om te protesteren tegen het casinokapitalisme. De actie werd kortstondig verstoord door een tegenbetoging van een groep bankiers. Na afloop kondigde David Dessers namens de organisatoren aan dat deze actie slechts een begin was, een eerste stap naar méér actie.

Met deze actie wilden we een eerste stap zetten in de opbouw van een breder front van organisaties die in actie willen komen tegen de financiële crisis en het casinokapitalisme. Zo bekeken was de actie zeker een succes. De plannen voor de actie ontstonden pas een goede twee weken geleden. Op zo’n korte tijd tekenden militanten van een vijftiental verschillende organisaties de oproep. Bovendien is een opkomst van 150 personen op een woensdagnamiddag in Brussel zeker niet slecht voor een eerste actie-initiatief.

Rond kwart over vijf heette David Dessers de aanwezigen welkom. Op de beurs hing een grote spandoek met de woorden: “Sluiting wegens faillissement”. Nog voor hij het woord kon geven aan de eerste van een zestal sprekers, werd de actie verstoord door een groepje bankiers, uitgedost met hoge hoeden, vlinderdasjes etc. Zij droegen bordjes waarop ze een verlaging van de BTW op foie gras eisten en scandeerden slogans voor lagere lonen. Deze ludieke tussenkomst werd in ieder geval zeer gesmaakt door de aanwezige fotografen.

Daarna namen volgende mensen het woord: Eric Goeman (Attac-Vlaanderen), Freddy Mathieu (ABVV-Bergen), Nathan Hertogen (Onze Zeg), Jean-Marie Coen (Attac Wallonië-Brussel), Céline Caudron (SAP/LCR) en Peter Mertens (PVDA). Hun tussenkomsten gingen in dezelfde richting: veel pleidooien voor de opheffing van het bankgeheim, de invoering van een vermogensbelasting, openbare banken of ook het volledig publiek maken van de financiële en verzekeringssector. Céline Caudron legde er de nadruk op dat het niet puur om een financiële crisis gaat, maar om een crisis van het kapitalisme als dusdanig. Ze stelde dat we daarom ook een discours moeten aannemen dat een globaal maatschappijalternatief naar voor schuift. Voorts legde ze er de nadruk op dat de vrouwen altijd de eerste slachtoffers van zo’n crisis zijn, gezien die massaal in precaire arbeidssituaties zitten.

Daarna sloot David Dessers de actie af. Hij riep op voor verdere actie en stelde dat de organisatoren daartoe ook de nodige stappen zullen zetten.

foto: Tim Huybrechts (Indymedia)

Hier wat persecho’s:

Naar boven