Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

“De volgende klimaatmanifestatie moet getrokken worden door de metaalarbeiders” PDF Print Email
Geschreven door David Dessers op woensdag, 10 december 2008
Op zaterdag 6 december trok een duizendtal manifestanten door de grote laan door  Brussel om een drastische, sociale en solidaire aanpak van het klimaatprobleem te eisen. Het werd een opvallende optocht met vooraan een grote houten boot, waarvan de romp uit honderden politieke boodschappen bestond. De manifestatie eindigde op het Muntplein waar een viertal sprekers het woord nam en waarna nog een briljant concert volgde van Didier Laloy en de gallicische zangeressen van Yelma. 

Minder volk dan vorig jaar. Daar kon niemand omheen. Maar er werd dan ook zoveel gebakkeleid over deze actiedag, dat de mobilisatietijd wel heel erg kort werd om nog veel volk te bereiken. Daarom werd er met de klimaatboot voor een actievorm gekozen die ook met minder mensen in het oog zou springen. Achter de schermen hadden we wel afgesproken dat we de actie vanaf duizend deelnemers een succes zouden noemen. Die lat werd, niptjes, gehaald.

 

De optocht zelf was bijzonder veelkleurig. Het toont nog maar eens aan dat zeer uiteenlopende sociale bewegingen de strijd tegen de opwarming van de aarde belangrijk vinden. Het doorklieft ook quasi alle bestaande thema’s waarrond sociale actiegroepen actief zijn: klimaatverandering is niet enkel een milieuprobleem, maar ook een sociaal probleem met sterke gevolgen voor gewone werkende mensen, armen, grote bevolkingsgroepen uit het Zuiden, vluchtelingen etc. Het fenomeen dreigt te leiden tot nieuwe conflicten en ligt vandaag reeds aan de basis van een heleboel extreme weersfenomenen.

 

En wat meer is: de politieke wereld slaagt er maar niet om het probleem onder controle te krijgen, gezien een echte oplossing ervan tot onmiddellijke conflicten met de kapitalistische belangen leidt. Klimaatverandering stelt ons daarom oog in oog met de limieten en de tegenstellingen van ons huidige maatschappijmodel en biedt de aanleiding om een ander model naar te schuiven, een model waarin de behoeften en niet de winsten het uitgangspunt vormen. Dat is wat we met de SAP trachten te doen, ondermeer door activiteiten over ecosocialisme op poten te zetten in het ganse land.

 

Toch waren er ook een heleboel afwezigen tijdens de klimaatactiedag. Vooral de afwezigheid van de beide vakbonden sprong in het oog. Terwijl de twee grote vakbonden vorig nog op de afspraak waren, deed voornamelijk het ACV er dit jaar alles aan om de actiedag te reduceren tot een kleine persactie voor één of ander kabinet. Maar ook het ABVV ontbrak op het appèl. Koen Steel voerde tijdens de slotmeeting het woord namen de KWB en vond de afwezigheid van de arbeidersbeweging bijzonder pijnlijk. We moeten hoe dan ook een overgang maken naar een andere, groene economie, stelde hij. En het zijn net de vakbonden die ervoor moeten zorgen dat dit op een sociale manier gebeurt, voegde hij eraan toe. Bovendien wist hij dat zo’n duurzame transitie meer jobs zal opleveren dan er verloren door zullen gaan. “We zullen dit probleem op een sociale manier oplossen of niet oplossen”, stelde Koen Steel ook nog. Hij maakte zich sterk dat bij een volgende klimaatmanifestatie de vakbonden, en meer bepaald de metaalarbeiders, de kop van de betoging moeten vormen.

 

De SAP was aanwezig in de manifestatie met een behoorlijk talrijke delegatie. Bovendien steunden we de interventie van Klimaat en sociale rechtvaardigheid, de klimaatbeweging die we zelf mee opbouwden. Klimaat en sociale rechtvaardigheid droeg een groot en opvallend spandoek mee en deelde ook een pamflet uit waarin er opgeroepen werd voor een eerste vergadering ter voorbereiding van de klimaatacties in Kopenhagen in december 2009. Die vergadering vindt plaats op 14 februari om 10u. in de Pianofabriek in Sint Gillis. Onze kameraad Daniel Tanuro sprak de aanwezigen namens Klimaat en sociale rechtvaardigheid toe aan het einde van de betoging.

 

 

 

 

 

 

Naar boven