Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Nieuwe Antikapitalistische Partij opgericht in Frankrijk PDF Print Email
Geschreven door SAP op zaterdag, 07 februari 2009

Momenteel vindt het oprichtingscongres plaats van de 'Nouveau Parti Anticapitaliste' in Frankrijk. De LCR, de Franse zusterorganisatie van de SAP, had opgeroepen tot de vorming van zo'n nieuwe partij na de laatste presidentsverkiezingen. Die waren voor de linkerzijde een nederlaag. De kandidaat van de LCR, Olivier Besancenot, behaalde echter een score van meer dan 4 % en werd daarmee de eerste kandidaat van links na de PS, en voor de groenen, de PCF, Bové, enzovoort. Die positie gaf de LCR een bijzondere verantwoordelijkheid om het gapende gat ter linkerzijde te vullen. Onder leiding van Royal schoof de PS verder op naar rechts, en voerde nauwelijks oppositie tegen Sarkozy. Op straat en in de media waren Besancenot en de LCR de belangrijkste oppositiestem, zo bleek uit opiniepeilingen.

Hoewel tal van nieuwe mensen zich aanboden om lid te worden van de LCR, zou een lineaire opbouw van deze organisatie niet volstaan om een echte stap vooruit te maken in de opbouw van de linkse massapartij die Frankrijk nodig heeft. Er was nood aan een breukmoment, een constituerend proces naar een nieuwe partij toe, waarin tal van partijloze antikapitalistische militanten hun bijdrage zouden kunnen hebben. Sinds 1995 kent Frankrijk een hele reeks massabewegingen, vaak met miljoenen mensen op straat. Een partij was nodig die deze bewegingen even trouw verdedigt als Sarkozy het patronaat. Een partij die tal van geradicaliseerde activisten als 'hun' partij kunnen beschouwen. Dat werd de NPA, een partij die de breuk nastreeft met het kapitalisme, en weigert het systeem mee te beheren, zoals de PCF lange tijd deed binnen de Gauche Plurielle-regeringen. Die regeringsdeelname versnelde de neergang van de PCF.

Voor de opbouw van de NPA contacteerde de LCR een aantal andere radicaal-linkse organisaties. Geen enkele ervan die een nationale politieke factor is, bleek bereid mee te stappen in het verhaal. Een aantal kleinere, vaak lokaal gebaseerde radicaal-linkse groepen doen wel mee. Dat maakt dat de LCR de enige nationale kracht is die de NPA steunt. De NPA heeft ondertussen drie keer meer militanten dan de LCR (een goeie 10.000), maar velen daarvan hebben niet de politieke ervaring van doorwinterde LCR-leden. Elders in Europa zagen we hoe herschikkingsinitiatieven waarbinnen één radicaal-linkse stroming zo'n doorslaggevende rol speelt, geen lang leven beschoren bleef, zeker als die stroming als 'partij binnen de partij' functioneert. Vandaar dat de LCR besloot zichzelf te ontbinden als aparte politieke organisatie met een eigen politieke leiding en oriëntatie. Dat vergde een moeilijke discussie, maar was onvermijdelijk, zoniet dreigde de NPA gewoon een aanhangsel te worden van de LCR. Het politieke debat over de oriëntatie van de NPA moet binnen de NPA plaatsvinden.

Het congres vindt plaats enkele dagen na de nationale actiedag tegen de economische politiek van Sarkozy. Meer dan twee miljoen mensen namen hieraan deel. Mogelijk volgen meer acties in de nabije toekomst.

Op de website van de NPA vind je alvast een aantal echo's van het congres: www.npa2009.org.

Naar boven