Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

5000 extra vrachtwagens maken onze buurt... adembenemend! PDF Print Email
Geschreven door Bruno De Wit op vrijdag, 13 maart 2009

De multinational Procter&Gamble, met een grote vestiging in Mechelen, kondigde in februari aan dat zij vanaf heden haar vervoer naar Zeebrugge via de weg zal vervangen door transport via het spoor[1]. De 5.000 à 6.000 containers zullen verscheept worden via de containerterminal van de NMBS in de Mechelse deelgemeente Muizen, Dry Port Muizen genaamd (ja, er is humor bij de NMBS). Iedereen was in hoerastemming tot de plaatselijke SAP, bij monde van Bruno De Wit de pret kwam bederven en er een groot artikel verscheen in de Gazet van Antwerpen[2].

5000 extra vrachtwagens maken onze buurt... adembenemend!

Vlaams minister Hilde Crevits was zelfs uitgenodigd op de officiële (her)opening van de lijn Muizen-Zeebrugge op 13 februari en ook zij bejubelde het initiatief van P&G om voortaan hun ladingen naar Engeland te verschepen per spoor i.s.m. DPM en de ferrymaatschappij P&O: “het is een waardevol teken in de strijd tegen de verkeersoverlast, de CO2-vervuiling en de opwarming van de aarde”. Een woordvoerder van P&G benadrukt dat zij de ritten op de E40 richting kust drastisch zullen beperken en zo hun steentje willen bijdragen aan het fileprobleem. Dit is allemaal fantastisch nieuws en Bruno De Wit benadrukte in het krantenartikel dat hij ook een zeer groot voorstander is van vervoer via het spoor. Maar…P&G ligt niet naast de terminal, maar op enkele kilometers van Muizen en wat de naam DPM verkeerdelijk doet vermoeden, ligt deze helemaal niet aan een water maar in een drukke volksbuurt vlak aan de drukke Leuvensesteeenweg.

Dry Port Muizen is samen met Interferryboats één van de NMBS-holding dochters die jaarlijks tot 60.000 containers kan verwerken. Tot net voor de samenwerking met P&G zag het er niet goed uit. In januari was de terminal zelfs een volle maand gesloten en de zes werknemers zo goed als werkloos. Door de problemen in de kanaaltunnel (een grote brand vorig jaar) had het goederenverkeer via het spoor een flinke knauw gekregen. Met P&G krijgt DPM dus een godsgeschenk maar de buurt een (letterlijk) giftig geschenk: 5000 extra vrachtwagens die de nu al verzadigde Leuvensesteenweg komen vervoegen met hun uitstoot van roet en fijn stof. Het grote probleem is dat er absoluut géén aansluitingsweg is met DPM en alles via de Leuvensesteenweg en de kleinere sluipwegen dient te gebeuren. Dat is het probleem dat wij wilden aankaarten en waarmee wij een gewillig oor vinden bij de twee bestaande buurtcomités die actief zijn rond de leefbaarheid van de buurt(en).

De stad Mechelen broedt op een groot Masterplan voor het vervoer in Mechelen: een TGV-spoor, een viervaksbaan die Mechelen-Zuid moet verbinden met Mechelen-Noord (een Lange Wapper-bis?). Het is deze viervaksbaan die de E 19 en de Leuvensesteenweg zal verbinden en dus ook de Dry Port, waarmee in theorie het probleem van de aanvoer zal zijn opgelost.  Het buurtcomité van de Leuvenssteenweg bekijkt de plannen met argusogen want het Masterplan voorziet dus een drukke ringweg vlak naast de woonbuurt. Hun vraag om de doorgang te overkappen om geluids- en milieuoverlast te beperken stuitte op practische bezwaren van technische “experts”. De buurt van het arsenaal heeft dus de keuze tussen de pest en de cholera.

De woordvoerster van P&G geeft na onze alarmkreet toe dat hun beslissing een impact heeft op de buurt maar dat we het in een groter geheel van de strijd tegen de CO2-uitstoot moeten bekijken. Hoe nobel!

En intussen?

Wij kunnen P&G alvast aanraden om hun vrachtwagens uit te rusten met roetfilters.

Hetzelfde vragen we ook aan de Lijn om hun bussen hiermee uit te rusten en/of versneld hun hybridebussen in te leggen op de lijn Mechelen-Leuven.

De Vlaamse Milieu Maatschappij beschikt in heel Vlaanderen over permanente meetpunten voor de luchtkwaliteit. Ook in Mechelen zijn er 2, waaronder een op de Hombeeksesteenweg niet ver van de vestiging van…P&G en de E19. Wij vragen dus ook een meetpunt op de Leuvensesteenweg t.h.v. DPM.

Onze gezondheid is belangrijker dan hun winst!

Ons grootste bezwaar tegen de toename van het vrachtverkeer op de Leuvensesteenweg betreft de luchtvervuiling door fijn stof. In het rapport Mijn auto, mijn gezondheid van het onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven (TML)[3] konden we dit lezen:

  • Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren.
  • Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn stof normen te voldoen.
  • Verkeer zorgt voor één derde van de Vlaamse fijn stof emissies.
  • Fijn stof kent geen grenzen. Veel fijn stof waait aan uit het buitenland en Vlaamse fijn stof waait naar het buitenland. Afhankelijk van locatie en weersomstandigheden, is 5 tot 30% van het fijn stof in de Vlaamse lucht afkomstig van verkeer in Vlaanderen.
  • Als alle Europese dieselauto’s vervangen zouden worden door dieselauto’s met roetfilter, zou de Vlaamse lucht 10% minder fijn stof bevatten.

 

Wat doet fijn stof? [4]Het werkt in op de luchtwegen en zorgen voor hart-en vaatziekten omdat ze via de luchtwegen ook in het bloed terecht komen en dit met mogelijks sterfte tot gevolg. De effecten doen zich zowel voor bij kortstondige blootstelling aan hoge concentraties als langdurige blootstelling aan lage concentraties en de kleinste stofdeeltjes zijn de gevaarlijkste.

Binnen het plaatje van het fijn stof zorgt de transportsector voor één derde van de uitstoot. Fijn stof is dus een van de grootste gevaren voor onze gezondheid. Er zal dus zeker en vast aan gezondheidsmonitoring moeten gedaan worden waarbij de huisartsen een belangrijke plaats hebben in het constateren van gezondheidsproblemen bij de buurtbewoners.

In het persartikel pleitte Bruno De Wit ook voor een spoorlijn op de terreinen van P&G zelf want dit bedrijf ligt vlak naast een belangrijke spoorlijn. De Werkgroep Leefmilieu van Mechelen-Zuid (de buurt van P&G) legt de vinger op de wonde: “Destijds werd de bestaande spooraansluiting op het terrein van P&G in de plannen van de uitbreidingen en oprichting van een Europees magazijn als te volgen oplossing gesteld. Dit werd verworpen wegens niet economisch verantwoord. In het kader van vervuiling en gezondheid heeft de Leefmilieugroep Mechelen-Zuid vzw hun visie overgemaakt en dit alvast als punt op de agenda geplaatst van de volgende werkgroep (mei 2009). Gevraagd wordt dat P&G dit terug bespreekbaar maakt, cijfergegevens bekend maakt en men niet enkel denkt aan het "groter geheel van de strijd tegen CO2-uitstoot".

 

De keuze van P&G voor het spoor via Muizen is dus een puur economische en als zij net als de vos de passie preken (het milieu, de CO2-uitstoot,…) dan moet de Leuvensesteenweg op zijn ganzen letten! 
 

[1] Het Laatste Nieuws, De Morgen, De Standaard, De Gazet van Antwerpen van 13 februari 2009

[2] Gazet van Antwerpen, “5000 extra vrachtwagens is een ramp voor de buurt”, 3 maart 2009

[3] www.viwta.be/files/rapport100108.pdf - www.tmleuven.be/project/autoengezondheid/rapport 100108;pdf

[4] Fin stof, www.vmm.be

Naar boven