Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Stop de slachtpartijen in Peru PDF Print Email
Geschreven door SAP op zaterdag, 13 juni 2009

Op 11 juni was er een solidariteitsbijeenkomst voor de Peruviaanse ambassade in Brussel uit protest tegen de hevige repressie tegen inheemsen die zich verzetten tegen de uitverkoop van hun land aan multinationals. Op hetzelfde moment vond er in Peru een algemene mobilisatie plaats waartoe opgeroepen werd door inheemse -, volks- en vakbondsorganisaties. De SAP riep ook op voor deze manifestatie.

 

 

Stop de slachtpartijen in Peru

  

Op 5 juni laatstleden heeft de Peruviaanse politie in het noorden van het land het vuur geopend vanuit verschillende helikopters op de wegblokkade bij Corra Quernado die door 5000 inheemsen uit het Amazonegebied werd aangelegd. Balans: meer dan 200 gewonden en een 60-tal dode indianen van de Awajun en Mampisbevolkinsgroep. Als reactie op deze slachting werden een twintigtal politieagenten die gevangen werden gehouden door de indianen op hun beurt gedood.

 

Na deze gebeurtenissen werd de staat van beleg afgekondigd en gebeurden er vele willekeurige arrestaties van militanten. Gewonden werden brutaal gearresteerd in de ziekenhuizen en er werden vele gevallen van “verdwijningen” en martelingen gemeld.

 

Sinds 9 april l.l., voeren meer dan 60 inheemse bevolkingsgroepen uit de regio een mobilisatie en een onbeperkte algemene staking om de intrekking te bekomen van 11 dekreten die aan multinationals toelaten om in alle vrijheid het Peruviaanse Amazonegebied schaamteloos te plunderen en uit te baten. Deze dekreten zijn het resultaat van een reeks verdragen voor vrijhandel en liberalisering van investeringen. In België, net als in andere landen, zijn deze verdragen en andere bilaterale Investeringsakkoorden die recent vastgelegd zijn met Peru en andere Andeslanden, systematisch gestemd in de parlementaire cenakels en door alle traditionele partijen (PS, Ecolo, CDH, MR )

Gezien de immense natuurlijke reserves die onlangs in de regio werden ontdekt, en aangelokt door winsthonger, hebben de petroleum-, de hout- en grondstoffenbedrijven zich er op gestort. Volgens de Peruviaanse president Alan Garcia zou het een “zegening voor het land “ betekenen. Het betekent vooral een zegening voor de multinationals zoals het Braziliaanse Pétrobras, het Argentijnse Pluspetrol als ook voor de Frans-Britse groep Perezco. De regio zal

verwoest en vervuild worden en de winsten zullen gerepatrieerd worden naar de banken in het Noorden om in het land enkele kruimels achter te laten om de lokale elites om te kopen.

Ten andere, deze 11 dekreten schenden openlijk de Overeenkomst nr 169 van de IAO (Internationale ArbeidsOrganisatie) en de Verklaring van de Verenigde Naties omtrent de Rechten van Inheemse Volkeren die de openbare autoriteiten verplicht om lokale gemeenschappen het volle recht te garanderen op hun traditionele gronden, op hun natuurlijke bronnen alsook op hun vrije, voorafgaandelijke toestemming.

De gebeurtenissen in Peru illustreren de dramatische realiteit in Latijns-Amerika: de kapitalistische uitbuiting van de natuurlijke rijkdommen leidt overal tot de vernietiging van het milieu te koste van de autochtone volkeren en de biodiversiteit.

 Daarom riep de SAP op om deel te nemen aan de actie om:

1)      De misdadige desinformatie van bepaalde media te weerleggen die de inheemsen gelijkstellen met “terroristen”;

2)      Zich te volle te solidariseren met de gevoerde strijd door de autochtone volkeren in Peru en de Andesvolkeren in het algemeen tegen de Vrijhandelsverdragen, tegen de kapitalistische multinationals  en hun lokale knechten in regeringen;

3)      Verwerping van de verdragen en neokoloniale akkoorden die de Europese Unie toezegde en die systematisch gestemd zijn in alle parlementen en door alle traditionele partijen. De E.U., de Belgische regering en deze partijen zijn medeplichtig aan deze massamoorden, de beroving van de inheemse volkeren en aan de vernietiging van het milieu in de Andeslanden.

4)      De intrekking van de 11 dekreten, een onmiddellijke halt aan de repressie gepleegd door de Peruviaanse regering en de vrijlating van alle gevangenen;

5)      Eisen dat gerechtigheid geschiede voor de slachtoffers: president Garcia moet vervolgd worden voor zijn misdaden;

 

Onze levens zijn meer waard dan hun winsten!

 

 

(Foto: repressie in Peru, foto van indymedia.be)

 

Naar boven