Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Crisis: wie gaat de rekening betalen? PDF Print Email
Geschreven door SAP op zaterdag, 21 november 2009
De regering liegt... de dieven rijven hun winst binnen

Alle regeringspartijen zeggen dat ze tevreden zijn met het budget want ze gaan zogenaamd "de banken doen betalen". Er zouden geen "nieuwe belastingen" komen, men spreekt van strengheid, maar niet van soberheid. Maar als we de maatregelen onder de loep nemen, dan betaalt de meerderheid van de bevolking wel de crisis ten voordele van de rijke kapitalisten!

Een begrotingstekort van 25 miljard: de schuldigen worden gespaard...
 • 20 miljard voor de speculerende bankiers en voor de dieven. Resultaat: 2000 jobs geschrapt in de banksector.
 • Cadeaus voor de patroons: de belasting op winsten is gezakt van 33% tot 16%... En tot minder dan 10% voor banken en verzekeringen.
 • Electrabel heeft in 2008 zelfs geen belastingen betaald!
 • De notionele intrestaftrek: een cadeau voor de patroons, want nu betalen ze nog minder belastingen.
 • Resultaat: 3 miljard euro minder in de staatskas.
 • Dat allemaal om jobs te creëren? Helemaal niet! De aandeelhouders krijgen meer uitbetaald, ze kunnen opnieuw speculeren, frauderen en hun geld in belastingparadijzen beleggen.
 • De openbare schuld vliegt de hoogte in. De regering gaat geld lenen bij de rijksten – financiële instellingen en individuen – dezelfden die speculeerden en aan de basis lagen van de financiële crisis. Op onze rug betaalt de regering aan hen die grote schuldenlast terug: 12 miljard euro per jaar!

…en de slachtoffers van de crisis mogen de rekening betalen!

Sommige regeringspartners beweren dat er geen sociaal bloedbad zal zijn, maar de cijfers spreken voor zich:

 • Meer dan 15% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
 • De helft van de 2,5 miljoen gepensioneerden heeft minder dan 1000 euro per maand.
 • 70% van de loontrekkenden verdient minder dan 1700 euro per maand.
 • 2500 collectieve ontslagen begin 2009.

En dat is nog maar een begin:

 • 100.000 werklozen meer in 2010
 • Er komen meer belastingen op diesel, tabak, ...
 • Minder openbare uitgaven, minder werk in de openbare diensten (De Lijn, VDAB, VRT, ...), subsidies worden bevroren, het budget voor universiteiten en schoolabonnementen vermindert, ...

Voor een herverdeling van de rijkdom, haal het geld waar het zit!

De laatste 25 jaar wordt de rijkdom, voortgebracht door de werkende mensen, hoe langer hoe ongelijker verdeeld: minder geld voor lonen en voor sociale uitgaven. Meer dividenden voor aandeelhouders, meer beloning voor grote patroons. Hetzelfde geldt voor de fiscaliteit: het is de werkende bevolking die zorgt voor het merendeel van de openbare financiën: 40% van de fiscale inkomsten komt van de personenbelasting (dus voor het merendeel van loontrekkenden en mensen met sociale uitkeringen); 30% van de fiscale inkomsten komt uit onrechtstreekse belastingen (BTW en accijnzen). Die belastingen zijn onrechtvaardig, want ze houden te weinig rekening met de loonverschillen. De belasting op de bedrijfswinsten behelst slechts 13% en belasting op zuiver kapitaal slechts 3%! Daarnaast blijft men cadeaus uitdelen aan de bedrijven via systemen als de notionele intrestaftrek.

Voor echte fiscale rechtvaardigheid:

 • meer belastingen op bedrijfswinsten en op de zeer hoge lonen
 • belasting op de beurswaarden
 • belasting op de grote fortuinen
 • de fiscale fraude aanpakken (30 miljard per jaar)
 • Om dit waar te maken, moet het bankgeheim opgeheven worden, waardoor een kadaster kan opgemaakt worden van financiële inkomsten en vermogens.

Voor de financiering van een echt sociaal en ecologisch urgentieplan:

 • Verhoging van de lonen, sociale bijdragen en pensioenen met 150 euro per maand
 • Een maandelijks minimum-salaris van 1500 euro netto.
 • Arbeidsduurvermindering tot 32u. per week, zonder loonverlies met bijkomende aanwervingen. Werk en een beter leven voor iedereen.
 • Verbod op ontslagen: behoud van alle jobs in bedrijven in moeilijkheden door een fonds gespijsd met patronale bijdragen.

Geen enkele illusie in geen enkele regeringspartij ! Alleen strijd op het terrein, mobilisaties, betogingen en stakingen in de grootst mogelijke eenheid van werkenden en werklozen, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, vakbonden en sociale bewegingen kunnen de aanvallen van patronaat en regering een halt toeroepen en onze eisen in de praktijk omzetten.

Niet wij, maar de kapitalisten moeten hun crisis betalen!

-----------------------------------------------

Ons leven is meer waard dan hun winsten! Voor een antikapitalistisch alternatief

De Socialistische Arbeiderspartij (SAP) verdedigt een antikapitalistisch, ecosocialistisch en feministisch programma. Het kapitalisme is een barbaars en onjuist systeem dat de mensen en onze omgeving vernietigt. We moeten radicaal breken met dat systeem en een samenleving opbouwen die beantwoordt aan de sociale en ecologische noden, democratisch bepaald door en voor iedereen.

Contact: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it // Plantinstraat 20, 1070 Brussel

Naar boven