Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Verander de wereld, niet het klimaat! PDF Print Email
Geschreven door SAP op zaterdag, 21 november 2009

De klimaatsverandering zit in een stroomversnelling en de gevolgen daarvan zijn nog moeilijk te meten, maar we kunnen er ons nu al een gedacht van vormen: overstromingen aan de kust, slechte oogsten op wereldschaal, meer droogte, de ene catastrofe na de andere, ook bij ons... Honderden miljoenen mensen, vooral arme mensen, betalen daar nu reeds de prijs voor.

De leugen

Het is over het algemeen niet "de activiteit van de mensen" die de oorzaak is van de opwarming van de planeet, maar de kapitalistische productiewijze. Dit systeem is als een fiets die maar overeind kan blijven als hij altijd maar sneller rijdt... en die rijdt recht tegen de muur! Het klimaat wordt vernietigd door de wedloop naar meer winsten.

Hetzelfde mechanisme als dat van de crisis. De kapitalisten gebruiken hun winsten om te speculeren, om nog meer te kunnen produceren, om meer te kunnen verkopen. Ze creëren hiervoor nieuwe behoeften via de publiciteit... terwijl de basisbehoeften (voeding, onderdak, verzorging) niet vervuld zijn.

De impasse

Om de milieucrisis op te lossen, moeten minder energie en energiebronnen gebruikt worden. Om de sociale crisis op te lossen, moeten de drie miljard mensen op deze planeet gezond kunnen eten, kunnen werken, een waardig inkomen hebben, alsook een deftige woning, een sociale bescherming, onderwijs die naam waardig en een efficiënte gezondheidszorg. Men kan deze twee kwesties onmogelijk verzoenen door eenvoudigweg het kapitalisme te "vergroenen".

Het kapitalisme is niet in staat tegemoet te komen aan de noden van de mensen, want het kan enkel haar koopwaar verkopen aan zij die het kunnen betalen. Het kapitalisme is ook niet in staat haar wedloop voor meer winsten af te remmen of te controleren. Het kan enkel tijdelijk haar productie terugdringen met de crisissen, de massale werkloosheid, oorlogen, een veralgemening van de miserie. Het kapitalisme houdt de illusie in stand dat "de wetenschap dat allemaal wel zal oplossen". Maar die grote vlucht voorwaarts is niet houdbaar. Om een oplossing te bieden voor de klimaatcrisis EN de sociale crisis moeten we hier en nu reageren!

Hun politiek...

De maatregelen van de regeringen zijn onvoldoende, niet realistisch, gevaarlijk, irrationeel en ze beantwoorden enkel aan de belangen van de ondernemingen die winst maken met de ecologiecrisis.

Wat stellen ze voor?

• Het gebruik van biobrandstoffen. Dat leidt regelrecht naar een milieucatastrofe. Zowel op sociaal vlak als op vlak van voedselproductie.

• Of nog: het bouwen elke maand van twee nieuwe kerncentrales in de wereld voor de volgende 40 jaar (er is zelfs niet genoeg uranium voorhanden om die te doen draaien!). In België stellen ze voor de totaal verouderde kerncentrales te blijven gebruiken. Doel en Tihange kunnen zo de nieuwe risicozones van Europa worden.

• Ze stellen ook individuele premies voor om energie te besparen, terwijl het probleem een sociaal probleem is. De mensen die slecht behuisd zijn met een slechte isolatie en hoog individueel energieverbruik zijn meestal huurders.

• Het doel dat de Europese Unie zich stelt ligt veel te laag: om de catastrofe te vermijden, moet de CO2-emissie minstens met 40% verminderen tegen 2020 en niet met 20%.

... en de onze

Om een antwoord te bieden op de globale crisis van het kapitalisme, moet er een radicale breuk komen om de weg te openen voor een niet-kapitalistische en niet-productivistische samenleving. Een overgang naar een ecosocialistische samenleving, gebaseerd op de sociale rechtvaardigheid, de solidariteit en een rationeel beheer van de natuurlijke bronnen, is onontbeerlijk. Een samenleving waar de productie niet wordt overgelaten aan een handvol bureaucraten, "experten" of uitbuiters, maar die democratisch gepland wordt in functie van de behoeften van de meerderheid van de bevolking.

Het voldoen van de menselijke behoeften en het respect voor een ecologisch evenwicht moeten centraal staan in een strijdbaar antikapitalistisch programma. Zulk programma kan maar gerealiseerd worden doorheen een massamobilisatie van sociale en ecologische bewegingen.

Hoe beginnen?

• Het stopzetten van zinloze productie (wapens, publiciteit) en een reconversie van vervuilende industrieën naar milieuvriendelijke sectoren;

• een openbare dienst oprichten voor isolatie van alle huizen engebouwen;

• een openbaar vervoer van goede kwaliteit, frequent en gratis met een prioriteit voor goederenvervoer via spoor en rivieren;

• steun aan een landbouwproductie van boeren in de buurt; • radicale arbeidsduurvermindering zonder loonverlies. Minder werken zodat iedereen kan werken. Minder produceren en beter leven!

• de fossiele energie volledig vervangen door hernieuwbare energie, los van de kostprijs hiervan;

• het openbaar onderzoek herfinancieren en niet meer ondergeschikt maken aan de industriebelangen. Meer programma's die gericht zijn op efficiënte energie en hernieuwbare energie;

• de energiesector onder een openbaar statuut brengen en de miljarden euro's recupereren die Electrabel gestolen heeft;

• een gratis overdracht van technologieën naar de volkeren van het Zuiden, die deze nodig hebben voor hun ontwikkeling; en de oprichting van een wereldfonds om maatregelen te kunnen nemen tegen de effecten van de opwarming van de planeet. Dit fonds moet gespijsd worden door de kapitalistische superwinsten en gecontroleerd worden door de volkeren van het Zuiden;

• een radicale herverdeling van de rijkdom door het geld te halen waar het zit, dat wil zeggen bij de grote multinationals en de grote fortuinen van miljardairs. Met dat geld kunnen deze overgangsmaatregelen gefinancierd worden..

Ons leven en de planeet zijn meer waard dan hun winsten! Om het klimaat te redden, laat ons het kapitalisme verslaan!


Een trein voor Kopenhagen!

De SAP – en haar zusterorganisaties van de Vierde Internationale in Europa – nemen actief deel aan de mobilisatie in december naar Kopenhagen naar aanleiding van de Klimaattop van de UNO. In België steunt de SAP het initiatief van Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, die een speciale trein heeft ingelegd voor Kopenhagen. Voor meer info: www.klimaatoproep.be

Klimaatbetoging op 5 december in Brussel

De SAP roept op deel te nemen aan de nationale betoging in Brussel van 5 december om 14u, Luxemburg-plaats in Brussel.

Contact: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it // 02/523.40.23 // Plantinstraat 20, 1070 Brussel

Naar boven