Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Voor een nieuwe Operatie Waarheid PDF Print Email
Geschreven door Thierry Pierret op vrijdag, 19 november 2010

Het ABVV lanceerde eind oktober een oproep voor een sociaal front tegen het risico van een gedeeltelijke of gehele regionalisering van de Sociale Zekerheid en de directe belastingen. 

De oproep is duidelijk tegen de N-VA van Bart De Wever gericht. De N-VA en dan vooral haar kopstuk kregen natuurlijk bij de verkiezingen van juni ook heel wat stemmen van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Onder hen ongetwijfeld ook heel wat leden van de vakbonden, ook van het ABVV. Erger nog: heel wat syndicale afgevaardigden en militanten nemen delen van het N-VA-discours over, en beginnen zulke ideeën ook op de vakbondsvergaderingen en op de werkvloer te verspreiden. Er ligt hier een serieuze uitdaging voor de vakbonden...

Beter laat dan nooit

De SAP juicht dit initiatief van het ABVV voluit toe, ook al komt het behoorlijk laat. 

Het komt laat, want de partijen die momenteel samen onderhandelen over de regeringsvorming kwamen al heel vroeg overeen om bepaalde delen van de Sociale Zekerheid (kinderbijslag, gezondheidszorg) naar de "gefedereerde entiteiten" over te dragen. Op dat moment kwam er vanuit de vakbonden nauwelijks reactie. 

Toch moet het initiatief volop gesteund worden: Bart De Wever van zijn kant plaatst zich volop op het terrein van de klassenstrijd, weliswaar aan de kant van het patronaat. 

Zijn voorstellen en eisen zullen enkel voor meer concurrentie zorgen tussen de loontrekkenden en uitkeringsgerechtigden in het ganse land, om ons allemaal armer te kunnen maken.

Het ABVV verspreidt een pamflet en een begeleidende tekst waarin het punt voor punt het N-VA programma bekritiseert. Het N-VA ziet hierin enkel een manoeuvre van de PS om druk op haar uit te oefenen opdat ze meer toegevingen zou doen in de regeringsonderhandelingen. 

Om haar bewering kracht bij te zetten, wijst het N-VA erop dat het initiatief van het ABVV er kwam onmiddellijk nadat de PS de nota had verworpen die De Wever als "verduidelijker" had opgesteld. Maar het vergeet te zeggen dat een dag na het verwerpen ervan, PS-minister Paul Magnette (ook wel eens beschouwd als de kroonprins van Di Rupo) dit relativeerde door toe te geven dat de nota's van Di Rupo en De Wever voor  90% gelijk liepen. 

Dat Magnette dit later op nogal verwarde wijze probeerde te ontkennen verandert weinig aan de zaak: de nota van Di Rupo voorzag wel degelijk dat de kinderbijslag en een deel van de bevoegdheden over de gezondheidszorg zouden worden overgedragen. De nota voorzag eveneens 25 miljard besparingen en/of nieuwe inkomsten om het overheidsbudget in evenwicht te brengen en de schulden aan de banken af te lossen. Schulden die er in de eerste plaats waren gekomen door de zeer genereuze steunmaatregelen die de banken hadden gekregen met geld van de gemeenschap... 

De productiviteit neemt sneller toe dan de vergrijzing

Daarom mag het sociale front waartoe het ABVV nu oproept zich niet tevreden stellen met het bekritiseren van de N-VA. Het initiatief van het ABVV zou moeten uitlopen op een nieuwe Operatie Waarheid, vergelijkbaar met de campagne die de voorbode vormde van de grote stakingsbeweging van 1960-1961. Een campagne die de waarheid vertelt over onze sociale bijdragen, onderdeel van ons indirect loon; die de waarheid vertelt over de zogenaamd torenhoge kost van de pensioenen, terwijl de productiviteit van de arbeid veel harder stijgt dan de vergrijzing. Die de waarheid vertelt over de belastingen, noodzakelijk middel om de collectieve noden in te vullen en de publieke diensten in stand te houden. 

Zulke Operatie Waarheid, gevoerd in gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV, zou een formidabel instrument kunnen zijn om de broodnodige mobilisaties tegen de besparingspolitiek voor te bereiden. Ze zou ook een ruimte kunnen creëren om de discussie te voeren over het politieke verlengstuk van de syndicale eisen. 

Vandaag zijn er partijen die de autonomie van de gefedereerde entiteiten verdedigen. 

Andere partijen verdedigen de belangen van de federale staat België. Maar waar zijn de partijen die de autonomie en de belangen van de nationale Sociale Zekerheid verdedigen? 

De loon- en weddetrekkenden en de uitkeringsgerechtigden hebben een partij nodig die even hard hun rechten en belangen verdedigt als die van de andere kant ze willen afbreken. 

 

Naar boven