Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Frankrijk: méér dan 4 procent voor Olivier Besancenot (LCR) PDF Print Email
Geschreven door Jan Verbruggen op woensdag, 25 april 2007

Bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen van zondag 22 april haalde de kandidaat van de Franse zusterorganisatie van de SAP, Olivier Besancenot, méér dan 4 procent van de stemmen, waarmee hij veruit de hoogste score haalt bij de kleinere linkse kandidaten. Opmerkelijk is dat hij méér dan 1,5 miljoen kiezers wist te overtuigen op basis van een openlijk antikapitalistisch programma.

Besancenot wist bij deze verkiezingen nog enkele honderdduizenden stemmers méér te overtuigen dan in 2002. Zijn campagne kende dan ook een enorme weerklank: aan zijn meetings namen 2 tot 4 keer zoveel mensen deel als vier jaar geleden. Op 11 april nam een groep van een veertigtal SAP-leden deel aan de meeting met Olivier in Rijsel. Daar was de zaal met 1800 aanwezigen tot de nok gevuld. Op 18 april namen in Parijs 4000 mensen deel aan zijn slotmeeting. Vergelijkbare cijfers zagen we ook in andere grote steden: 1500 in Bordeaux, 1500 in Marseille, 2100 in Rennes, 800 in Clermont Ferrand etc.

De duidelijke onafhankelijke opstelling ten opzichte van de sociaal-democratie en de enorme aantrekkingskracht onder jongeren gaf de campagne van Olivier Besancenot een fikse duw in de rug. Besancenot haalt zijn stemmen bij de werkende mensen, in de banlieus, bij de jongeren en de sociale activisten. Zijn geslaagde campagne wijst erop dat het antikapitalistische programma van de LCR en de onmiddellijke sociale eisen die deze partij naar voor schuift een enorme aanhang verwerven in gans Frankrijk.  Die aanhang had overigens nog een stuk groter kunnen zijn zonder de enorme druk om een 'nuttige stem' uit te brengen.

Steunpunt voor toekomstige strijd

Besancenot heeft opgeroepen om Sarkozy nu te bekampen in de eerste plaats op straat maar ook in de kieshokjes. Tegelijkertijd benadrukte hij zijn "totale onafhankelijkheid" ten opzichte van de leiding van de PS. Speerpunt van de campagne van Besancenot is het om élk neoliberaal beleid te bekampen, uitgevoerd door welke regering dan ook. Mocht er geen tegengewicht zijn geweest voor de PS tijdens deze eerste ronde dan had het sociaal-liberalisme immers vrije baan gekregen.

Indien rechts het haalt in de tweede ronde zal antikapitalistisch links hoe dan ook de locomotief vormen van het verzet tegen het rechtse beleid. Maar ook wanneer Royal het haalt, zal er nood zijn aan een stevige linkse oppositie die via sociale strijd de verzuchtingen van de werkende mensen, de jongeren en de migranten op de politieke agenda kan brengen. De stemmen uitgebracht op Besancenot vormen het steunpunt voor de sociale strijd van de toekomst.

Voor een brede antikapitalistische kracht

De SAP is ook opgetogen over de scores van de andere linkse kandidaten. PC-kandidate Marie-George Buffet haalt 1,9%, Arlette Laguiller (LO) verliest fors en behaalt nog 1,34%, de andersglobalistische boerenleider José Bové laat 1, 32% optekenen. Deze scores tonen aan dat de contestatie tegen het dominante systeem nog een stuk verder gaat dan de stemmen voor Besancenot. Ook hun scores vormen een steunpunt voor de strijd die de komende maanden zal gevoerd worden.

Le Monde schrijft vandaag dat de LCR zich nu in 'pole position' bevindt en de kracht zal zijn die de herschikking van de linkerzijde in Frankrijk vorm zal geven. Die verantwoordelijkheid berust nu inderdaad op de schouders van onze Franse kameraden. Tijdens zijn eerste toespraak na de bekendmaking van de resultaten sprak Olivier Besancenot zich onmiddellijk uit voor de opbouw van een brede antikapitalistische kracht in Frankrijk, die de strijd van de arbeiders, de jongeren, de migranten kan bundelen en het gevecht voor een andere wereld vorm kan geven.

Duidelijk antikapitalistisch profiel

Olivier Besancenot en de LCR tonen aan dat het vandaag de dag mogelijk en nodig is om een antikapitalistisch perspectief naar voor te schuiven en aan te reiken aan honderdduizenden mensen. Revolutionairen hoeven vandaag geen schrik te hebben om hun gelaat te tonen en met een heldere politieke boodschap naar de kiezer te trekken. Dat kan ook een les zijn voor zij die beweren dat een links alternatief in ons land gebaat zou zijn bij een vaag politiek profiel, waarbij woorden als antikapitalisme, links of zelfs socialisme naar het verdomhoekje zouden moeten verbannen worden.
 

Naar boven