Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Syriza houdt voet bij stuk: “Bezuinigingen kunnen de recessie niet oplossen” PDF Print Email
Geschreven door socialisme.nu op dinsdag, 22 mei 2012

In Griekenland worden op 17 juni nieuwe verkiezingen gehouden, nu de laatste poging om een coalitie te vormen is mislukt. Tegenover de oude parlementaire coalitie van Nieuwe Democratie en PASOK staat SYRIZA, dat weigert om door te gaan met het snoeibeleid dat Europa oplegt. Er ‘is een onmiddellijke en sociaal rechtvaardige omkering van de neerwaartse trend in de economie noodzakelijk’, schreef Alexis Tsipras van SYRIZA aan president van de Europese Commissie Barosso.

In de verkiezingen van 6 mei kregen de twee grootste politieke partijen, het conservatieve Nieuwe Democratie en het centrumlinkse PASOK enorme verliezen te verduren. Tegelijkertijd werd de Coalitie van Radicaal Links, SYRIZA, eerst een kleine partij op de flanken, gelanceerd tot op één na grootste partij van Griekenland. Nieuwe Democratie, PASOK en SYRIZA hebben sindsdien allemaal geprobeerd een coalitie te vormen met andere partijen, maar geen van hen is geslaagd hiermee een meerderheid in het parlement te behalen.

SYRIZA behaalde haar ontzagwekkende resultaat omdat ze beloofde de bezuinigingsmaatregelen terug te draaien die Griekenland worden opgelegd vanwege de financiële reddingsoperatie, de zogeheten troïka van Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds. De verstikkende voorwaarden van de troïka waarmee de voormalige minister-president Lucas Papademos akkoord ging als leider van de coalitie tussen Nieuwe Democratie en PASOK, staan in het document dat bekend is als het Memorandum, wat kort is voor Memorandum van Overeenstemming/Memorandum van Economisch en Financieel Beleid (MoU/MEFP).

Nieuwe Democratie en PASOK beweren dat SYRIZA dreigt een financiële ramp te veroorzaken als zij Griekenland uit de euro terugtrekt, maar SYRIZA weigert zijn verkiezingsbelofte in te trekken om het Memorandum te schrappen. Deze houding van SYRIZA kan op veel draagvlak rekenen van de bevolking. Peilingen laten zien dat SYRIZA ten opzichte van de verkiezing van 6 mei, Nieuwe Democratie voorbijgaat met 25% van de stemmen.

De volgende brief schreef Alexis Tsipras, de leider van SYRIZA in het parlement, aan president Barroso van het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Terwijl SYRIZA probeerde een regering te vormen, herhaalde hij dat SYRIZA vastberaden is om de bezuinigingen ongedaan te maken die Griekenland in een economische recessie hebben geworpen.

______________________________________________


Athene, woensdag 10 mei 2012

Aan Dhr. José Manuel Barroso
President van de Europese Commissie

Geachte mijnheer de president,

Ik stuur u deze brief nadat ik het verkennend mandaat heb teruggegeven, dat ik kreeg van de president van de Griekse Republiek om de mogelijkheid te onderzoeken om een regering te vormen, die volgens de regels van onze grondwet, het vertrouwen zou hebben van het parlement. Deze brief volgt op die van 21 februari.

De stem van het Griekse volk van zondag 6 mei, ontneemt de politieke legitimiteit aan het MoU/MEFP, dat mede ondertekend was door de vorige regering van Lucas Papademos en de leiders van de twee politieke partijen die de basis waren voor de regeringsmeerderheid in het parlement. Samen hebben deze partijen een verlies geleden van ongeveer 3,5 miljoen stemmen. Hiermee hebben ze nu nog 33,5 procent van het volledige stemmenaantal.

Merk alstublieft op dat daarvoor al het MoU/MEFP zijn legitimiteit had verloren door zijn economische ineffectiviteit. Maar het is niet slechts dat het MoU/MEFP niet is geslaagd zijn eigen doelen te realiseren. Het heeft ook gefaald de structurele onevenwichtigheid en de acute sociale ongelijkheid aan te pakken. SYRIZA heeft de afgelopen jaren deze endogene zwakten naar voren gebracht. Maar onze voorstellen voor concrete hervormingen zijn genegeerd door alle regeringen waarmee de Europese Unie nauw samenwerkt.

Merkt u alstublieft ook op dat door de maatregelen van de MoU/MEFP Griekenland het enige Europese land is dat, in vredestijd, tot 2012 in vijf opeenvolgende jaren van diepe recessie is gegaan. Bovendien is de PSI [dat de Private Sector inschakelde bij het herstructureren van de Griekse staatsschuld] er niet in geslaagd om voor de lange termijn de draagbaarheid te garanderen van de stijgende Griekse staatsschuld als percentage van zijn BBP. Bezuinigingen kunnen de recessie niet oplossen. Daarvoor is een onmiddellijke en sociaal rechtvaardige omkering van de neerwaartse trend in de economie noodzakelijk.

We hebben dringend economische en sociale stabiliteit nodig in ons land. Om dit te bereiken moeten we alle noodzakelijke initiatieven nemen om de bezuinigingen en recessie te keren. Ervan afgezien dat ze geen enkele democratische legitimiteit heeft, heeft de toepassing van een programma van ‘interne devaluatie’ onze economie een catastrofale weg op geleid, terwijl het tegelijkertijd alle voorwaarden voor herstel heeft vernietigd. Interne devaluatie heeft tot een humanitaire crisis geleid.

Daarom moeten we het hele raamwerk van de bestaande strategie heroverwegen als we niet willen dat de sociale stabiliteit en cohesie van Griekenland wordt bedreigd, en de stabiliteit van de hele eurozone. De gezamenlijke toekomst van de Europese volken wordt bedreigd door deze catastrofale beslissingen. We zijn er stellig van overtuigd dat deze crisis een Europese is en dat daarom op Europees niveau de oplossing ligt.

Met vriendelijke groeten,

Alexis Tsipras

Voorzitter van de Parlementaire Groep van de Coalitie van Radicaal Links
Vicevoorzitter van de Partij van Europees Links

Naar boven