Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 103

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 152

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_sectionnav/mod_sectionnav.php on line 214
Internationaal

Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_mostread_adapted/helper.php on line 64
Stop De Oven: de inzet van de verkiezingen PDF Print Email
Geschreven door Stop de Oven op vrijdag, 05 oktober 2012

Beste medestander,

Onderstaand bericht heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De reden daarvoor is dat we U gaan vragen om bij de komende verkiezingen rekening te houden met wat wij U te vertellen hebben. Dat bent U van ons niet gewend, maar deze keer kunnen we niet anders dan ons roeren.

Daarvoor hebben we goeie redenen, en naar goede gewoonte zetten we die graag op een rijtje.

De inzet is hoger dan ooit

We zijn met zijn allen goed bezig. Dat mag gezegd worden. Er is nog steeds geen vergunning afgeleverd voor de verbrandingsoven en we mogen ons intussen zowat Belgisch recordhouder noemen op het gebied van het inzamelen van bezwaarschriften.

Toch is er ook reden voor bezorgdheid. Want de  verbrandingsoven blijven tegenhouden is niet ons einddoel. Het einddoel is ervoor te zorgen dat de verbrandingsoven er nooit kàn komen.

De initiatiefnemers hadden wellicht verwacht dat wij sneller zouden opgeven: niet dus. Anderzijds zijn zij niet vies van een lange slijtageslag, en zodoende blijven wij in een slopende strijd verwikkeld. Als we ooit terug gerust willen slapen zonder ons zorgen te moeten maken over welke vergunningsaanvraag of juridische spitsvondigheid ons nu weer boven het hoofd hangt, dan hebben we een plan nodig dat ervoor zorgt dat de oven er nooit komt.

Dat plan is er en aan de verwezenlijking ervan wordt keihard  gewerkt. Het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) Kampenhout-Sas hertekent het bedrijventerrein van Kampenhout-Sas en zal voor eens en altijd komaf maken met de plannen van de broers De Coninck. Dat PRUP is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en zal dan ook door de provincie moeten worden goedgekeurd.

Concreet wil dat zeggen dat de sleutel tot een afvaloven-vrije toekomst  bij de provincie Vlaams-Brabant ligt. Of beter gezegd, bij de mensen die U straks zal aanduiden om de komende zes jaar onze provincie te besturen. Precies daarom is de uitslag van een verkiezing nog nooit zo belangrijk geweest voor het dossier van de verbrandingsoven. Precies daarom is de inzet dus hoger dan ooit.

Het is menens

Stop de Oven heeft in de voorbije 5 jaar de kans gehad om samen te werken met mensen uit alle partijen. En bij elke partij zitten mensen die Stop de Oven een warm hart toedragen, en die ons met woord en daad hebben bijgestaan.
Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. We kregen ook enkele opdoffers te verwerken. Een tegenvaller links of rechts is onvermijdelijk, maar er was/is meer aan de hand.
We zijn er ons van bewust geworden dat er niet alleen krachten aan het werk zijn die het dossier van de verbrandingsoven er sowieso trachten door te krijgen, we hebben ook aan den lijve kunnen ondervinden dat Stop de Oven op een actieve manier wordt gesaboteerd.

Tot op vandaag hebben we op onze tong gebeten. We hoopten op beterschap, we trachtten de zaken in een ander kader te zien en controleerden meermaals of wat we allemaal samen aanvoelden ook wel degelijk strookte met de werkelijkheid.

Vandaag, in de laatste rechte lijn naar deze  belangrijke verkiezingen, willen we man en paard noemen. We doen dat niet lichtzinnig. We zijn er ons van bewust dat meerderen onder jullie niet blij zullen zijn met wat we vertellen. Maar we zijn het aan onze doelstellingen, aan ons mandaat en aan jullie allemaal verplicht om ook nu te doen wat we altijd doen: een duidelijke, verhelderende analyse van de feiten brengen.

De N-VA saboteert

Het hoge woord is er uit. In al onze interacties met partijen, in al onze acties, in al onze initiatieven en in onze strijd is het telkens weer dezelfde partij die ons stokken in de wielen steekt: de N-VA.

Laat ons deze openhartige stellingname even kaderen:
Toen Recover Energy haar bouwvergunningsaanvraag op het Vlaamse niveau indiende, was dat op zijn zachtst gezegd een vreemde manoeuvre. De vergunningsaanvraag moest immers bij de gemeente Kampenhout gebeuren. De verbijstering was dan ook algemeen toen hun aanvraag zonder meer aanvaard werd door de Vlaamse overheid, vanwege zogenaamd 'algemeen belang'.

Tot op vandaag kunnen we, buiten de N-VA familie, niemand vinden die niet vertelt dat een dergelijke beslissing klinkklare nonsens is.
Wanneer we de gevolgen van deze beslissing in kaart brengen, wordt duidelijk op welke meesterlijke manier de initiatiefnemers, in samenwerking met N-VA, ons allen een hak hebben gezet.

In principe is het de provincie die moet oordelen over deze bouwvergunning. Het huidige provinciebestuur staat aan onze/aan jullie kant, en dus maakte hun vergunningsaanvraag geen schijn van kans. Door het 'algemeen belang' in te roepen is heel die problematiek van de baan en heeft N-VA minister Muyters, op Vlaams niveau onder meer bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, het dossier naar zich toegetrokken.

Het is onmogelijk om in te schatten wat de precieze beweegredenen zijn achter deze controversiële beslissing. Handelt minister Muyters op eigen houtje? Volgt hij de partijlijn van N-VA om dit project te steunen? Of is er (nog) meer aan de hand?

Wat we zeker weten is dat de initiatiefnemers van de verbrandingsoven voor ze hun vergunningsaanvraag hebben ingediend een onderhoud hebben gehad met het kabinet Muyters. Wij konden toen niet begrijpen wat ze daar gingen zoeken, de minister was immers niet bevoegd.

We hadden ons toen zelfs niet durven inbeelden dat met één enkele handtekening (van Luc Goedertier, de gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar)  de minister plots wel bevoegd zou worden.
Dat het de gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar Goedertier is die deze beslissing formaliseert en niet minister Muyters, is trouwens de verdediging die de lokale N-VA afdelingen in onze gemeenten aanvoeren. Via verschillende communicatiekanalen hameren ze er al een tijd op dat dit een administratieve beslissing is en zeker geen politieke. Ze zitten er met andere woorden voor niets tussen. Maar ze vergeten er U wel bij te vertellen dat het (hun) minister Muyters zelf was die in zijn antwoord op een parlementaire vraag verkondigde: "De activiteiten van Recover Energy zijn handelingen van algemeen belang". Dat zegt niet Luc Goedertier, dat zegt N-VA minister Philippe Muyters.  
Wij betwisten daarbij helemaal niet dat Luc Goedertier niet rechtstreeks voor minister Muyters werkt. De rechtstreekse baas van Luc Goedertier is wel Peter Cabus,  de huidige secretaris-generaal van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)  van de Vlaamse overheid, en...  de vroegere kabinetschef van minister Philippe Muyters.

De stellingname dat de beslissing om dit dossier te aanvaarden onder het algemeen belang dus een louter administratieve beslissing zou zijn, zonder enige politieke inmenging, getuigt ofwel van een verbijsterende naïviteit ofwel van gewoon plat kiezersbedrog.

Wie het hardst roept heeft het meest te verbergen

Wij betreuren ten zeerste de strategie die de lokale afdelingen van N-VA hebben gekozen. In plaats van dit dossier, dat zo belangrijk is in onze streek, op de agenda te plaatsen van hun partijtop, kiezen ze ervoor om de waarheid geweld aan te doen. Ze profileren zich in de campagne als dé grote ovenstoppers, ze pronken met onze en uw verdiensten, en ze pretenderen het kruim van Stop de Oven op hun kieslijsten te hebben.

Niets is minder waar, en hoewel dit niet de kern uitmaakt van onze bezorgdheid, getuigt het van weinig respect tegenover onze achterban om de feiten zo te verdraaien. Het voltallige bestuur, het dagelijks bestuur en alle kernmedewerkers van vzw Stop de Oven willen zich bij deze dan ook distantiëren van de pertinente onwaarheden in de N-VA campagne.

Nochtans hebben wij er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Vorig jaar al hebben we met de lokale N-VA-afdelingen van Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek contact opgenomen en onze bezorgdheid over de gevolgde koers uitgesproken.  Ter illustratie een passage uit onze email naar een lokale N-VA afdeling van november vorig jaar: 
N-VA is hoe langer hoe meer de grote boze wolf in heel het dossier van de afvalverbrandingsoven. We hoeven er geen doekjes om te winden, minister Muyters is simpelweg voor het project, en dat is ook duidelijk te merken aan de manier waarop ermee wordt omgesprongen.

Ook bij de tweede herziening van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) was het de N-VA die moeilijk deed over het al dan niet weerhouden van afvalverbrandingsactiviteiten in het industriegebied.

Tot op heden hebben wij geen ruchtbaarheid gegeven aan wat er zich allemaal afspeelt op het Vlaamse niveau. Maar als er dankzij N-VA een verbrandingsoven komt in Kampenhout, zijn wij het aan onze achterban verplicht om haarfijn uit te leggen wie er boter op zijn hoofd heeft. En het zullen de lokale N-VA afdelingen zijn die daarvoor de rekening zullen gepresenteerd krijgen.

Ik zou jullie met aandrang willen vragen om tegenover het partijbestuur, tegenover het kabinet Muyters en tegenover de minister zelf duidelijk te maken wat de electorale impact op de streek is van dit dossier. En, misschien nog belangrijker, dat gezien de aard van het dossier de steun eraan door de grote meerderheid zal geïnterpreteerd worden als regelrechte corruptie.

Onze email laat qua duidelijkheid weinig te wensen over. Toch heeft hij niet het verhoopte resultaat gehad. We hadden verwacht/gehoopt om te kunnen samenwerken met de NV-A en zo de partijtop te overtuigen, zoals we dat ook met andere partijen hebben gedaan.

We hebben U verteld wat U moest weten

We hebben onze bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van de stembusgang uit de doeken gedaan. We hebben U de historiek en feiten geschetst waarin deze bezorgdheid geworteld is. En we hebben ook orde op zaken gesteld wat betreft het gebruik en misbruik van de naam van Stop de Oven in de verkiezingscampagne.
Wij hebben slechts één doelstelling: de oven stoppen. Wij doen alles wat nodig is om dat doel te bereiken, en tot op heden hebben we daarbij steeds op uw steun kunnen rekenen.

Daarom willen we U ook op 14 oktober vragen om aan Stop de Oven te denken. We willen U niet vertellen voor wie U moet stemmen, U bent zelf oud en wijs genoeg om die keuze te maken, maar weet wel dat U, door op 14 oktober voor N-VA te stemmen, de kans verhoogt dat er een afvalverbrandingsoven komt op Kampenhout-Sas.
Daarmee heeft U, wat het dossier van de verbrandingsoven betreft, alle informatie ter beschikking om op 14 oktober een weloverwogen keuze te maken. Het behoort tot onze kerntaken om U zo goed mogelijk te informeren. Wij hopen dan ook U hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,
Stop de Oven

 

Naar boven
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lcrsap/www/sap-temp/cm/modules/mod_related_articles/helper.php on line 222