Agenda

Geen geplande activiteiten.

Populair

Vivat Fabiola! En drie weesgegroetjes... PDF Print Email
Geschreven door Daniel Tanuro op vrijdag, 11 januari 2013
Leve Fabiola! Door de manier waarop ze probeert haar royaal spaarpotje van een paar miljoen euro veilig te stellen, doet de weduwe van Boudewijn immers meer dan alle pamfletten, boeken, documentaires en Julien Lahauts samen.om de monarchie in discrediet te brengen.

Leve Fabiola! Deze harpij toont zo duidelijk de hypocrisie aan van een koninklijke familie die het «paradoxaal vind dat bijna 15% van de bevolking riskeert in de armoede te belanden in een land zo rijk als het onze », terwijl tegelijk een van haar leden een ganse constructie opzet opdat haar rijke verwanten geen succesierechten zouden moeten betalen op het geld dat ze van de gemeenschap heeft ontvangen.

Leve Fabiola! Haar poging om nog eens stevig langs de kassa te passeren, brengt goed naar boven wat alle andere parasieten uit de heersende klasse ook doen achter de schermen. En tegelijkertijd Zijne Majesteit den Beir maar grote speeches geven over de «noodzakelijke budgettaire sanering» en het «rechthouden van de competiviteit van de bedrijven door het verlagen van de lasten en de loonmatiging». Alles om de euro te redden!

Leve Fabiola! Je hebt een kwezel  uit de kringen van de Franco-fans van Opus Dei nodig om zo klaar en duidelijk de banden van de Saksen-Coburgs met de meest reactionaire stromingen van de katholieke kerk nog eens te tonen. Zoals haar man zaliger al deed toen hij de abortuswet weigerde te ondertekenen.

Leve Fabiola! Door haar miljoenen te reserveren voor diegene van haar neven en nichten «die voortkomen uit een eerste katholiek huwelijk» - en niet voor de anderen- maakt ze nog eens duidelijk hoe pervers dat slag integristen wel kan zijn, die hun erfgenamen zo opdelen en een deel van hun verwanten straffen voor de «zonden» van hun ouders.

Leve Fabiola! Haar geste werpt een fel licht op de strategische impasse van het sociaal-liberalisme van de sociaaldemocratie, dat enkel in de kaart van rechts speelt. In paniek door de opkomst van de N-VA en zich met alle macht vastklampend aan de macht, laten ze Albert II een openlijke politieke rol spelen, net als tijdens de nationale feestdag van 2011, toen de koning de bevolking opriep op te komen tegen de partijen.

Leve Fabiola! Op haar manier vertegenwoordigt ze de tendens van allerlei renteniers om zich zo te zeggen in de crisis van het kapitalisme te wentelen door een soort arrogant neofeodalisme in te voeren. Alsof hun bankrekeningen in de belastingsparadijzen van deze wereld (en bij Fabiola, die van de volgende), hun het recht geven nog een extra tiende te heffen op de vruchten van de aarde en het werk van de massa van de mensen.

De koninklijke combines van mevrouw Fabiola Fernanda María de las Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón zouden alle vakbondsmensen nog eens goed moeten doen nadenken over de huidige toestand. Voor de werkende bevolking is geen redding in zicht zolang de arbeidersbeweging verbonden blijft met een PS die aan een instituut uit het Ancien Régime blijft vasthouden, dat zich zelf krampachtig aan haar troon en haar voordelen vastklampt, en aan een sp.a die er ook nauwelijks tegen in durft gaan. Voor de goede verstaander...

Naar boven